و

تعبیر نمادهای حرف «و» واتر پولو تماشا یا بازی کردن واتر پلو بیانگر توانایی شما برای فرو ... ادامه مطلب

م

تعبیر نمادهای حرف «م» ماتیک: رژ لب خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این ... ادامه مطلب