محتوای تعبیر خواب پاپ کورن
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب پاپ کورن

پاپ کورن(ذرت بو داده) خوردن یا درست کردن پاپ کورن در خوابتان بیانگر رشد مثبت است. شما پر از ایده هستید. حقیقتی مهم از طریق خواب ساخته شده و شما را آگاه می کند. اگر پاپ کورن، پف نکرده باشد، ...
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!