تعبیر خواب هشت

هشت

بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب پیژامه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!