تعبیر خواب ماهیگیر

ماهیگیر

دیدن ماهیگیر در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی در زندگی بیداری تان را بگیرید(یا به دنبال چیزی در زندگی بیداری تان هستید). شاید شما دنبال پاسخ یک مساله یا تصمیم هستید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب میوه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!