محتوای تعبیر خواب انبه
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب انبه

انبه دیدن یا خوردن انبه در خوابتان نمادی از باروری است.
food

تعبیر خواب خوراکی ها

خوراکی ها غذایی برای فکر؟ خواب دیدن در مورد غذا به فکر، ایده و باور اشاره دارد. آنها تلاش می کنند که یک ایده را به شما برسانند که نیاز دارید آن را دریافت کنید و از نظر ذهنی هضمش ...
error: Content is protected !!