پیتزا

دیدن یا خوردن پیتزا در خوابتان بیانگر فراوانی، انتخاب و تنوع است. ممکن است بیانگر این باشد که شما فاقد چیزی هستید یا احساس محرومیت می کنید. تعبیر دیگر این است که پیتزا، اهمیت مشابهی مثل دایره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید