شاخ گوزن
شاخه
شادی
شارژر موبایل
شال
شام
شامپو
شانس
شانه
شانه: کتف
شاه
شاهد: شهادت دادن
شاهزاده پسر: پرنس
 شاهزاده دختر: پرنسس
شاهین: باز
شایعه
شب
شب تاب
شبح
شبکه
شبنم
شپش 
شتر
شترمرغ
شجاعت
شخصیت (کاراکتر)
شخصیت داستانی
شخصیت کارتونی
شخم زدن
شخم زنی
شربت آبلیمو
شرط بندی
شرق
شرکت: اداره
شروع
شریک
شریک جرم
شست و شوی مغزی
شستن
شش
شش ضلعی
شطرنج
شعر
شعله
شغال
شغل
شفا دادن
شفاف
شقایق: گل شقایق
شکار
شکاف 
شکر
شکست
شکست ناپذیر
شکستگی
شکستن
شکلات
 شکم 
شکم
شکم
شکنجه
شکوفه
شلاق: تازیانه
شلغم
شلنگ
شلنگ آب
شلوار
شلوار دوبنده: بند شلوار
شلوارک
شماره تلفن
شمال
شمشیر
شمشیر بازی
شمع
شمن
شن و ماسه
شنا  کردن
شنای کرال پشت
شنل
شنیدن
شوالیه
شورش
شورشی
شوره سر
شوفاژ خانه
شوفر
شوک الکتریکی
شومینه
شوهر
شوید
شهاب سنگ
شهادت دادن: گواهی دادن
 شهر
شهربازی
شهرت
شهردار
شهرداری
شیاد: حقه باز: مکار
شیب
شیب تند
شیپور
شیپور
شیر
شیر (حیوان)
شیر آب
شیر دادن کودک
شیر کاکائو
شیر ماده
شیرجه
شیرخوارگاه
شیره گیاه: صمغ
شیرین
شیرینی
شیشه
شیشه رنگی: پنجره رنگی
شیشه شیر بچه
شیطان
شیفته و واله
شیمیدان
شیو کردن: اصلاح با تیغ