برمبنای روانشناسی عمقی پروفسور کارل گوستاو یونگ،‌دعوتتان می‌کنیم به کاوش در دنیای ژرف و اسرارآمیز خواب و رویا

جایی که عمیق‌ترین معانی روح شما در کالبد نمادها تجسم می‌یابند.

جستجوی نماد خواب

رویاهای رایج

در بخش خواب های رایج ما تحلیل عمیقی از نه خواب بسیار رایج را برای شما آماده کرده ایم. خواب هایی که بدون شک حداقل یک بار در زندگی تان دیده اید. این صفحات به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده اند. 

در این صفحه درباره خواب سقوط کردن، دندان، برهنگی، پرواز، امتحان، مار، تعقیب، خیانت، مرگ تحلیل جامع و کاملی ارائه کرده ایم.

22
11

فرهنگ الفبایی

فرهنگ الفبایی، فرهنگی ست غنی از تمام نمادهایی که شما ممکن هست در خواب ببینید. شما می توانید تمام نمادهای خوابتان یک به یک در این فرهنگ جستجو و معنای آن ها را  پیدا کرده، مطالعه کنید.

دسترسی به این فرهنگ تنها برای اعضای ویژه وبسایت فراهم است. روی لینک مربوط به اعضا کلیک کنید تا درباره همه خدمات موجود برای اعضای ویژه بخوانید.

فرهنگ موضوعی

تحلیل برخی از خواب ها به صورت دسته بندی شده با موضوعات مشخص در فرهنگ موضوعی به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده شده.

در این صفحه درباره نمادهایی از جمله اعضای بدن، حیوانات، مدرسه، لباس، خوردنی ها، قسمت های مختلف خانه یا ساختمان، رنگ ها، اعداد، و شخصیت ها توضیحاتی داده شده و به طور رایگان در اختیار شما قرار گرفته است.

33

اشتراک ویژه خواب و رویا چیست؟

شما با خرید اشتراک ویژه خواب و رویا می‌توانید به صورت نامحدود به بیش از 4000 نماد خواب در فرهنگ الفبایی ما دسترسی داشته باشید. 

خرید اشتراک ویژه خواب و رویا