محتوای تعبیر خواب توت فرنگی
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب توت فرنگی

توت فرنگی دیدن یا خوردن توت فرنگی در خوابتان بیانگر تمایلات و وس- وسه های احساسی است. توت فرنگی مربوط به ویژگی های زنانه و تمایلات و نیازهای زنانه است. تعبیر دیگر این است که دیدن توت فرنگی در خوابتان ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!