تعبیر خواب قهرمان

قهرمان

خواب دیدن اینکه شما قهرمانید بیانگر قدرت ها و ضعف های درونی تان است. خواب به توانایی، عزم و سطح اعتماد به نفس شما اشاره دارد. شما قدرت این را دارید که شجاعانه با راز های ضمیر ناخود آگاهتان و چالش های زندگی تان روبه روشوید.

 
مطالب مشابه  تعبیر خواب کیک تولد
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!