تعبیر نمادهای حرف «ی»

یادبود

دیدن یادبود در خوابتان بیانگر این است که به مهربانی و دلسوزی نیاز دارید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید به خاطر پیش رفتن با گذشته روبرو شوید

یادداشت

خواندن یا نوشتن یادداشت در خوابتان بیانگر این است که پیام مهمی است که شما نیاز دارید انتقالش دهید. چیزی هست که نیاز دارید اجازه دهید دیگران بدانند

خواب دیدن اینکه شما یادداشت ها را مرور می کنید نمادی ازین است که به دنبال دانش و اطلاعات هستید

یادگرفتن

خواب دیدن اینکه چیزی یاد میگیرید بیانگر این است که دستیابی به دانش شما هیچوقت تمامی ندارد(هیچ وقت از کسب دانش دست نمی کشید). شما به دنبال دانش عمیق تر و درک عمیق تر از خود هستید

خواب دیدن اینکه در جایگاه یادگیری هستید بیانگر موفقیت شما و پیشرفت و تمایز شماست

یاقوت آبی کبود

دیدنش در خوابتان بیانگر حمایت، بهشت و الهیات است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است به حقیقت چیزی دست یابید. شاید شما جنبه ای از ناخودآگاه خود راگشوده اید.

یاقوت بنفش

دیدن یاقوت بنفش در خواب بیانگر این است که ذهن آرام و صلح پذیری دارید و از زندگی شخصی و زندگی کاریتان راضی هستید. شما از جایگاهی که در زندگی تان قرار گرفتید، راضی هستید. خوشحال کردن شما کار سختی نیست

خواب دیدن اینکه شما یک یاقوت بنفش را گم کرده اید بیانگر قلب شکسته و ناامیدی در عشق است

یاقوت سرخ(لعل)

دیدنش در خوابتان نمادی از شور و شوق و نشاط است. مراقب کارهای قلبتان باشید چونکه ممکن است زودگذر باشد. تعبیر دیگر این است که این ضرب المثل را در نظر گیرید: علم بهتر از ثروت است، به این معنی است که خرد و دانش از ثروت و پول بهتر است.

دیدن کفشی با سنگ قرمز در خوابتان بیانگر این است که مسیرتان به سمت روشنگری معنوی است. نیاز دارید که روی سفری سرمایه گذاری کنید به خاطر اینکه خود را به عنوان یک فرد پیدا کنید

یائسگی

خواب دیدن در مورد یائسگی بیانگر این است که شما آدم های اطرافتان را خاموش می کنید. شما نیاز دارید که کمتر وابسته باشید

یبوست

خواب دیدن اینکه یبوست دارید بیانگر این است که مشتاق نیستید که روش های قدیمی تان را کنار گذارید. شما به روش های قدیمی تان چسبیده اید و نمی توانید آنها را ول کنید. شما ممکن است به مسائل گذشته و مشکلات قدیمی، گیر داده اید

یتیم

دیدن یک یتیم در خوابتان بیانگر ترس از رها سازی است. شما حس تنهایی و رد شدن می کنید

خواب دیدن اینکه شما یک یتیم هستید بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید مستقل تر باشید و خودکفا باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که عشق زیادی دارید که به دیگران بدهید. خودتان را دست کم نگیرید(ارزان نفروشید)

یتیم خانه

خواب دیدن اینکه شما در یتیم خانه هستید بیانگر حس تعلق شماست یا نداشتن حس تعلق شماست. شما حس می کنید که در جهان تنها هستید. شاید فکر می کنید که کسی چیزی که انجام می دهید(مسیری که در آن پیش می روید) یا اینکه چه حسی دارید را درک نمی کند

خواب دیدن فرار از پروشگاه انعکاسی ازین است که تمایل دارید از محدوده یا قوانین خاصی فرار کنید. شما تلاش می کنید که جایگاه خود را در جهان کشف کنید

یخ

دیدن یخ در خوابتان بیانگر این است که شما یک جریان ایده و فکری ندارید. شما هیچ پیشرفتی در زندگی تان نمی بینید. تعبیر دیگر این است که شما ریسک هایی می کنید که نباید بکنید.

خواب دیدن اینکه شما روی یخ لیز می خورید نماد عدم امنیت و مسائل مربوط به عزت نفس شماست. ممکن است مانعی پیش روی شما باشد.

خواب دیدن اینکه یخ می شکند و شما داخل آن می افتید بیانگر این است که احساساتتان شما را تهدید می کنند که سطح را می شکنند و شما را در برمی گیرند.

خواب دیدن ذوب شدن یخ بیانگر این است که شما کم کم در مورد یک موقعیت نرم می شوید. شما احساسات منفی تان را تایید می کنید

درست کردن یا دیدن قالب یخ در خوابتان نمادی از احساسات خیلی سرد و یخ است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید خونسرد باشید. شما جوش می آورید. قالب یخ ممکن است به رفع خستگی(نیروبخشی) اشاره داشته باشد. شاید نیاز دارید که به همه چی پشت پا زنید و آرامش داشته باشید

دیدن یخساز در خوابتان بیانگر این است که شما دیگران را طرد می کنید(خفه می کنید) و احساساتتان را خفه می کنید. اگر یخ ساز خراب باشد(شکسته باشد)، پس به این معنی است که شما حس خستگی و کسلی می کنید

دیدن مجسمه در خوابتان بیانگر این است که یک موقعیت یا اتفاق، در زندگی تان وقفه ایجاد کرده است. شما هیچ پیشرفتی در زندگی تان ندارید یا حس می کنید که نمی توانید به پیش بروید. اهمیت طراحی و شکل مجسمه یخی را در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما یا دیگران روی یخ اسکی می کنید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان و به کارهاتان اعتماد کنید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید د ریک موقعیت یا رابطه با دقت پیش روید

دیدن توده یخ شناور در دریا در خوابتان بیانگر این است که شما از ظرفیت و قدرت های کامل خود استفاده نمی کنید. یا تلاش می کنید که حفظ ظاهر کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به اندازه کافی در یک تصمیم یا مساله عمیق نمی شوید. شما نیاز دارید که فراتر از سطح و آنچه را که هست ببینید

دیدن قندیل یخ در خوابتان بیانگر مساله یا نگرانی ایست که شما را معطل کرده است. اگر قندیل ها در خوابتان ذوب شود، بیانگر این است که زمان های سخت بالاخره سر میاید. شما بر مسائلتان غلبه خواهید کرد

دیدن شکل گیری قندیل ها در خوابتان نماد مشکلات زندگی تان است. شما حس می کنید که توسط افرادی که شما را احاطه کرده ند حمایت نمی شوید

یخچال

دیدن یا باز کردن یخچال در خوابتان بیانگر شخصیت سرد و یا احساسات سرد شماست. خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر این است که یخچال بیانگر این است که شما چیزی که به صورت ناخودآگاه به دنبالش بوده اید را به دست آورده اید

خواب دیدن اینکه یخچال شکسته است(خراب شده است) بیانگر این است که نیاز دارید کسی یا موقعیتی را گرما بخشید. زمان آن رسیده است که احساسات سرد و زننده را کنار گذارید

اگر شما خواب ببینید که یخچال خیلی پر است، نمادی از منابع دست نخورده ی شماست

ید

دیدن ید در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید سرعت خودتان را در هرچه انجام می دهید کمتر کنید. در مورد چیزها عجله نکنید. در عین حال، تنبل هم نباشید.

یدک کش

دیدن ماشین یدک کش در خوابتان بیانگر بارها و مسئولیت های شماست. تعبیر دیگر این است که بیانگر جنبه ای از زندگی تان است که نیاز به کمی کمک دارید. شما نیاز دارید که کسی کمکتان کند و شما را از جای فعلی تان بردارد و دوباره در مسیر درست بگذارد

خواب دیدن اینکه یک ماشین یدک کش را می رانید به این معنی است که حس می کنید دیگران خیلی به شما وابسته اند. شما حس می کنید بار زیادی روی دوشتان است یا دارید زیر بار له می شوید.

خواب دیدن اینکه یک وسیله نقلیه یا شی سنگین را بوکسل می کنید. بیانگر این است که شما خیلی کار می کنید و بار زیادی روی دوشتان است. شما حس می کنید که دیگران در کار، در خانه یا در رابطه ی شخصی، عهده دار بار خود نمی شوند و همه چیز به عهده ی شماست. شما حس می کنید که بیش از چیزی که دریافت می کنید می دهید.

یقه

دیدن یقه در خواب بیانگر محدود بودن و خویشتن داری است. شما ممکن است در یک موقعیت کاری نا امید کننده یا یک رابطه ی محدود باشید

خواب دیدن اینکه حلقه ای دور گردنتان دارید بیانگر این است که شما نیاز دارید که زبانتان را نگه دارید و به کلمات و روشی که با دیگران صحبت می کنید را دقت کنید

یک جفت

اگر یک جفت از یک چیز چیز در خوابتان ببینید بیانگر این است که شما نیاز به ایجاد تعادل در زندگی تان دارید.   آن جفت ممکن است سمبلی از نیمه گمشده زندگی تان یا شریک زندگی تان باشد

یوتوپیا: مدینه فاضله

خواب دیدن در مورد مدینه فاضله نمادی از ایده آل های شما و تلاش شما برای کمال است. خواب ممکن است هشداری برای شما باشد، برای اینکه برای  اهداف دست نیافتنی تلاش نکنید. شما زیادی از دیگران انتظار دارید. تعبیر دیگر این است که خواب، یک تحقق آرزوست که شما آرزو می کنید که همه ی مسائل و مشکلاتتان از بین برود. شما به دنبال فرار از زندگی روزمره تان هستید

یوتیوب: آپارات

دیدن اینکه شما یوتیوب نگاه می کنید بیانگر افکار و ایده های ناخودآگاه است که در ذهنتان جاری است. محتوی ویدئویی که تماشا می کنید را در نظر گیرید. اگر شما یک ویدئو در مورد اینکه چگونه می شود کاری را کرد را میبینید،   به این معنی است که می خواهید دانش خودتان را بسط دهید. شما آغوشتان را به سوی تجارب جدید باز می کنید. اگر یک موزیک ویدئو تماشا می کنید،   آهنگ یا ویدئو ممکن است موازی چیزی باشد که در زندگی بیداری تان پیش می رود. تعبیر دیگر این است که تماشای یوتیوب به این معنی است که شما روی افکارتان کنترل دارید

یوزپلنگ

دیدنش در خوابتان نمادی از خطر در کمین، خشم، احساسات خام یا برخی اوقات مرگ است. شما نیاز دارید که نگرش و احساساتتان را مدام چک کنید. تعبیر دیگر این است که پوما بیانگر قدرت، اعتماد به نفس، زیبایی و یا زیبایی و ظرافت است

یوگا

خواب دیدن اینکه یوگا تمرین می کنید نمادی از وحدت، تعادل، هماهنگی، آرامش و نظم شخصی است. شما کنترل کامل روی ذهن و بدن خود دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که استرس دارید و تحت فشارید. شما نیاز دارید که نفسی تازه کنید

یونجه

دیدنش در خوابتان بیانگر ضرورت سخت کوشی است، هیچ چیز در زندگی تان آسان پیش نمی رود. شما ممکن است در مورد یک موقعیت حس نا امیدی کنید. تعبیر دیگر این است که یونجه بیانگر این است که نیاز دارید غرایز مادرانه تان یا انرژی مردانه تان را پرورش دهید.

یونیفرم

لطفا به کلمه لباس فرم نگاه کنید.

یویو (وسیله بازی)

دیدن یا بازی کردن با یویو در خوابتان بیانگر بالا پایین های زندگی تان است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما مسائل و مشکلات زندگی تان را به اندازه کافی جدی نمی گیرید. شما چیزها را زیادی غیرجدی می بینید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید