ما در این صفحه منابع موجود در وبسایت برای تحلیل و تعبیر خواب ها را برایتان توضیح می دهیم.

از قدم اول شروع کنید تا به مرور زمان درک بهتر و عمیق تری از خواب ها و روان ناخودآگاهتان پیدا کنید.

قدم اول: وبلاگ

برای تحلیل بهتر و عمق تر خواب ها به روش روانشناسی یونگ اول همه باید درک بهتری از این روان شناسی داشته باشید. به وبلاگ سر بزنید. وبلاگ ما پر از مطالب آموزنده ای هست که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما را برای تحلیل خواب هایتان آماده می کند.

قدم دوم: رویاهای رایج

به رویاهای رایج سر بزنید. در بخش خواب های رایج ما تحلیل عمیقی از نه خواب بسیار رایج را برای شما آماده کرده ایم. خواب هایی که بدون شک حداقل یک بار در زندگی تان دیده اید. این صفحات به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده اند. 

در این صفحه درباره خواب سقوط کردن، دندان، برهنگی، پرواز، امتحان، مار، تعقیب، خیانت، مرگ تحلیل جامع و کاملی ارائه کرده ایم.

قدم سوم: فرهنگ موضوعی

تحلیل برخی از خواب ها به صورت دسته بندی شده با موضوعات مشخص در فرهنگ موضوعی به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده.

در این صفحه درباره نمادهایی از جمله اعضای بدن، حیوانات، مدرسه، لباس، خوردنی ها، قسمت های مختلف خانه یا ساختمان، رنگ ها، اعداد، و شخصیت ها توضیحاتی داده شده و به طور رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

قدم چهارم: فرهنگ الفبایی

فرهنگ الفبایی، فرهنگی ست غنی از تمام نمادهایی که شما ممکن هست در خواب ببینید. شما می توانید تمام نمادهای خوابتان یک به یک در این فرهنگ جستجو و معنای آن ها را  پیدا کرده، مطالعه کنید.

دسترسی به این فرهنگ تنها برای اعضای ویژه وبسایت فراهم است. روی لینک مربوط به اعضا کلیک کنید تا درباره همه خدمات موجود برای اعضای ویژه بخوانید.