لیست مطالب
Shahname-11

تحلیل اسطورۀ کودک رهاشده در شاهنامه از دیدگاه روانشناسی یونگ

تحلیل اسطورۀ کودک رهاشده در شاهنامه از دیدگاه روانشناسی یونگ 1. مقدّمه در روانشناسی یونگ، شخصیت از چند سیستم جدا؛ امّا به هم پیوسته تشکیل شده است. یونگ برای روان سه سطح خودآگاه، ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی قائل شد. ...
shoes 2

تعبیرخواب کفش

تعبیرخواب کفش در کل، تعبیرخواب کفش بیانگر رویکرد شما به زندگی است. پوشیدن کفش در خوابتان بیانگر این است که جای پایتان سفت است. بیانگر اعتقاد شما به باورهاتان است. اگر کفشتان را عوض می کنید، به نقش های متغیرتان ...
Baby-2

تعبیرخواب بچه

تعبیرخواب بچه تعبیرخواب بچه ای که در خوابتان می افتد، بیانگر بی گناهی و معصومیت از دست رفته است. تعبیرخواب اینکه شما دوباره یک بچه کوچک می شوید، بیانگر این است که حس می کنید که مسئولیت های بزرگسالی دارد ...
airplane

تعبیرخواب هواپیما

تعبیرخواب هواپیما تعبیرخواب هواپیما بیانگر این است که بر موانع سر راهتان غلبه خواهید کرد و به سطح جدیدی از اهمیت، ارتقا میابید. ممکن است، آگاهی بیشتری را تجربه کنید. آزادی جدید را پیدا کنید. شاید نیاز داشته باشید که ...
water 2

تعبیرخواب آب

تعبیرخواب آب تعبیرخواب آب نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. آب، جوهره ی زندگی روح و روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیرو بخشی است. تعبیرخواب اینکه آب می جوشد ...
dog

تعبیرخواب سگ

تعبیرخواب سگ تعبیرخواب سگ نمادی از شهود، بینش، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ...
Pregnant

تعبیرخواب حاملگی

تعبیرخواب حاملگی تعبیرخواب حاملگی شما نماد جنبه ای از خودتان یا جنبه ای از زندگی شخصی تان است که در حال رشد و توسعه است. ممکن است آماده ی صحبت در مورد آن یا اقدام کردن در مورد آن نباشید. ...
horse

تعبیرخواب اسب

تعبیرخواب اسب تعبیرخواب اسب نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. به تعبیر دیگر اسب بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و ...
Ferdinand

فردیناند: تحلیل یه انیمیشن با مفهوم سفر قهرمانی مرد

مرد مهربان، مرد جنگجو یا مرد واقعی؟ انیمیشن زیبای فردیناند داستان زیبا و عمیق روانشناسی ای دارد که مراحل مختلف سفر قهرمانی مرد را به تصویر می کشد. ما در این مقاله داستان را در سه مرحله این سفر تحلیل ...
night dream

انواع خواب ها

انواع خواب ها خواب های شفاف  وقتی اتفاق می افتند که می فهمید شما خواب میبینید. «یک لحظه صبر کن. این فقط یک خواب است!» بیشتر کسانی که خواب می بینند، وقتی که می فهمند دارند خواب میبینند بیدار می ...
1 2
error: Content is protected !!