محتوای تعبیر خواب زرد
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب زرد

زرد رنگ زرد هم دلالت بر مفاهیم منفی دارد هم مثبت. اگر خواب، یک خواب خوشایند باشد، پس رنگ زرد نمادی از خرد، انرژی، زیرکی، شادی، هارمونی و عقلانیت است. از طرف دیگر، اگر خواب یک مورد ناخوشایند باشد، پس ...
error: Content is protected !!