م

ماتیک: رژ لب

خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهاتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید.

ماجراجو

خواب دیدن اینکه شما یک ماجراجو هستید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، ماجراجویی ندارید. شما نیاز به هیجان و تنوع دارید. به تعبیر دیگر، خواب بیانگر این است که شما به قدری مجذوب جاه طلبی تان شده اید که زمان این را پیدا نکرده اید که از کسانی که شما را در این راه کمک کرده اند، قدردانی کنید

برای دسترسی نامحدود به فرهنگ الفبایی و محتوای حرفه ای خواب و رویا شما باید "اشتراک خریداری کرده و عضو ویژه" باشید.
وارد حساب کاربری خود شوید یا برای خرید عضویت ویژه اینجا را کلیک کنید.

مطالب مشابه  تعبیر خواب مجرد
تعبیر خواب حصارتعبیر خواب خودآزاریتعبیر خواب رژ لبتعبیر خواب قابلهتعبیر خواب ماتیکتعبیر خواب ماجراجوتعبیر خواب مادرتعبیر خواب مادر بزرگتعبیر خواب مادر ترزاتعبیر خواب مادربوردتعبیر خواب مارتعبیر خواب مار دوسرتعبیر خواب مار کبراتعبیر خواب ماراتنتعبیر خواب مارچوبهتعبیر خواب مارمالادتعبیر خواب مارمولکتعبیر خواب ماری جوآناتعبیر خواب مازوخیسمتعبیر خواب ماژیکتعبیر خواب ماسازتعبیر خواب ماساژ صورتتعبیر خواب ماستتعبیر خواب ماسکتعبیر خواب ماسک اکسیژنتعبیر خواب ماسک پزشکیتعبیر خواب ماسک زیباییتعبیر خواب ماشینتعبیر خواب ماشین ATVتعبیر خواب ماشین آتش نشانیتعبیر خواب ماشین برقیتعبیر خواب ماشین پلیستعبیر خواب ماشین تحریرتعبیر خواب ماشین چمن زنتعبیر خواب ماشین حسابتعبیر خواب ماشین حمل زبالهتعبیر خواب ماشین ظرف شوییتعبیر خواب ماشین فکستعبیر خواب ماشین لباس شوییتعبیر خواب ماشین مسابقهتعبیر خواب ماشین ونتعبیر خواب ماشین یدک کشتعبیر خواب ماکروویوتعبیر خواب مالت (جو)تعبیر خواب مالیاتتعبیر خواب مام (دئودورانت)تعبیر خواب ماماتعبیر خواب مانعتعبیر خواب مانور هواییتعبیر خواب مانیکورتعبیر خواب ماهتعبیر خواب ماه عسلتعبیر خواب ماه گرفتگی (خال مادرزادی)تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی (فلس ماهی)تعبیر خواب ماهی پرندهتعبیر خواب ماهی تابهتعبیر خواب ماهی تنتعبیر خواب ماهی قرمز عیدتعبیر خواب ماهیچهتعبیر خواب ماهیخوارتعبیر خواب ماهیگیرتعبیر خواب ماهیگیریتعبیر خواب ماورا الطبیعهتعبیر خواب مایملک (دارایی)تعبیر خواب مایو(لباس شنا)تعبیر خواب مایونزتعبیر خواب مبایلتعبیر خواب مبلمانتعبیر خواب متاسف بودنتعبیر خواب متخصصتعبیر خواب متخصص زنانتعبیر خواب متر مخصوص اندازه گیریتعبیر خواب مترجمتعبیر خواب متروتعبیر خواب متهتعبیر خواب متهمتعبیر خواب متهم شدنتعبیر خواب متواضعتعبیر خواب مثلثتعبیر خواب مثلث عشقیتعبیر خواب مجبور شدنتعبیر خواب مجذوب شدنتعبیر خواب مجردتعبیر خواب مجرمتعبیر خواب مجسمهتعبیر خواب مجسمه آزادیتعبیر خواب مجسمه ابولهول (در اهرام مصر)تعبیر خواب مجسمه سازتعبیر خواب مجسمه یخیتعبیر خواب مجلستعبیر خواب مجلهتعبیر خواب مجنونتعبیر خواب مجوزتعبیر خواب مچ انداختنتعبیر خواب مچ پاتعبیر خواب مچ دستتعبیر خواب محافظتعبیر خواب محبوبتعبیر خواب محرابتعبیر خواب محکومتعبیر خواب مخروطتعبیر خواب مخزن آب (منبع آب)تعبیر خواب مخلوط کردنتعبیر خواب مخلوط کنتعبیر خواب مخملتعبیر خواب مدتعبیر خواب مدادتعبیر خواب مداد شمعیتعبیر خواب مدالتعبیر خواب مدرسهتعبیر خواب مدرکتعبیر خواب مدفوعتعبیر خواب مدلتعبیر خواب مدیتیشنتعبیر خواب مدیرتعبیر خواب مذهبتعبیر خواب مرباتعبیر خواب مربعتعبیر خواب مربیتعبیر خواب مربی ورزشیتعبیر خواب مرتاضتعبیر خواب مرتبتعبیر خواب مردتعبیر خواب مرد عنکبوتیتعبیر خواب مردمتعبیر خواب مردمک چشمتعبیر خواب مردنتعبیر خواب مردهتعبیر خواب مرزتعبیر خواب مرطوب کنندهتعبیر خواب مرغتعبیر خواب مرغ دریاییتعبیر خواب مرغ دریایی بزرگتعبیر خواب مرغ عشقتعبیر خواب مرغدانیتعبیر خواب مرفهتعبیر خواب مرکز خریدتعبیر خواب مرکز شهرتعبیر خواب مرگتعبیر خواب مرمر (سنگ مرمر)تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مریختعبیر خواب مزاحمتعبیر خواب مزایدهتعبیر خواب مزد (دستمزد)تعبیر خواب مزرعهتعبیر خواب مزرعه دارتعبیر خواب مزهتعبیر خواب مژهتعبیر خواب مستعبیر خواب مسائل مالیتعبیر خواب مسابقهتعبیر خواب مسابقه (امتیاز)تعبیر خواب مسابقه اسب دوانیتعبیر خواب مسابقه ملکه زیباییتعبیر خواب مسافرتعبیر خواب مسافر خانهتعبیر خواب مسافر قاچاقتعبیر خواب مساویتعبیر خواب مستتعبیر خواب مستاجرتعبیر خواب مستخدمتعبیر خواب مستطیلتعبیر خواب مستقلتعبیر خواب مستمریتعبیر خواب مستندتعبیر خواب مسجدتعبیر خواب مسخره کردنتعبیر خواب مسواکتعبیر خواب مسیج (پیام)تعبیر خواب مسیرتعبیر خواب مسیر جنگلیتعبیر خواب مشاورتعبیر خواب مشاور روانشناستعبیر خواب مشتتعبیر خواب مشتریتعبیر خواب مشعلتعبیر خواب مشق شب (تکلیف خانه)تعبیر خواب مشکوکتعبیر خواب مشهورتعبیر خواب مصاحبهتعبیر خواب مصرتعبیر خواب مصنوعیتعبیر خواب مطبوعاتتعبیر خواب معبدتعبیر خواب معبد بوداییتعبیر خواب معبد هندوهاتعبیر خواب معتادتعبیر خواب معجزهتعبیر خواب معدنتعبیر خواب معلق (توقیف شده)تعبیر خواب معلق بودنتعبیر خواب معلمتعبیر خواب معلم سرخانه (معلم خصوصی)تعبیر خواب معلولیتتعبیر خواب معماتعبیر خواب معماریتعبیر خواب مغرور (افاده ای)تعبیر خواب مغزتعبیر خواب مفصلتعبیر خواب مقالهتعبیر خواب مقبرهتعبیر خواب مقدستعبیر خواب مقصرتعبیر خواب مقعدتعبیر خواب مقواتعبیر خواب مکارتعبیر خواب مکانیکتعبیر خواب مکزیکتعبیر خواب مکعبتعبیر خواب مکیدنتعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس کشتعبیر خواب ملاقاتتعبیر خواب ملاقهتعبیر خواب ملختعبیر خواب ملکهتعبیر خواب ملکه زیباییتعبیر خواب ملوانتعبیر خواب ملوان زبلتعبیر خواب مناظرهتعبیر خواب منتقدتعبیر خواب منجم (اخترشناس)تعبیر خواب منجمدتعبیر خواب منشیتعبیر خواب منظومه شمسیتعبیر خواب منقارتعبیر خواب منگنهتعبیر خواب منوتعبیر خواب مهتعبیر خواب مه و دودتعبیر خواب مهاجرتعبیر خواب مهاجرتتعبیر خواب مهدکودکتعبیر خواب مهماتتعبیر خواب مهمانتعبیر خواب مهمان سراتعبیر خواب مهمان نوازیتعبیر خواب مهماندار هواپیماتعبیر خواب مهمانیتعبیر خواب مهندستعبیر خواب موتعبیر خواب مواد شویندهتعبیر خواب موازیتعبیر خواب موتور سیکلتتعبیر خواب موتور ماشینتعبیر خواب موجتعبیر خواب موج سواریتعبیر خواب موچینتعبیر خواب مودمتعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه خوارتعبیر خواب مورستعبیر خواب مورفینتعبیر خواب موریانهتعبیر خواب موزتعبیر خواب موزائیکتعبیر خواب موزهتعبیر خواب موزیک ویدئوتعبیر خواب موس کامپیوترتعبیر خواب موسیقیتعبیر خواب موشتعبیر خواب موشکتعبیر خواب موفقیتتعبیر خواب موکتتعبیر خواب مومیاییتعبیر خواب مونالیزاتعبیر خواب مونوپولی (بازی مونوپولی)تعبیر خواب میانبرتعبیر خواب میخکتعبیر خواب میزتعبیر خواب میکروسکوپتعبیر خواب میکروفونتعبیر خواب میکی موستعبیر خواب میگوتعبیر خواب میله پرچمتعبیر خواب میله فلزیتعبیر خواب میله ی تعادلتعبیر خواب میلیاردرتعبیر خواب میمونتعبیر خواب مینا (گل مینا)تعبیر خواب مینی ونتعبیر خواب مینیاتورتعبیر خواب میوه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!