صد

بیانگر کمال 100% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید