تعبیر خواب عدد سی

سی

بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست
مطالب مشابه  تعبیر خواب ساختمان
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!