کلبه

دیدن کلبه در خوابتان بیانگر صلح، راحتی و ارامش است. شما ترجیح می دهید که زندگی آرام و ساده را ترجیح می دهید. کلبه ممکن است نمایانگر حس دگرگونی در مورد واقعیت است و ممکن است به معنی فرار از مسئولیت ها و مشکلاتی باشد که ممکن است در خانه تان با آن درگیر باشید. شما نیاز دارید که مشکلات زندگی تان را در یک زمان، پیش ببرید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید