شصت

عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید