بیمار

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران بیمارید بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکن است اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید شما از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تاسف خوردن به حال خودتان بردارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید