تعبیر خواب عدد شصت

شصت

عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد
مطالب مشابه  تعبیر خواب خوردن ماهی
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!