به پاس قدردانی از صبوری شما همراهان همیشگی خواب و رویا، به مناسبت افتتاح سایت، عضویت ویژه تا اطلاع ثانوی با ۳۰% تخفیف ارائه شده است.

ثبت نام
رایگان
  • استفاده از مطالب عمومی سایت
  • امکان درج دیدگاه برای مطالب سایت
  • توجه: شما با اشتراک رایگان به فرهنگ الفبایی دسترسی نخواهید داشت.
اشتراک یک ماهه
۱۵۵۰۰ تومان
  • دسترسی نا محدود به فرهنگ الفبایی
  • دسترسی به محتوای حرفه ای که به صورت ماهانه اضافه می‌شود.
اشتراک ۶ ماهه
۴۶۵۰۰ تومان

معادل سه ماه رایگان

  • دسترسی نا محدود به فرهنگ الفبایی
  • دسترسی به محتوای حرفه ای که به صورت ماهانه اضافه می‌شود.
اشتراک ۱ ساله
۶۲۰۰۰ تومان

معادل هشت ماه رایگان

  • دسترسی نا محدود به فرهنگ الفبایی
  • دسترسی به محتوای حرفه ای که به صورت ماهانه اضافه می‌شود.
error: Content is protected !!