اعداد

دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. برخی اوقات اعداد ممکن است مستقیما ظاهر نشوند و می توانند به صورت تعداد شخصیت ها، تعداد اشیا یا یک عملکردی باشند که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود هم چنین لازم به ذکر است که اعداد فرد، تهاجمی تر از اعداد زوج هستند،  در حالی که نفس اعداد زوج، آرام تر در نظر گرفته شده است به طور کلی ، شما می خواهید که به اعداد اولیه(از 1 تا 9) دقت کنید وقتی که تلاش می کنید معنی اعداد چند رقمی را کشف کنید. برای مثال عدد 1965، می تواند به معنی سال 1965 باشد. اما شما می توانید ارقام را تا زمانی که به یک تک رقم خاص برسید جمع بزنید. پس جمع ارقام 1965 می شود 21 که جمع ارقام آن هم می شود 3

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید