محتوای مفاهیم پایه درک رویا
ego 3

مفاهیم پایه یونگ که برای درک رویاها نیاز داریم – بخش سوم

ضمیر خودآگاه خودآگاه تنها بخش سايكي است كه ما به طور مستقيم به آن دسترسي داريم و مى توانيم تجربه اش كنيم. ايگو مركز خودآگاه است. ايگو تمام آن چيزى است كه شما از خودتان به عنوان "من" مى شناسيد. ...
personal unconcious

مفاهیم پایه یونگ که برای درک رویاها نیاز داریم -بخش دوم

ناخوداگاه شخصی این قسمت از ناخودآگاه برای هر فرد منحصر به خودش و یکتاست. ناخودآگاه شخصی شامل آرزوها و خواسته های سرکوب شده،ادراکات نیمه خودآگاه وتجربه های فراموش شده است. محتویاتی از سایکی که منحصر به خود شخص است و ...
unconscious-mind

مفاهيم پايه يونگ كه براى درك روياها نياز داريم-بخش اول

سایکی سايكي كلمه اى است كه يونگ از آن براى توصيف تماميت روان انسان (شامل خودآگاه و نا خودآگاه) استفاده مى كرد. مانند بدن فيزيكى تان كه يك سيستم كامل است و از سلامت جسم شما مراقبت مى كند، سايكي ...
error: Content is protected !!