مجموعه موجود در وبسایت خواب و رویا برپایه روان شناسی تحلیلی به روش پروفسور کارل گوستاو یونگ تدوین شده است. هدف ما از گردآوری این مجموعه جلب نظر علاقمندان حوزه خواب و رویا می‌باشد.
اهمیت این حوزه از آنجاست که خواب و رویا یکی از اصیل ترین منابع دسترسی به ناخودآگاه است. اگرچه زبان نمادین، تحلیل در این حوزه را بسیار پیچیده می‌کند، این قلمرو با روش های نوینی که روان شناسی تحلیلی در اختیار قرار داده، قابل کاوش گردیده است.

حوزه خواب و رویا مورد توجه بسیاری از مذاهب و ادیان نیز بوده است. در دین اسلام نیز مباحثی از بزرگانی چون امام جعفر صادق (ع)، دانیال نبی، ابن سیرین، جابربن مغربی، ابراهیم کرمانی و … در دسترس می‌باشد.
خواب و رویا، در روانشناسی تحلیلی به جهت پیش بینی مطلق آینده آن چنان که در روش های سنتی تعبیر خواب به آن پرداخته می‌شود نیست. بلکه ابزاری ست برای درک نسبی از وضعیت کنونی لایه های عمیق تر روان. اهمیت موضوع «نسبی بودن» از این جهت است که ما عموما نمی‌توانیم تعبیر دقیق و صد در صدی از یک خواب ارائه دهیم. لذا آن چه مورد توجه است صرفا بحث راجع نمادها، ارتباط آن ها با یکدیگر و با وقایع دنیای بیداری صاحب رویا است.
از نظر یونگ تصاویر یک رویا می‌توانند برآمده از ناخودآگاه فردی یا جمعی باشند، برای شرح وضعیت کنونی روان ما. به زبان ساده می‌توان گفت همان طور که اندازه گیری فشار خون و یا شمارش تعداد ضربان قلب میزانی جهت سنجش سلامت بخش هایی از جسم می‌دهند، تحلیل درست خواب و رویا نیز می‌تواند درکی از شرایط لایه‌های درونی روان ایجاد کند. این تصاویر توسط سایکی ایجاد می‌شوند و ایگو نمی‌تواند در آن ها دخل و تصرف ایجاد کند. به همین دلیل منبعی دست نخورده برای تحلیل روان ما هستند.
وبسایت حاضر ابزاری ست برای غنی کردن و وسعت بخشیدن دانش عمومی در جهت درک بهتر خواب و رویا.