سبز

سبز بیانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. وجود این رنگ ممکن است راهی باشد که به شما بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر این است که سبز استعاره ای از نبود تجربه در یک وظیفه است یعنی در مورد انجام یک کار تجربه کافی ندارید سبز بودن به معنی این است که شما حواستان به محیط زیست هست. سبز، نمادی از تلاش شما برای به دست آوردن شناخت و ایجاد استقلال است. پول، ثروت و حسادت، معمولا با این رنگ همراه است سبز تیره بیانگر ماده گرایی، خیانت، فریب و یا مشکلاتی با به اشتراک گذاشتن است. شما نیاز دارید که نگرشهای مردانه و زنانه تان را متعادل کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید