انبه

دیدن یا خوردن انبه در خوابتان نمادی از باروری است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید