تعبیر خواب کلبه

کلبه

دیدن کلبه در خوابتان بیانگر صلح، راحتی و ارامش است. شما ترجیح می دهید که زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. کلبه ممکن است نمایانگر حس دگرگونی در مورد واقعیت است و ممکن است به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که ممکن است در خانه تان با آن درگیر باشید. شما نیاز دارید که مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید
مطالب مشابه  تعبیر خواب خویشاوند،فامیل
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!