تعبیر خواب ماهیخوار

ماهیخوار

دیدنش در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، ثبات، موقع شناسی و دور اندیشی دقیق است. شما موفقیت بیشتری از طریق تلاش هاتان دریافت خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن ماهیخوار بیانگر توانایی شما برای کشف و کاوش در ضمیر ناخودآگاهتان است.

مطالب مشابه  تعبیر خواب شتر
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!