سی

بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید