تعبیر خواب استاد

استاد

دیدن استاد در خوابتان نمادی از یادگیری و خرد بالاتر است. شما در زمینه ای(رشته ای) برتری خواهید یافت
مطالب مشابه  تعبیر خواب استاد
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!