خار
خارج
خارج از کشور
خارجی
خاطره
خاک
خاک اره
خاکسپاری
خاکستر
خال مادرزادی: ماه گرفتگی
خالکوبی
خاله
خالی
خالی بودن
خام
خامه
خانقاه: صومعه
خانواده
خانه
خانه بادی(اسباب بازی)
خانه دار
خانه درختی
خانه ساحلی
خانه سالمندان
خانه شیشه ای
خانه عروسک
خانه ی ارواح
خانه ی متروکه: خانه ی ارواح
خاویار
خائن
ختنه
خجالت
خجالت زدگی
خجالت: شرم
خدا
خدا بانو
خداحافظی
خدمتکار
خدمتکار زن
خر
خرابکار
خرابکاری
خرابه
خراش
خرج کردن
خرچنگ
خرداد
خردمند
خرده سنگ
خرس
خرس عروسکی
خرس قطبی
خرگوش
خرما
خرمالو
 خرناس: خروپف کردن
خروس
خرید کردن
خز (لباس یا پالتو خز دار)
خزنده
خستگی
خسته
خسوف: کسوف
خشت خام
خشک شویی
خشکسالی
خشم
خشونت
خصوصی: حریم خصوصی
خصومت
خط استوا
خط بریل
خط پایان
خط چشم
خط کش
خطبه: موعظه
خطر
خفاش
خفگی
خفه شدن: مردن به خاطر نرسیدن اکسیژن
خلا
خلال دندان
خلبان
خلخال: پابند
خلط
خلیج
خم کردن(خم شدن)
خمیازه کشیدن
خمیر دندان
خمیر ریش: خمیر اصلاح ریش
خنجر
خنجر زدن: چاقو زدن
خندیدن
خواب
خواب آلود
خوابگاه
خوابگردی: در خواب راه رفتن
خوابیدن
خواستگاری
خواندن کف دست(کف بینی)
خواندن: آواز خواندن
خواندن: مطالعه
خواننده
خواهر
خواهر همسر: خواهر شوهر: خواهر زن
خودآزاری
خودتان
خودرو یدک کش 
خودکار
خودکشی
خوردن
خورش
خورشید
خوش آمد گویی
خوش بو کننده هوا
خوک
 خون
خون آشام
خویشاوند: فامیل
خیابان
خیار
خیاط
خیاطی: لباس
خیانت
خیانت کردن
خیرات
خیره شدن
خیس
خیمه شب بازی