هفتاد

بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید