رنگ هلویی

این رنگ عشق بی گناه ترکیب شده با خرد است. بیانگر ماهیت غمخوار و سرپرست شماست و اینکه چگونه تمایل دارید نیاز های دیگران را برطرف کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که یک چیزهایی هست که برای شما مثل هلو می ماند و جذاب است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید