تعبیر نمادهای حرف «م»

ماتیک: رژ لب

خریدن، دیدن یا زدن رژ لب در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به سمت لبهاتان است. شاید شما نیاز دارید که در مورد چیزی که شما یا کس دیگری می گوید، مراقب باشید.

ماجراجو

خواب دیدن اینکه شما یک ماجراجو هستید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، ماجراجویی ندارید. شما نیاز به هیجان و تنوع دارید. به تعبیر دیگر، خواب بیانگر این است که شما به قدری مجذوب جاه طلبی تان شده اید که زمان این را پیدا نکرده اید که از کسانی که شما را در این راه کمک کرده اند، قدردانی کنید

مادر

دیدن مادرتان در خواب بیانگر بعد پرورش یافته ی شخصیت شماست. مادر، پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و حمایت را پیشنهاد می کند. برخی مردم ممکن است مشکلاتی دارند که خودشان را از مادرانشان طرد می کنند و به دنبال فردیت و توسعه هستند

خواب دیدن اینکه شما با مادرتان رابطه ی ج- ن سی دارید بیانگر این است که دارید مثل مادرتان می شوید. مهم نیست که چقدر سخت تلاش می کنید که انکارش کنید، شما تاثیر او را حس می کنید. خواب ممکن است روشی تصویری ازین باشد که چگونه نیاز دارید خصوصیات او را در خودتان ایجاد کنید

خواب دیدن اینکه شما با مادرتان صحبت می کنید بیانگر موضوعی است که ذهنتان را مشغول کرده است و مطمئن نیستید که در زندگی بیداری تان چگونه با آن کنار آیید. بیانگر مسائل حل نشده است که نیاز است با مادرتان رویش کار کنید

شنیدن اینکه در خواب که مادرتان شما را صدا می زند بیانگر این است که شما از وظایف و مسئولیت هاتان غافل شده اید. شما مسیر اشتباهی را پی میگیرید

خواب دیدن اینکه به شما گفته می شود که مادرتان مرده است به این معنی است که شما حس می کنید فراموش شده اید. شما حس می کنید که مادرتان یا شکلی مادرانه در زندگی بیداری تان، پاسخگوی نیازهاتان نیست. او دلسوزی کافی یا احساسات دیگر را به اندازه کافی نشان نمی دهد

اگر شما در زندگی بیداری تان مادر نیستید اما خواب میبینید که مادرید، خواب استعاره ای ازین است که شما نیاز دارید که ماهیت مراقبت کننده و پرورش دهنده ی بیشتری از خود نشان دهید. شما نیاز دارید که مهربان تر باشید. شاید شما زیادی بی تفاوت هستید

خواب دیدن در مورد مادر دوستتان نمادی از ایده آل هایی است که یک مادر باید باشد. به صورت مستقیم تر، مادر دوستتان ممکن است برای شما به شکل مادر باشد. شاید او در زمان نیاز، به شما نصیحتی کرده

مادربورد: یک قطعه کامپیوتری

دیدنش در خوابتان به مراحل و فرآیند هایی اشاره دارد که نیاز است به خاطر تولید پیامدی مطلوب، کامل شود. برخی پروژه ها که رویش کار می کنید نیاز به عملکردی جامع و منسجم دارد. تعبیر دیگر این است که مادربورد نماد چیزی در زندگی تان است که هرچیزی یا هرکسی را با هم نگه می دارد

مادر بزرگ

دیدن مادربزرگتان در خوابتان بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگتان وجود دارد را در نظر گیرید. او ممکن است نماد آرکتایپی یک پیرزن خردمند باشد.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال پدربزرگ مادربزرگتان هستید بیانگر این است که به دنبال عشق و حمایت هستید. شما ممکن است به سمت نیاز های کودکی تان پسرفت می کنید

خواب دیدن خانه ی پدربزرگ مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. شما نیاز دارید که به خاطر این که رشد کنید، به یک رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی تان با خانه ی  پدر بزرگ مادربزرگتان، به اهمیتش می افزاید. وقتی که در خانه شان بودید چه می کردید؟ چه نوع خاطراتی داشتید؟ وقتی که به ملاقاتشان می رفتید، چه کار می کردید؟

مادر ترزا

دیدن مادر ترزا در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید همدلی، دلسوزی و مهربانی بیشتری نشان دهید

مار

دیدن مار یا گزیده شدن توسط یک مار در خوابتان بیانگر ترس ها و نگرانی های نهفته است که شما را تهدید می کند. خواب شما ممکن است به شما در مورد چیزی در زندگی بیداری تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. اگر مار به خودش می پیچد، پس بیانگر تهدیدی فروکش شده است. چیزی که شما فکر می کنید می خواسته مشکل شود، خودش خودش را حل کرده است. مار ممکن است به فردی اطراف شما اشاره کند که بی عاطفه، بی رحم است و نمی تواند قابل اعتماد باشد. نماد مثبت، این است که مار بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خود و تغییر مثبت است. بویژه خواب دیدن مار قرمز روی ویژگی های مثبت مار تاکید دارد، همین طور شور و شه-وت آتشین.

دیدن بچه مار در خوابتان به این معنی است که شما تهدیدی را در زندگی بیداری تان دست کم می گیرید.

دیدن پوست مار در خوابتان بیانگر حمایت در برابر بیماری است.

دیدن مار با یک سر در دو انتها(مار دو سر، هر سر در هر یک از انتهاها) در خوابتان بیانگر این است که از دو طرف، به دو جهت کشیده می شوید(سر دوراهی مانده اید). شما حس می کنید که بار روی دوشتان سنگینی می کند و نمی دانید که آیا میایید یا می روید. کارهاتان معکوس است. شاید خواب بیانگر مثلث عشقی پیچیده باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تمایل شما برای داشتن بچه است(به بچه علاقه دارید). اگر مار دو سر در خوابتان ببینید، پس به همکاری و کار تیمی در یک رابطه اشاره دارد

خواب دیدن مار بدون سر یا بدون چشم بیانگر این است که شما از دیدن خطر در یک موقعیت خودداری می کنید. تعبیر دیگر این است که به این معنی است که شما غافلگیر می شوید.

خواب دیدن اینکه مار سر بریده است بیانگر مساله ای است که با آن مواجه نمی شوید. شما از مواجهه با ترس هاتان خودداری می کنید(سر باز می زنید)

دیدن مار مرده در خوابتان به این معنی است که تهدیدی گذشته است

خواب دیدن اینکه شما مار زنده می خورید بیانگر این است که شما به دنبال صمیمیت یا روابط نزدیک هستید. زندگی تان بدون حس و شور و شوق است. اگر مار بالا می آورید یا قی می کنید، ممکن است به این معنی باشد که شما زیادی برای چیزی که در زندگی تان نیست، غرامت می دهید. شما ممکن است در چیزی عجله می کنید

خواب دیدن اینکه مار، مار دیگری را می خورد بیانگر انگیزه و اراده شما برای موفقیت در هرچیزی است که ارزشش را دارد(بابتش هزینه کرده اید)

اگر شما توسط یک مار در خوابتان خورده شوید، به این معنی است که کسی از شما سو استفاده می کند. خواب دیدن مار که بچه تان را می خورد بیانگر کسی است که می ترسید یک جوری به بچه ی شما آسیب بزند. شاید شما به قضاوت بچه تان اعتماد ندارید(اعتماد ندارید که از پس خودش برمیاید) و می ترسید که توسط دیگران بازیچه شود. خواب نمادی از ترس شما برای رها کردن است

لطفا به رویاهای رایج: رویای مار نگاه کنید

مار دوسر

دیدن یک مار دو سر در خواب بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید (در موقعیتی هستید که از دو طرف بر شما فشار وارد است-نمیدانید کدام جهت را انتخاب کنید). شما حس میکنید بار زیادی روی دوشتان است و تکلیفتان را نمیدانید. عملکردهاتان نتیجه ی عکس می دهد. شاید خواب بیانگر یک مثلث عشقی پیچیده است.

مار کبرا

دیدن کبرا در خوابتان بیانگر خلق و انرژی خلاقانه است. موقعیت یا رابطه ای که که شما را هیپنوتیزم کرده است.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مار نگاه کنید

ماراتن

خواب دیدن اینکه در یک ماراتن می دوید بیانگر سفر زندگی است و اینکه چگونه عمل می کنید یا حس می کنید. نمادی از استقامت و اراده است. اینکه در مورد ماراتن چه حسی دارید و چگونه در آن پیش می روید را در نظر بگیرید

مارچوبه

دیدن مارچوبه در خواب، نماد کامیابی و موفقیت است

خوردن مارچوبه در خواب بیانگر این است که اقدامات و عملکرد های شما، پیامد های ناخوشایندی را نتیجه می دهد

مارمالاد

درست کردن یا خوردنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به زندگی تان مزه دهید

مارمولک

دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر توافق یا تایید است. پاسخ تصمیمی که نیاز دارید بگیرید، بله است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احیا و تجدید است

دیدن مارمولک در خوابتان بیانگر غرایز اولیه تان، غذا و غیره است. و نگرانی شما در مورد این احساسات است. مارمولک ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که خونسرد، ترسو یا پوست کلفت است. جنبه ی مثبتش این است که مارمولک نماد پدید آمدن خلاقیت، احیا و جوان سازی(تجدید حیات) است. ممکن است بیانگر این باشد که جای پاتان محکم است(اصیل هستید)

معنای کاربردی: من یک مارمولک هستم را نگاه کنید

ماری جوآنا

خواب دیدن اینکه شما ماری جوآنا استفاده می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید از واقعیت فرار کنید. شاید شما تلاش می کنید که درد های احساسی یا روحی روانی تان را ساکت کنید. اگر کس دیگری از ماری جوآنا استفاده می کند یا تلاش می کند که شما را وادار به استفاده کند، بیانگر تاثیر منفی روی زندگی تان است. شما در آستانه ی از دست دادن کنترل هستید. شاید حس میکنید که هویت و حس منیت شما به خطر افتاده یا به آن بی احترامی شده است

دیدن یا بوییدن ماری جوآنا در خوابتان بیانگر این است که شما حس گسترده ای از آگاهی و هشیاری را تجربه می کنید. شما نیاز دارید که از این آگاهی جدید سود برده و بینش کسب کنید. خواب ممکن است به این معنی باشد که شما نیاز دارید که برای انگیزه، به جای تکیه به نیروهای خارجی به قدرت درونی تان نگاه کنید

مازوخیسم: خودآزاری

خواب دیدن در مورد مازوخیسم بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را تا سر حد نهایت تجربه کرده حس کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما خودتان را قربانی می کنید. شما حس می کنید که مجبورید به خاطر اشتباهات گذشته تان رنج ببرید

ماژیک

دیدن یا استفاده از ماژیک در خوابتان بیانگر خلاقیت شماست. شاید شما نیاز دارید که یک مقدار سرزندگی به زندگی تان وارد کنید. اهمیت رنگ ماژیک را در نظر بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که چیزی هست که شما نیاز دارید زیرش خط بکشید یا به خاطرش بسپارید

ماساز

خواب دیدن اینکه ماساژ میگیرید بیانگر این است که در زندگی بیداری تان تحریک حسی یا ج- نسی ندارید. شما نیاز دارید که بیشتر با احساسات و حواستان همراه باشید. شاید شما نیاز دارید بهتر مراقب بدنتان باشید. خواب بیانگر راحتی و سادگی پرورش است. تعبیر دیگر این است که ماساژ گرفتن بیانگر این است که نیاز دارید رهایش کنید و انقدر تدافعی نباشید

خواب دیدن اینکه شما کسی را ماساژ می دهید به این معنی است که تلاش می کنید یک نفر را به سمت خودتان یا نقطه نظر خودتان ترغیب کرده وادار کنید

ماساژ صورت

خواب دیدن اینکه شما ماساژ صورت دریافت می کنید بیانگر این است که شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نمای ظاهری شماست و چیزی که به دیگران اجازه می دهید در باره شما ببینند یابدانند

ماست

دیدن یا خوردن ماست در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یاد بگیرید در موقعیت های مختلف و فرآیند های متنوعی که خود را در آن میبینید، درست رفتار کنید

ماسک

خواب دیدن اینکه شما ماسک می گذارید بیانگر این است که تلاش می کنید کسی باشید که نیستید. شما تلاش می کنید که احساس حقیقی تان را پنهان کنید و فقط نصف حقایق را نشان دهید. اگر شما با در آوردن ماسکتان مشکل دارید، پس بیانگر این است که خود واقعی تان گم شده است یا محو شده است. تعبیر دیگر این است که زدن ماسک بیانگر مشکل موقتی است، به خاطر سو تفاهم در مورد کار و رفتارتان است

دیدن کسی که در خوابتان ماسک می زند بیانگر این است که با فریب و دروغ و حسادت در جنگید. اگر کسی ماسکش را بردارد، نمادی ازین است که تحسین و/یا احترام کسی که به دنبالش هستید را به دست نمیاورید

ماسک اکسیژن

دیدن یا زدن ماسک اکسیژن در خوابتان بیانگر این است که حس بی یاوری یا خفگی در زندگی بیداری تان می کنید. شما قادر نیستید که احساساتتان را ابراز کنید

ماسک پزشکی

دیدن یا بستنش در خوابتان بیانگر ترس از تغییر است. شما از دیدن نقطه نظر دیگر، خودداری می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب روی این تاکید می کند که در بیان ذهنیاتتان ناتوانید. شاید شما قادر نیستید که احساساتتان را به طور موثر به کلام آورید

ماسک زیبایی

استفاده یا زدن ماسک زیبایی در خواب بیانگر تمایل شما برای پنهان کردن اشکالات شماست. شما نمیخواهید دیگران، معایب شما را ببینند

دیدن یک نفر که ماسک زیبایی زده است بیانگر این است که او سخت تلاش می کند تا به استاندارد ها و ایده آل های دیگر برسد

ماشین

خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. در نظر بگیرید که ماشین را چقدر راحت یا سخت می رانید اگر شما ماشین را می رانید، شما نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در ان پیش می رود دارید. با این حال اگر شما مسافر هستید، نقش منفعلی دارید. اگر شما در صندلی عقب ماشین نشسته اید، بیانگر این است که شما خودتان را دست کم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید که اختیار را در دست گیرند. این ممکن است نتیجه عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین باشد. در کل، این خواب، نمادی از این است که نشانه ای از وابستگی شما و درجه ی کنترلی است که شما روی زندگی تان دارید

خواب دیدن اینکه شما ماشین را در آب می رانید یا اینکه ماشین در آب می غلطد، بیانگر این است که شما به یک سفر احساسی می روید. دیدن ماشین زیر آب در خوابتان، به احساس پشیمانی یا ناراحتی از هدفی که به آن نرسیده اید اشاره دارد

خواب دیدن اینکه ماشین شما مدفون می شود بیانگر این است که شما ازینکه به دنبال رویاهای کس دیگری بروید به جای اینکه به دنبال رویاهای خود بروید، احساس خستگی می کنید. شما می ترسید که دیگران را نا امید کنید

خواب دیدن اینکه ماشین چپ کرده است، بیانگر این است که حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید.

دیدن یا خواب دیدن اینکه ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید

خواب دیدن اینکه ماشین شما روشن نمی شود بیانگر این است که در برخی موقعیت ها، احساس قدرت نمی کنید

خواب دیدن اینکه فراموش کرده اید که ماشین را کجا پارک کرده اید یا نمی توانید ماشینتان را پیدا کنید، بیانگر این است که از جنبه ای از زندگی بیداری تان راضی نیستید و از آن شاد نیستید. شما نمی دانید واقعا می خواهید با زندگی تان چه کنید یا کجا می خواهید بروید.

خواب دیدن اینکه ماشینتان دزدیده شده است بیانگر این است که دارید شخصیت یا هویتتان را از دست می دهید. این ممکن است به از دست دادن شغل شما، یک رابطه ی شکست خورده، یا یک موقعیت مربوط باشد که نقش مهمی در هویت شما و اینکه شما چه کسی هستید، بازی کند

خواب دیدن اینکه ماشین شما جوش آورده است بیانگر این است که شما انرژی زیادی صرف می کنید. شما نیاز دارید که کمی آرام تر عمل کنید و ریسک اینکه بسوزید (مهره سوخته شوید. شکست بخورید) را کم کنید. شما با یک دست چند هندوانه برداشته اید. زمان آن رسیده که به خود یک استراحت دهید

دیدن یک ماشین پارک شده در خواب، بیانگر این است که نیاز دارید تلاش ها و انرژی های خود را جای دیگری خرج کنیدو شما ممکن است انرژی خود را صرف تلاش های بیهوده کنید. تعبیر دیگر این است که ماشین پارک شده، ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید متوقف شوید و از زندگی لذت ببرید

خواب دیدن اینکه ماشین به شما می زند یا از روی شما رد می شود، بیانگر این است که سبک زندگی تان، باور ها یا اهدافتان، ممکن است با هم در تضاد باشد. ممکن است نمادی از تجربه تکان دهده یا غرور آسیب دیده باشد. اگر شما خواب ببینید که با ماشین به کسی زده فرار کرده اید، بیانگر این است که شما به کسی به خاطر اینکه در زندگی تان پیش روید، آسیب می زنید.

خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید شیشه های ماشین را بالا بدهید، بیانگر این است که شما در مورد مسیری که در زندگی تان پیش می روید یا در مورد مسیری که انتخاب کرده اید، تردید و احتیاط نشان می دهید.

دیدن ماشین رها شده در خوابتان بیانگر اهداف تمام نشده است. شما یک سفر یا مسیر را شروع کرده اید اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی شما را به جهتی متفاوت از آنچه شما برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد

خواب دیدن اینکه یک ماشین در حال حرمت راننده ندارد. بیانگر این است که شما نیاز دارید که سطح کنترلتان را روی زندگی تان، دوباره ارزیابی کنید. شما مشتاق نیستید که مسئولیت عملکرد خود را به عهده گیرید

خریدن ماشین در خوابتان به تعهد شما در مورد یک تصمیم مهم که در زندگی تان گرفته اید اشاره دارد

شنیدن یا خاموش کردن دزد گیر ماشین در خوابتان بیانگر این است که شما در مسیری اشتباه قدم گذاشته اید. خواب به شما هشدار می دهد که مسیر خود را عوض کنید.

خواب دیدن اینکه ماشینتان درجا می زند (چرخش می چرخد اما حرکت نمی کند) به این معنی است که شما در جایی از زندگی تان بهره وری ندارید. شما به سمت هیچ هدفی حرکت نمی کنید

ماشین  ATV (ماشین هایی که یک نفره هستند و برای راندن در بیابان ها و زمین های ناهموار مناسبند)

دیدن یا راندن این ماشین ها در خواب بیانگر تمایل شما برای حرکت در مسیر چاله ناهموار است. شما می خواهید مسیر خود را ایجاد کنید و کارها را به شیوه خود انجام دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید زمانی در زندگی تان بیابید که با خود خلوت کنید

ماشین آتش نشانی

دیدن ماشین آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به نیاز های دیگران توجه کنید و از نیاز های خود چشم بپوشید. شما در موقعیت هایی که فرای کنترلتان است، نگرانی و استرس دارید. ازین که تلاش کنید همه اش در همه چیز دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. به این اعتماد کنید که چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاحدید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

ماشین برقی

خواب دیدن اینکه سوار ماشین برقی هستید، بیانگر حالت ارتجاعی(جهندگی) است. شما قادرید خود را از سختی نجات دهید(یعنی بعد از یک دوره سختی، دوباره به حالت اولیه برگردید و خودتان را جمع و جور کنید). تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در زندگی تان به هیچ جا نمیرسید(هدف مشخصی ندارید)

ماشین پلیس

دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید

ماشین تحریر

دیدن ماشین تحریر در خوابتان بیانگر این ست که نیاز دارید، خطوط ارتباطی را با کسی در زندگی تان باز کنید و با او ارتباط برقرار کنید.

ماشین چمن زن

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید افکار منفی تان را به انرژی مثبت تبدیل کنید. شما نیاز دارید که اعصابتان را کنترل کنید و نگرشتان را کنترل کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که نیاز دارید ظاهر تان را حفظ کنید

ماشین حساب

دیدن ماشین حساب در خوابتان بیانگر این است که نیازدارید به یک مشکل فکر کنید و با دقت، انتخاب هاتان را ارزیابی کنید. شما نیاز دارید که طرح بخشی از برنامه یا رئوس مطالب را بریزید.

ماشین حمل زباله

دیدن یا راندن ماشین حمل زباله در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید، خودتان را از شر عادات قدیمی رها کنید. شما منفی زیادی را حمل می کنید(خیلی منفی بافید)

ماشین ظرف شویی

دیدن یا استفاده از ماشین ظرف شویی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید مسائل گذشته و مسائل قدیمی را حل کنید تا یک شروع تر و تمیز برای خودتان داشته باشید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به جلو پیش می روید و به آینده نگاه می کنید

ماشین فکس

دیدن یا استفاده از ماشین فکس در خوابتان بیانگر این است که شما پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان دریافت می کنید

ماشین لباس شویی

دیدن یا استفاده از ماشین لباس شویی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید مسائل گذشته را حل کنید تا قادر باشید یک شروع تازه و تمیز برای خود بسازید

ماشین مسابقه

دیدن ماشین مسابقه در خوابتان نمادی از نگرش های سرکشانه و لجبازانه است. ممکن است بازتابی از ماهیت رقابتی شما و نیاز شما به بردن باشد.

خواب دیدن اینکه شما ماشین مسابقه را می رانید بیانگر سبک زندگی پر سرعت شماست(گازش را گرفته اید می روید). شما ممکن است سلامتی تان را با رفتار بی پرواتان به خطر بیندازید

دیدنش در خوابتان به تمایل شما برای زندگی کردن در لاین سرعت اشاره دارد. شما دوست دارید که چیزی که دارید را به نمایش گذارید. خواب ممکن است به شما بگوید که شما خیلی سریع حرکت می کنید. تعبیر دیگر این است که ماشین کورس نمادی از ارزش، قدرت و تجمل است.

ماشین ون

دیدن یا راندن ون در خوابتان نمادی از راحتی و یا عملی بودن است. باری که حمل می کنید و چیزی که می توانید مدیریت کنید را در نظر گیرید. به خودتان استرس وارد نکنید

خواب دیدن اینکه ونتان را در آب می رانید بیانگر این است که به سفری عاطفی می روید

ماشین یدک کش

لطفا به تعبیر کلمه یدک کش نگاه کنید

ماکروویو

دیدن ماکروویو در خوابتان بیانگر تفکر و اقدام سریع است. شما نیاز دارید که راه جدید و بهتری برای انجام چیزها در نظر گیرید

مالت: جو

دیدن نوشیدنی های مالت در خوابتان بیانگر غنی بودن است

مالیات

خواب دیدن اینکه مالیات پرداخت می کنید بیانگر هزینه ای است که به خاطر راه و روشی که زندگی می کنید می پردازید. خواب ممکن است ناشی از یک نوع گناهکار شمردن خود باشد و شک در این مورد که شما به جامعه بدهکارید.

طفره رفتن از پرداخت مالیات در خوابتان بیانگر این است که در مقابل جامعه یا دولت، طغیان می کنید. شما ناسازگار و مخالفید.

مام: دئودورانت

دیدن یا زدن دئودورانت در خوابتان بیانگر قدرت درونی تان است و این است که توانایی دارید که خودتان را از شر رفتار های مضر و مخرب خلاص کنید

ماما: قابله

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما ماما(قابله) هستید بیانگر نقش شما در تولد پروژه ای جدید است. شما نقش مهمی در این پروژه بازی می کنید

مانع

دیدن یا تجربه کردن موانع در خوابتان بیانگر چیزهایی در زندگی تان است که نیاز دارید بهشان غلبه کنید. خواب به شما راه حلی پیشنهاد می دهد که چگونه یک مساله در زندگی بیداری تان را پیش برید و با آن برخورد کنید. شما ممکن است در توانایی هاتان و در گرفتن تصمیم شک دارید

مانع: حصار

دیدن حصار در خواب بیانگر مانعی در مقابل رشد عاطفی شماست. شما ممکن است حس کنید که ازینکه خود را به طور کامل ابراز کنید، باز داشته شده اید. خواب ممکن است بیانگر مقاومت شما در برابر تغییر باشد

مانور هوایی

خواب دیدن اینکه شما در یک مانور هوایی هستید بیانگر نمایش دستاورد های شما به دیگران است. شما اهدافتان را کسب کرده اید و میخواهید که همه این را بدانند

مانیکور

خواب دیدن اینکه ناخن هاتان را مانیکور می کنید بیانگر زرق و برق و زیبایی است. شما به دنبال توجه برای کاری که انجام داده اید هستید. شما ممکن است چیزی زیبا و مثبت در کارتان را ابراز کنید

ماورا الطبیعه

خواب دیدن اینکه اشیا خودشان حرکت می کنند یا کلید های برق و وسایل الکترونیکی، به خودی خود خاموش روشن می شوند یا برخی فعالیت های ماورا الطبیعه، بیانگر این است که شما از قبول مسئولیت اعمالتان، سر باز می زنید. خواب بیانگر این است که شما تمایل دارید بگذارید  ،تا چیزها،به خودی خود اتفاق بیفتد به جای اینکه شما باعث وقوع آنها شوید

ماه

دیدن ماه در خوابتان بیانگر جنبه ی پنهان، رمز آلود شماست. مربوط به جذبه و راز و غریزه زنانه است. تعبیر دیگر این است که ماه بیانگر حالات در حال تغییر است. اگر شما دو ماه را در خوابتا ببینید، بیانگر این است که شما به دو جهت مختلف کشیده می شوید. بیانگر حد نهایت دو چیز است. اگر شما 5 ماه را در خوابتان ببینید، به هرج و مرج یا سردرگمی اشاره دارد که در زندگی تان دارد رخ می دهد. بیانگر غریزه ی شماست که قوی است و این که نیاز دارید پی آنرا بگیرید و به صدای درونتان گوش دهید

دیدن ماه گرفتگی در خوابتان بیانگر بعد زنانه تان است که تحت الشعاع قرار گرفته است. یا ممکن است به این معنی باشد که جنبه های پنهان شما به سطح آمده مشخص می شود

دیدن هلال ماه در خوابتان بیانگر تغییرات دوره ای، تجدید و جنبش است. شما به آرامی در مسیر زندگی تان پیشرفت می کنید. ماه کامل بیانگر تکامل است در حالی که ماه نو نمادی از شروع جدید است

خواب دیدن اینکه شما می پرید و به ماه دست می زنید بیانگر جاه طلبی شماست. وقتی صحبت سر اهداف و آرمان و آرزوهاتان می رسد، هدفتان بلند است. شما می توانید هرچیزی که را که در ذهنتان تجسم می کنید انجام دهید

خواب دیدن اینکه یک شهاب آسمانی به ماه می خورد و باعث می شود که منفجر شود، بیانگر دیوانگی زندگی تان است که از کنترل خارج می شود. . شما تسلیم انگیزه هاتان می شوید

نور ماه نمادی از پیشرفت احساسی غیر منتظره است. خواب به شما اطمینان می دهد که در زمان های سخت و تیره و تار، در مسیر درست پا گذاشته اید و پیش رفته اید

ماه عسل

خواب دیدن اینکه در ماه عسلتان هستید بیانگر این است که شما در زندگی خصوصی و روابط بسیار نزدیکتان ابراز ترس می کنید. شما ممکن است تمایل به هیجانی جدید در رابطه تان داشته باشید. شاید شما در مورد یک تغییر جدید که رابطه تان دارد به خود میگیرد نگرانید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر تمایل شما به یک ماه عسل رویایی باشد. شما به دنبال یک راه فرارید که در روید

ماه گرفتگی (خال مادرزادی)

خوبا دیدن اینکه ماه گرفتگی دارید، یادآور این است که چیزی را یا باید انجام دهید یا هرگز دوباره انجام ندهید. بیانگر لکه ننگی روی روحتان است

ماهی

دیدن ماهی ای که در خوابتان شنا می کند بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده است. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی است که شما ممکن است باور های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است(از دستتان می رود-سر می خورد).

خواب دیدن اینکه ماهی می خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است

خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید

خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید

دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید

خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می کند بیانگر این است که نباید توانایی های کسی را به خاطر جثه ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ(که معمول نیست) به شما حمله می کند بیانگر این است که شما از یک مساله ی احساسی دوری می کنید، به قدری که رفته رفته رشد می کند و به یک مساله ی بزرگ تبدیل می شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می کنید که روی رفاه تان اثر می گذارد

خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند(تحلیل ببرند)

توجه کردن یا خوردن چشم ماهی در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید چشم انداز وسیع تری را در مورد یک موقعیت کسب کنید. اگر چشم ماهی به صورت فوق العاده بزرگ است، خوابتان تلاش می کند که توجهتان را به سمت انها جلب کند. به شما می گوید که دیدگاهتان در مورد یک موقعیت ممکن است تحریف شود. درکتان در مورد یک چیز غلط است

خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می روید بیانگر لذت و شادی است

دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می نمایانید که غم ندارید

دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را نشان می دهد. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید

ماهی پرنده

دیدن این ماهی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی، حس آزادی و مهار نشدگی دارید

ماشین پرنده

دیدن ماشین پرنده در خوابتان، پیشرفت رضایت بخش و ثابتی را در پی تلاش های آتی تان پیش بینی می کند

ماهی تابه

دیدن ماهی تابه در خوابتان بیانگر تکامل در عشق است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید شروع کنید پیامد کارهاتان را قبول کنید. شما ممکن است خودتان را در موقعیتی غیر قابل اجتناب(گریز ناپذیر) یافته اید

ماهی تن

دیدن ماهی تن در خوابتان نمادی از استقامت و چابکی است. در تجارب زندگی تان، شما شخصیتی خواهید ساخت و قوی تر خواهید شد

ماهی قرمز عید

دیدنش در خوابتان بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر این است که ماهی قرمز عید بیانگر موضوعات احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است

ماهی: فلس ماهی

دیدن فلس ماهی در خوابتان بیانگر مانع محافظتی است. شما یک دیوار دفاعی دور خود کشیده اید. اگر فلس ماهی را می کنید، به این معنی است که شما شروع به شکستن موانع احساسی تان می کنید.

ماهیچه

دیدن ماهیچه در خوابتان نمادی از قدرت و نیروست. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را توسعه دهید و فرد با اعتماد به نفس و قوی تری شوید

ماهیخوار

دیدنش در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، ثبات، موقع شناسی و دور اندیشی دقیق است. شما موفقیت بیشتری از طریق تلاش هاتان دریافت خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن ماهیخوار بیانگر توانایی شما برای کشف و کاوش در ضمیر ناخودآگاهتان است

ماهیگیر

دیدن ماهیگیر در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید چیزی در زندگی بیداری تان را بگیرید(یا به دنبال چیزی در زندگی بیداری تان هستید). شاید شما دنبال پاسخ یک مساله یا تصمیم هستید

ماهیگیری

خواب دیدن اینکه شما ماهیگیری می کنید بیانگر این است که شما با احساسات سرکوب شده تان روبرو می شوید و آنها را به سطح میاورید. بویژه خواب دیدن اینکه شما در قطب(بین یخ ها) ماهی میگیرید، بیانگر این است که شما یک مانع احساسی سخت را می شکنید و با احساسات سخت از جانب ضمیر ناخودآگاهتان روبرو می شوید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز به فراغت و آرامش دارید.

مایملک: دارایی

دیدن مایملکتان در خوابتان نمادی از هویت یا ارزش شخصی شماست. اهمیت هر مورد را در نظر بگیرید، نشانه ای است برای معنای خواب شما.

مایو: لباس شنا

خواب دیدن اینکه شما مایو می پوشید بیانگر این است که احساس می کنید در معرض نمایش هستید یا از نظر احساسی آسیب پذیر هستید. اینکه چه احساسی در مایو دارید را در نظر گیرید. اگر شما در مایو راحتید، بیانگر زندگی راحت، آرامش و فراغت است. اگر احساس راحتی نمی کنید، پس بیانگر نبود اعتماد به نفس است. اگر مایو در موقعیتی نامناسب می پوشید، معنایی مشابه برهنه بودن در خواب دارد

مایونز

دیدن یا خوردن سس مایونز در خوابتان بیانگر نا امیدی در زندگی بیداری تان است. بیانگر این است که به شما توهین یا بی احترامی می شود

مبایل

لطفا به کلمه تلفن همراه نگاه کنید

مبلمان

دیدن مبلمان در خوابتان بیانگر این است که در مورد خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند اشاره دارد

خواب دیدن اینکه مبلمان را حرکت می دهید بیانگر این است که شما به خاطر خوشایند دیگران، از مسیر خود خارج می شوید. شما ممکن است مسیرهاتان را تغییر دهید و تلاش کنید که روابط/نگرش هاتان را مجدد ارزیابی کنید. در نظر گیرید که حرکت مبلمان چقدر سخت یا آسان است، آنها ممکن است بیانگر سطح بار یا مسئولیتی باشد که حس می کنید

دیدن مبلمان مندرس یا کهنه در خوابتان نمادی از نگرش های دمده ی رابطه های قدیمی است، و/یا طرز فکر های قدیمی است

متاسف بودن

خواب دیدن اینکه شما متاسف هستید، موازی با احساسات بیداری پشیمانی یا ندامت است. برخی احساس های باقی مانده(ته نشین شده) که شما وقتی که بیدارید دارید، می توانند خودشان را در خوابتان ابراز کند. خصوصا اگر روی ذهنتان سنگینی می کند. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما این اشاره ی ریز را بکند که به کسی بگویید: متاسفم!

شنیدن اینکه کسی ابراز تاسف در خوابتان می کند، روی بخشش و رها کردن تاکید دارد

متخصص

خواب دیدن اینکه شما در چیزی متخصص هستید بیانگر اعتماد به نفس شما و عزت نفس بالای شماست. شما به توانایی خود اعتماد دارید

متخصص زنان

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که نمی خواهید بدانید. موقعیتی است که شما ازش می ترسید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر نگرانی شما از رفتن به متخصص بیماری های زنان باشد. شاید شما در مورد مسائلی مربوط به باروری، سرطان، بیماری های مقاربتی یا زناشویی نگرانید

متر مخصوص اندازه گیری

دیدن یا استفاده از متر مخصوص اندازه گیری در خوابتان بیانگر این است که شما خودتان را با دیگران مقایسه می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چگونه در حدو اندازه دیگران و انتظاراتشان می شوید. یا شما اندازه های خاصی را میگیرید تا چیزی را انجام دهید. شاید شما این حس را تجربه می کنید که به خود شک دارید یا اینکه به اندازه کافی خوب نیستید

مترجم

دیدن یا استفاده از مترجم در خوابتان بیانگر یک موضوع یا مساله است که شما به سختی درکش می کنید. خواب ممکن است به شما بگوید که از دیگران کمک بگیرید

مترو

خواب دیدن اینکه در مترو هستید بیانگر این است که از طریق روش های ناخودآگاه، به اهداف خود می رسید. با شناسایی جنبه های مخفی خودتان، قادرید در زندگی پیش روید. به تعبیر دیگر مترو بیانگر این است که تصمیم عجولانه میگیرید

متواضع

خواب دیدن اینکه شما متواضع هستید بیانگر این است که نیاز دارید در موقعیت های زندگی واقعی تان، کمتر متکبر و/یا قاطعانه باشید. شما نیاز دارید که تواضع و خونسردی بیشتری را نشان دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نگرانی های کمی در مورد یک موقعیت دارید

مته

دیدن مته در خواب بیانگر مشکلات و کار سخت و کشمکش است.

متهم

خواب دیدن اینکه شما متهم می شوید، بیانگر این است که خود را گناهکار می دانید. شما از قبول مسئولیت کارهاتان خودداری می کنید. به جایش، تمایل دارید که نقش قربانی را بازی کنید

متهم شدن

دیدن رویایی که شما در آن متهم به چیزی شده اید نشانه دهنده ی احساس گناه شدید است.همچنین ممکن است به این معنا باشد که شما نسبت به خودتان و انتخابهایتان احساس شک و تردید دارید.

دیدن رویایی که در آن شما دیگران را متهم می کنید، بیانگر اختلاف نظر و اختلاف عقیده ی شما نسبت به کسانی است که در اطراف شما هستند.

مثلث

دیدن مثلث در خوابتان نمادی از ارمان هاتان، پتانسیل و ظرفیت و حقیقت شماست. بیانگر معنویت شما: بدنی، ذهنی و روحی است. اگر مثلث به سمت بالا اشاره کند، پس بیانگر مردانگی است در حالیکه اگر به سمت پایین اشاره کند بیانگر زنانگی است. تعبیر دیگر این است که دیدن مثلث، به عنوان نوعی هشدار و احتیاط است خصوصا اگر مثلث زرد باشد. خواب ممکن است استعاره ای از مثلث عشقی در زندگی بیداری تان باشد

مثلث عشقی

خواب دیدن اینکه شما قسمتی از یک مثلث عشقی هستید که هردو عاشق یک فرد هستید، بیانگر این است که شما شکلی از نا امنی و حسادت را در رابطه بیداری تان تجربه می کنید. شما حس می کنید که توجه و زمانتان تقسیم می شود. اگر شما خواب ببینید که عاشق دو فرد مختلف هستید، پس به این معنی است که شما به رابطه ی فعلی تان کاملا متعهد نیستید. تعبیر دیگر این است که افراد درگیر در مثلث عشقی، ممکن است همه ی جنبه های شما باشد. شما کشمکش احساسی قوی ای را تجربه می کنید

مجبور شدن

خواب دیدن اینکه مجبور می شوید چیزی را انجام دهید، بیانگر حس منفی است که از طرف ضمیر ناخودآگاه تحت فشارید. احساس نفرت، تهاجم یا خشم که شما ممکن است سرکوب کرده باشید، نیاز دارد که به آن رسیدگی شود(بروز داده شود)

مجذوب شدن

مجذوب شدن و غرق شدن در هرآنچه که شما در حال انجام دادنش هستید، بیانگر این است که احتمالا شما چنان بیش از حد بر روی کارهای خودتان متمرکز شده ایده که باعث میشود اطرافیانتان از شما فاصله بگیرند و حمایتشان را از دست بدهید.

مجرد

دیدن یک فرد مجرد در خواب بیانگر این است که شما در زندگی عاطفی(روابط عاشقانه) تان به دنبال آزادی هستید. اگر یک مرد خواب بیند که مجرد است، بیانگر این است که او صلا احساس آزادی نمی کند- حس می کند که در قید و بند است. تعبیر دیگر این است که مرد مجرد بیانگر جنبه ی  مردانه ی شماست

مجرد

اگر شما مجرد نیستید، اما خواب می بینید که هستید، بیانگر این است که نیاز دارید روی پای خود بایستید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت یا مساله، خودتان رسیدگی کنید به جای اینکه به دیگران تکیه کنید. قوی باشید.

مجرم

خواب دیدن اینکه شما محکوم هستید، بیانگر یک موقعیت یا رابطه است که به شما حس محدود شدن می دهد. شما ممکن است در یک جا در زندگی تان، حس کنید که آزادی ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احساس خجالت و گناه شماست. این تصویر خواب، تلاش می کند که به شما بگوید که دست از سرزنش کردن و تنبیه خود بردارید

خواب دیدن یک مجرم و یک محکوم در خوابتان بیانگر این است که جنبه ای از خودتان، قادر به ابراز آزادانه ی خود نیست

خواب دیدن اینکه مجرم هستید، بیانگر این است که شما به دنبال میان بر در زندگی تان هستید. شما خودتان را ارزان می فروشید و ظرفیت خود را دست کم می گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما حس می کنید که برای بعضی چیزها محق هستید.

مجسمه

دیدن مجسمه در خوابتان بیانگر این است که شما توانایی هاتان را دست کم می گیرید و خودتان را دست کم میگیرید. شما نیاز دارید ازینکه خود را با دیگری مقایسه کنید، دست بردارید. چیزی که این مجسمه نشان می دهد را در نظر بگیرید و اینکه چگونه خودتان را تحقیر می کنید

دیدن مجسمه در خوابتان بیانگر این است که شما از قبول واقعیت چیزها سر باز می زنید. شما می ترسید که تصویر خوبی از خودتان ارائه نکنید.

خواب دیدن افرادی که می شناسید، به شکل مجسمه، نمادی از نبود ارتباط با آن فرد است. شما حس می کنید که رابطه منعطف نیست، سرکش است یا به هیچ جایی نمی رود. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر کسی باشد که شما ایده آل می انگاریدش و تحسینش می کنید. شما کسی را الگو می کنید و تا آسمان بالا می برید! شاید خواب مشابه خوش هیکلی شان و شکل خوبشان است

خواب دیدن اینکه شما مجسمه هستید بیانگر خود واقعی تان است که با واقعیت فرق دارد و از واقعیت دور است

خواب دیدن مجسمه ای که گریه می کند بیانگر معجزه است. شما چیزی را انجام داده اید که فکر می کردید غیر ممکن است. تعبیر دیگر این است که مجسمه ای که گریه می کند نماد شور و شوق و از خود گذشتگی است

مجسمه ابولهول(در اهرام مصر)

sphinx

دیدنش در خوابتان بیانگر ترس از ناشناخته هاست. تعبیر دیگر این است که بیانگر احساسات سخت و سرد است

مجسمه آزادی

دیدن مجسمه آزادی در خوابتان بیانگر آزادی فرهنگی و یا آزادی شخصی است. شما استقلال خودتان را بازیافته اید و یاد گرفتید که روی پای خود بایستید. نمادی از کار ازاد و میهن پرستی است

مجسمه ساز

خواب دیدن اینکه شما مجسمه ساز هستید به خلاقیت شما اشاره دارد. شما اهدافتان را انجام خواهید داد و بر موانع غلبه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که روی پیدا کردن خودتان و رسیدن به اصل چیزها کار می کنید

مجسمه یخی

دیدن مجسمه در خوابتان بیانگر این است که یک موقعیت یا اتفاق، در زندگی تان وقفه ایجاد کرده است. شما هیچ پیشرفتی در زندگی تان ندارید یا حس می کنید که نمی توانید به پیش بروید. اهمیت طراحی و شکل مجسمه یخی را در نظر گیرید

مجلس

خواب دیدن اینکه شما قسمتی از مجلس هستید بیانگر توانایی های رهبری شماست. شما نیاز دارید که در مورد موضوعی عمومی کامل سخن بگویید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به دنبال توجه هستید

مجله

خواندن مجله در خوابتان بیانگر این است که شما آغوش خود را به ایده های جدید متنوع باز کرده اید. زمینه و نام مجله و نماد اضافی را در نظر بگیرید

مجنون

خواب دیدن اینکه شما دیوانه و مجنونید بیانگر این است که نیاز دارید اعصابتان را کنترل کنید و اجازه ندهید که احساساتتان از شما سو استفاده کنند و فوران کنند. شما نیاز دارید که در هر موقعیتی، محدودیت و خونسردی بیشتر نشان دهید

مجوز

دیدن یا همراه داشتن مجوز در خوابتان بیانگر این است که روی زندگی تان کنترل دارید. شما قدم در راه پیگیری و پیشرفت تلاشی جدیدی در زندگی تان گذاشته اید

مچ انداختن

خواب دیدن اینکه شما مچ می اندازید بیانگر یک موقعیت در بیداری است که نیاز دارد بیشتر مقاومت کنید

مچ پا

خواب دیدن در مورد مچ پا بیانگر این است که شما به دنبال حمایت و جهتی در زندگی تان هستید. از خودتان بپرسید که به کدام سمت میخواهید بروید

پیچ خوردن مچ پا در خواب بیانگر این است که شما موانع و مشکلاتی را در مسیر پیشرفتتان تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه مچ پایتان ورم کرده است، بیانگر این است که شما در مسیر اشتباه پیش میروید. تعبیر دیگر این است که خواب به شما می گوید که انقد روی پایتان نایستید و کمی به خودتان استراحت دهید! شما خیلی به خودتان فشار میاورید

مچ دست

توجه به مچ دستتان در خواب بیانگر توانایی شما برای ترکیب هم زمان لذت و هیجان با بهره وری است. شما قادر هستید توجه دیگران را جلب کنید و آنها را درگیر کنید

دیدن یک مچ دست صدمه دیده یا باندپیچی شده در خوابتان بیانگرفقدان بهره وری است. شما در یک رابطه ی نامتعادل یا یک طرفه هستید. بویژه اگر شما خواب ببینید که مچتان اسیب دیده است،   بیانگر این است که شما به اندازه کافی از پس انتظارات دیگران بر نمیایید و به پای شان نمی رسید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگراین است که شما بیشتر از چیزی که می دهید دریافت می کنید

خواب دیدن اینکه مچتان را می برید به این معنی است که احساس عقب کشیدن می کنید. شما از گرفتن کمک از دیگران سرباز می زنید.

محافظ

خواب دیدن اینکه شما محافظ دارید بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت در زندگی بیداریتان، راحت نیستید. شما حس نا امنی می کنید، چه فیزیکی چه احساسی. شاید شما اخیرا صدمه دیده اید

خواب دیدن اینکه شما یک بادیگارد هستید بیانگر تمایل شما به این مورد است که دیگران را از آسیب احساسی حفظ کنید. بیانگر بخش دلسوز و پرورش یافته روان شما است

محبوب

خواب دیدن اینکه شما محبوب هستید بیانگر این است که تمایل دارید که دوست داشته شوید یا شناسانده شوید. شما می خواهید که دیگران، چشمشان به شما باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر عدم امنیت و اطمینان شماست. شما به دنبال تایید دوباره، تشویق و مهر تایید از جانب دیگران هستید

محراب

دیدن محراب در خوابتان بیانگر این است که شما یک از خود گذشتگی بزرگ شخصی دارید. شما ممکن است نگرانی هایی در مورد معنویات خود، ابراز کنید.

دیدن شخص روحانی در محراب در خواب بیانگر کشمکش و نا هماهنگی در محل کار و خانه تان است. خواب ممکن است به گناهی اشاره داشته باشد که از تایید آن طرفه می روید و آن را سرکوب می کنید

خواب دیدن اینکه شما روبروی محراب زانو می زنید، بیانگر تمایلاتی است که کامل نشده و به نتیجه نرسیده است

محکوم: مجرم

خواب دیدن اینکه شما محکوم هستید، بیانگر یک موقعیت یا رابطه است که به شما حس محدود شدن می دهد. شما ممکن است در یک جا در زندگی تان، حس کنید که آزادی ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر احساس خجالت و گناه شماست. این تصویر خواب، تلاش می کند که به شما بگوید که دست از سرزنش کردن و تنبیه خود بردارید

خواب دیدن یک مجرم و یک محکوم در خوابتان بیانگر این است که جنبه ای از خودتان، قادر به ابراز آزادانه ی خود نیست

مخترع

دیدن مخترع در خوابتان نماد دستاورد های شماست. شما ممکن است تلاش کنید که خودتان را تا سطح بالاتری از آگاهی بالا بکشید. خواب دیدن اینکه شما مخترع هستید بیانگر الهامات و بعد خلاق شماست

مخروط

دیدن مخروط در خوابتان بیانگر جریانی از ایده ها و احساسات است

مخزن آب(منبع آب)

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما احساساتتان را درون خودتان نگه می دارید. ممکن است قادر به ابراز احساسات حقیقی خود نباشید، خصوصا احساس عشق. تعبیر دیگر این است که منبع آب بیانگر حس غلط امنیت است

مخلوط کردن

خواب دیدن اینکه چیزی را مخلوط می کنید بیانگر ترکیب ابعاد متضاد شخصیتتان است. شما تلاش می کنید که منعطف تر باشید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه های مختلف زندگی تان را ترکیب کنید در حالی که می خواهید هم زمان همه را شادو راضی نگه دارید

مخلوط کن

دیدن یک مخلوط کن در خواب تان، نمادی از توانایی شما برای مخلوط کردن ایده های مختلف است، به طوری که یک کلیت هماهنگ بدست آورید

مخمل

خواب دیدن اینکه شما مخمل می پوشید بیانگر تمایز و افتخار است. بیانگر حساسیت و احساسات شماست

خواب دیدن اینکه شلوار مخمل می پوشید بیانگر بعد احساسی شماست

مد

خواب دیدن در مورد فشن و مد بیانگر این است که شما خیلی به این وابسته هستید که از  طریق ظاهرتان کارهایتان را پیش ببرید. شما نیاز دارید به درون خود نگاه کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما شبیه بقیه شده اید و فردیت خودتان را از دست داده اید. شما نیاز دارید که برخیزید و با اعتماد به نفس تر باشید

مداد

دیدن مداد در خوابتان بیانگر این است که شما اثری موقتی در یک موقعیت می گذارید. ممکن است بیانگر رابطه ای باشد که طولانی نخواهد شد

خواب دیدن اینکه شما مداد را تیز می کنید بیانگر این است که شما نیاز دارید طرز فکر منعطف تری داشته باشید. به چیزی که دیگران می گویند گوش کنید، سریع دیدگاه ها و نظراتشان را رد نکنید. تعبیر دیگر این است که تیز کردن مداد به این معنی است که شما نیاز دارید در یک معامله ی تجاری، بهترین پیشنهاد خود را رو کنید. شاید خواب تلاش می کند به شما توصیه ای حرفه ای در این مورد که چگونه یک معامله را ببندید و جمعش کنید بدهد

خواب دیدن اینکه نوک مداد در انگشتانتان گیر می کند بیانگر این است که نیاز دارید شروع کنید و دست به کار شوید و به حرف هاتان جامه ی عمل بپوشانید

مداد شمعی

دیدن مداد شمعی در خواب بیانگر خاطرات کودکی یا یک دوره ی زمانی است که شما بی خیال تر بودید. نمادی از خلاقیت است. شما ممکن است نیاز دارید فرای خطوط معمول فکر کنید و به افکار غیر متعارف و راه های غیر متعارف برای انجام چیزها فکر کنید. نماد رنگ مداد شمعی را در نظر گیرید

مدال

دیدن مدال در خوابتان بیانگر پاداش یا تایید و قدردانی سخت کوشی شماست. شما به خاطر توانایی ها و استعداد هاتان شناسایی می شوید

مدرسه

خواب دیدن اینکه در مدرسه هستید بیانگر احساس ناکافی بودن و نا امنی های کودکی است که هرگز حل نشده است. ممکن است مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی هاتان باشد. اگر شما هنوز مدرسه می روید و خواب مدرسه می بینید، خواب ممکن است بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد

تعبیر دیگر این است که، خوابی که در مدرسه رخ می دهد ممکن است استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی بیداری تان یاد میگیرید. شما ممکن است وارد در حال تجربه دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال مدرسه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش و یادگیری تان را بسط دهید. خواب دیدن اینکه شما در مدرسه جدید هستید به این معنی است که شما حس می کنید به محیط اطرافتان در دنیای تعلق ندارید و برای خو گرفتن با آن دچار مشکل هستید. و  یا شاید درس جدیدی است که نیاز است یاد بگیرید

خواب دیدن اینکه شما از مدرسه فرار می کنید به این معنی است که شما پذیرای ایده ها و نقطه نظرات جدید نیستید. شما از اشتباهات گذشته تان درس نگرفته اید.

خواب دیدن اینکه مدرسه ی کودکی تان دارد تبدیل به یک خرابه شده است بیانگر این است که شما هنوز درگیر مساله ی حل نشده ی کودکی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر گذر زمان است. شما نیاز دارید که به جای زنده کردن گذشته، به آینده نگاه کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی معلم نگاه کنید

مدرسه

خواب دیدن اینکه در مدرسه هستید بیانگر احساس ناکافی بودن و نا امنی های کودکی است که هرگز حل نشده است. ممکن است مربوط به نگرانی در مورد عملکرد و توانایی هاتان باشد. اگر شما هنوز مدرسه می روید و خواب مدرسه می بینید، خواب ممکن است بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد

تعبیر دیگر این است که، خوابی که در مدرسه رخ می دهد ممکن است استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی بیداری تان یاد میگیرید. شما ممکن است وارد در حال تجربه دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست.

خواب دیدن اینکه شما به دنبال مدرسه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش و یادگیری تان را بسط دهید. خواب دیدن اینکه شما در مدرسه جدید هستید به این معنی است که شما حس می کنید به محیط اطرافتان در دنیای تعلق ندارید و برای خو گرفتن با آن دچار مشکل هستید. و  یا شاید درس جدیدی است که نیاز است یاد بگیرید

خواب دیدن اینکه شما از مدرسه فرار می کنید به این معنی است که شما پذیرای ایده ها و نقطه نظرات جدید نیستید. شما از اشتباهات گذشته تان درس نگرفته اید.

خواب دیدن اینکه مدرسه ی کودکی تان دارد تبدیل به یک خرابه شده است بیانگر این است که شما هنوز درگیر مساله ی حل نشده ی کودکی هستید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر گذر زمان است. شما نیاز دارید که به جای زنده کردن گذشته، به آینده نگاه کنید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی معلم نگاه کنید

مدرک

دیدن مدرک در خوابتان بیانگر این است که به دنبال اعتبار و حقیقت در مورد یک موقعیت هستید. شما می خواهید که تلاش هاتان را شناسایی کنید

مدفوع

خواب دیدن اینکه روی کسی مدفوع می کنید بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است

خواب دیدن اینکه روی شما مدفوع می شود بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج میبرید

دیدن یا دست زدن به مدفوع بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. شما نیاز دارید که این احساسات را تایید کرده و ابراز کنید، اگرچه ممکن است شرم آور باشد. منفی بودن زندگی تان را رها کنید.

خواب دیدن اینکه شما قادر به دفع مدفوعتان نیستید بیانگر این است که نمیتوانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید

طبق نظر فروید، مدفوع مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول/مسائل مالی یا عملکرد های تهاجمی است. خواب دیدن اینکه با مدفوع بازی می کنید نمادی از نگرانی تان در مورد مسائل مالی و امنیت مالی است

مدل

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما یک مدل فشن هستید بیانگر تصویری است که می خواهید نشان دهید. شما تلاش می کنید کسی یا چیزی باشید که نیستید. تعبیر دیگر این است که نمادی از ایده ی زیبایی است. شما برای چیزی تلاش می کنید که نمی توانید بدست آورید

دیدن یا ساختن یک مدل وسیله نقلیه در خوابتان بیانگر این است که شما به سمت فاز توسعه ای جدیدی در زندگی تان پیش می روید. شما یک نقشه را طرح ریزی می کنید

دیدن یک مدل مقوایی یا گلی در خوابتان به این معنی است که شما به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت، شما به شیوه ای دقیق و حساب شده به سمت اهدافتان پیش می روید

مدیتیشن

خواب دیدن اینکه شما مدیتیشن می کنید بیانگر قبول خود و روشنگری است. بیانگر این است که نیاز دارید کمتر دیگران را قضاوت کنید و به خودتان خیلی سخت نگیرید

مدیر

خواب دیدن اینکه شما مدیر هستید بیانگر این است که نیاز دارید کاراتر و سازمان یافته تر باشید. مدیر زندگی واقعی را در نظر گیرید و اینکه چه ویژگی هایی از او را دوست دارید یا چه ویژگی هایی را دوست ندارید

مدیر

دیدن مدیر یا خواب دیدن اینکه شما در دفتر مدیر هستید بیانگر حس گناه است. شما در مورد کارهاتان ابراز نگرانی می کنید و می ترسید که شما بی پناه و در معرض نمایش قرار خواهید گرفت. تعبیر دیگر این است که بیانگر پست بودن یا اعتماد به نفس پایین است

خواب دیدن اینکه شما مدیر هستید نمادی از مهارت های رهبری شما و توانایی شما برای شکل دهی به ذهن دیگران است.

مذهب

خواب دیدن در مورد مذهبتان بیانگر ایمان و حس معنوی شماست. شاید خوابتان به شما بگوید که مذهبی تر باشید یا نیاز دارید که معنوی تر باشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از رفتار یا عادتی باشد که بهش ایمان دارید(در رابطه با مذهب است)

خواب در مورد مذهبی جدای مذهب خودتان بیانگر این است که شما نیاز دارید مولفه ی کلیدی آن مذهب را در زندگی تان دخیل کنید. خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید، تفاوت های انسان ها را پذیرا باشید و تحمل کنید

مربا

دیدن یا خوردن مربا در خوابتان بیانگر سورپرایز های خوشایند، چیز های شیرین و کشفیات تازه است.

خواب دیدن درست کردن مربا، به زندگی خانوادگی شاد اشاره دارد

مربع

دیدن مربع در خوابتان بیانگر قدرت، استحکام و ثبات است. تعبیر دیگر این است که مربع بیانگر این است که شما در ابراز خود محدود هستید.

شاید شما معمولی، کسل کنند یا ساکن و بی حرکت هستید.

مربی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما یک مربی خصوصی دارید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را مجبور کنید تا در هر چه انجام می دهید بهتر و بهتر عمل کنید(روز به روز بهتر و بهتر شوید). راه ساده را انتخاب نکنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به دنبال راهنمایی و کمک برای بهبود تصویر شخصی خودتان هستید

مربی ورزشی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما مربی خصوصی دارید بیانگر این است که نیاز دارید خودتان را هل دهید تا بهتر عمل کنید. راه آسان را انتخاب نکنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما در جایی از زندگی تان به دنبال راهنمایی و کمک هستید

مرتاض

دیدن مرتاض در خوابتان بیانگر تغییری فوق العاده در زندگی تان است

مرتب

خواب دیدن اینکه چیزی تمیز و مرتب است بیانگر این است که نیاز دارید سازمان دهی کنید. شما نیاز دارید که ذهنتان را شست و شو دهید و گذشته را رها کنید

مرد

دیدن مرد در خوابتان بیانگر جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر و/یا رقابتی است. شاید شما نیاز دارید این جنبه ها را در شخصیت خودتان ایجاد کنید. اگر مرد برای شما شناخته شده باشد(می شناسیدش)، پس خواب ممکن است بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که در مورد او دارید

اگر شما زنید و خواب میبینید که در دستان یک مرد هستید. بیانگر این است که شما شخصیت قاطعانه ی قویتر خود را می پذیرید و از آن استقبال می کنید. ممکن است روی این تاکید کند که تمایل دارید در رابطه باشید و تصویر مرد ایده آلتان را مطرح کند

دیدن یک پیرمرد در خوابتان بیانگر خرد یا بخشندگی است. پیرمرد ممکن است شکل الگویی باشد که به شما در مورد مساله ی روزمره تان راهنمایی ارائه می کند

دیدن مردها در خواب بیانگر شکل مقتدرانه یا شکل پدر است. اگر شما زن هستید و خواب میبینید که در اتاقی پر مرد هستید، پس روی جنبه ی مردانه تان تاکید می شود. خواب شما را به این سمت هدایت می کند که بعد قاطعانه و مقتدرانه تان را تایید کنید. اینکه چگونه مردان لباس پوشیده اند، نشانه ای برای این است که چه جاهایی در زندگی تان نیاز دارد که قدرت بیشتری داشته باشد

اگر شما مرد هستید و خواب میبینید که فقط یک مرد در مهمانی هست بیانگر این است که توانایی هاتان را زیر سوال می برید. ترس شما ازین است که نادیده گرفته شوید یا در حد و اندازه انتظارات دیگران نباشید. یا شاید شما تمایل دارید که تسلیم شوید، مثل دیگران شوید و ایستادگی نکنید

مرد عنکبوتی

دیدن خواب اینکه شما مرد عنکبوتی هستید بیانگر این است که نیاز دارید قدرت درونی تان را به خاطر غلبه به سختی، متمرکز کنید. اگر تصمیم بگیرید اتفاقی بیفتد و روی آن تمرکز کنید حتما اتفاق خواهد افتاد.

مردم

خواب دیدن مردمی که می شناسید بیانگر ویژگی ها و احساسات آنهاست که تمایل دارید شما هم داشته باشید. اگر این مردم از گذشته ی شما باشند، خواب به سایه ی شما و دیگر جنبه های ناشناخته ی شما اشاره دارد. ممکن است بیانگر موقعیتی بیداری باشد که احساسات مشابه از روابط گذشته ی شما را به همراه دارد

خواب دیدن مردمی که نمی شناسید بیانگر جنبه های نهفته ی شماست که نیاز دارید با آن روبرو شوید یا تاییدش کنید

خواب دیدن اینکه مردم جلوی راه شما می ایستند یا راه شما را سد می کنند به اطرافیان شما اشاره دارد که نمی خواهند شما در زندگی پیش بروید و موفق شوید. شما حس می کنید که کسی در چرخه ی اجتماعی تان(روابط اجتماعی تان) علیه شما عمل می کند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از یک صدمه، نجات میابید(حمایت می شوید)

دیدن افراد خطرناک در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در یک تلاش و عمل، با دقت پیش روید

مردمک چشم

خواب دیدن اینکه مردمک چشمتان قرمز است نمادی از انرژی، قدرت و نیروست. به صورت منفی، بیانگر این است که نیروی شیطانی یا منفی بر شما سلطه دارد. یک تغییر درون شما رخ داده است که شما مثل خودتان عمل نمی کنید

مردن

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مرگ نگاه کنید

مرده

دیدن یا صحبت کردن با مرده در خوابتان، هشداری ازین است که شما تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نادرست می گردید. این خواب، راهی برای شماست که احساسات تان را با کسانی که درگذشته ند(رفته ند) حل و فصل کنید.

اگر خواب کسی را ببینید که مدتها پیش مرده است، بیانگر یک موقعیت یا رابطه ی حال حاضر در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل فرد متوفی است. خواب ممکن است این را نمایش دهد که چگونه نیاز دارید به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی مردن دهید و به آن پایان دهید. اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان تازه است. شما هنوز تلاش می کنید که به واقعیت که او رفته است خو بگیرید. خواب ها می توانند راهی برای شما باشند برای نگه داشتن که افرادی که دوست دارید و از میان شما رفته ند، اما هنوز جنبه ای از زندگی شما هستند. اگر مرده تلاش می کند که شما را بگیرد و به جایی با خودش ببرد، بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگ آنها را درک کنید. شما نمی خواهید تنها بمانید

دیدن و صحبت کردن با والدین مرده تان در خواب، بیانگر این است که می ترسید آنها را از دست بدهید یا بیانگر راهی است که با فقدان آنها کنار میایید. شما از خوابتان به عنوان فرصت آخر استفاده می کنید که با آنها برای بار آخر خدافظی کنید

دیدن برادر خواهر، خویشاوند یا دوستی که در واقع مرده است اما در خواب شما زنده است، بیانگر این است که شما دلتان برای آنها تنگ شده و تلاش می کنید که تجارب قدیمی تان را که با آنها داشتید، دوباره زنده کنید. در کتار زندگی روزمره، خواب هاتان ممکن است راهی برای شما باشد که با فقدان عزیزان از دست رفته تان، کنار آیید.

خواب دیدن بچه ی مرده تان، راهی است برای شما که کودکتان را از طریق خواب هاتان زنده نگه دارید. برای والدینی که کودک از دست داده ند، خیلی سخت است. این خواب ها، به خاطر این اتفاق می افتد که شما هنوز نمی توانید این را قبول کرده یا درک کنید که چگونه و چرا کودکتان، انقدر زود از شما گرفته شده است

خواب دیدن یک فرد مرده که دوباره در خوابتان هم می میرد، به این معنی است که شما دوست دارید آنها هنوز هم اطراف شما باشند و جنبه های زندگی تان را با شما تجربه کرده به اشتراک گذارند. این خواب ها بیشتر در طول زمان های شاد یا در طول وقایع مهم در زندگی تان صورت میگیرد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مرگ نگاه کنید

مرز

دیدن یا رد شدن از مرز در خوابتان بیانگر این است که شما در زندگی تان وارد فاز جدیدی می شوید و دوره ی گذار دارید. شما با محدوده ی جدیدی روبرو می شوید. تعبیر دیگر این است که بیانگر برخورد(مکالمه) دو طرز فکر یا نگرش است

خواب دیدن اینکه شما حدومرز دارید بیانگر این است که چیزی رشد شما را محدود می کند و جلوی اهدافتان را می گیرد. شمادر حال محدود شدن هستید

مرطوب کننده

استفاده یا به کار بردن مرطوب کننده در خوابتان بیانگر تجدید است. شما نگاه جدیدی به زندگی دارید

مرغ

دیدن مرغ در خواب، نمادی از بزدلی و عدم اراده است. جوجه بیانگر پچ پچ بیش از حد و شایعات بی اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی در مورد شما می گویند یا اینکه شما در مورد دیگران چه می گویید

خواب دیدن اینکه شما جوجه می خورید، بیانگر ترس است. بویژه اگر شما جوجه سرخ شده می خورید، به یک جنبه ی ناسالم اشاره دارد که شما نیاز دارید از زندگی تان دورش بیندازید. اگر شما جوجه خام می خورید، بیانگر این است که حس می کنید در مورد یک موقعیت، آماده نیستید. مشکلاتی برای رسیدن به اهدافتان دارید

دیدن مرغ در خوابتان نمادی از غیبت و بلا است. مرغ همچنین یک نماد مادرانه دارد.

مرغ دریایی

دیدن مرغ دریایی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید از مشکلاتتان و تقاضای های زندگی بیداری تان دور شوید. شما ممکن است ظرفیت و مهارت های بلا استفاده ی خود را هدر می دهید. تعبیر دیگر این است که مرغ دریایی نمادی از نقاط قوت شماست. شما قادرید با تغییرات زندگی با ظرافت و درک کنار آیید.

مرغ دریایی بزرگ

دیدن یک مرغ دریایی بزرگ در خواب بیانگر سرسختی و تحمل و آزادی است

دیدن یک مرغ دریایی در حال مرگ یا مرغ دریایی مرده در خواب سمبلی از زمان های بدشانسی و ناملایمات و آسیب پذیری است

مرغ عشق

دیدن مرغ عشق در خوابتان بیانگر این است که شما دلتان برای شریکتان تنگ می شود(از شریکتان دور می افتید یا از دستش می دهید). اگر شما دو مرغ عشق را ببینید، نمادی از اهمیت زوج بودن است. شما نیاز دارید که به خاطر داشته باشید که روی هم دیگر تمرکز کنید

مرغدانی

خواب دیدن اینکه شما در یک مرغدانی هستید بیانگر این است که حس می کنید آزادیتان کم شده است. شما حس می کنید که قادر نیستید خود را به طور تمام و کمال ابراز کنید

مرفه

خواب دیدن اینکه مرفه هستید بیانگر دستاورد هاتان است و پاداشی که حاصل سخت کوشی تان است. این خواب ممکن است استعاریاز زندگی غنی و کاملتان باشد

مرکز خرید

خواب دیدن اینکه شما در مرکز خرید هستید نمادی از انتخاب، تصمیم و گزینه هایی است که در زندگی بیداری تان دارید. این گزینه ها کمک خواهد کرد که کسی که هستید را به عنوان فرد شکل دهید. شما تلاش می کنید که هویت و حس خودتان را شکل دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما تلاش می کنید تاثیر مطلوبی روی کسی بگذارید. مرکز خرید نمادی از مادیت است و نیاز است که با روندها، مدها و یا تکنولوژی های اخیر سازگار شوید. نوع و نام فروشگاه هایی که در خوابتان میبینید را در نظر بگیرید

مرکز شهر

خواب دیدن اینکه در مرکز شهر هستید بیانگر نگرانی ها و مایملک مادی است. ممکن است بیانگر فشار و شلوغی زندگی تان باشد

مرگ

خواب دیدن در مورد مرگ کسی که دوست دارید، بیانگر این است که شما آن جنبه یا ویژگی خاص را که او دارد، ندارید. از خودتان بپرسید که چه چیز این فرد را برای شما خاص کرده است یا چه چیزی را در مور او دوست دارید. این ویژگی ای است که شما در رابطه تان یا در برخورد هاتان ندارید.

تعبیر دیگر این است که  آن ویژگی ای که این فرد نماینده آن است دیگر سهمی در زندگی شما ندارد. بویژه خواب دیدن در مورد مرگ والدین زنده تان، بیانگر این است که شما در تغییر و تحول مهمی در زندگی بیداری تان در سر می برید. رابطه تان با والدین تان، به جایگاهی جدید رسیده است. اگر شما در مورد مرگ کودکی خواب ببینید، بیانگر این است که نیا زدارید نارس بودن(پرورش نیافته بودن) خود را کنار گذارید و جدی تر شروع کنید. وقتی کودک شما به مرحله ی مهمی از زندگی، یک مرحله ی خاص می رسد و بزرگ می شود، خواب دیدن مرگشان ممکن است نمادی از کشف خودشان، تحول و گذار به یک مرحله ی جدید از زندگی باشد

خواب دیدن اینکه شما مرگ خودتان را وانمود می کنید، بیانگر این است که شما به دنبال شروعی تازه هستید. شما نیاز دارید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید. اگر خواب می بینید که شخصی در زندگی تان که برایتان مهم است، مرگش را وانمود می کند، خواب بیانگر چیزی جدید است که در باره ی او یاد میگیرید. یا ممکن است به این معنی باشد که آنها کسی نیستند که فکر می کردید بودند

خواب دیدن داشتن تجربه نزدیک به مرگ، بیانگر این است که یک جوری برگشت به یک موقعیت را تجربه می کنید. شما به عادات و روش های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما شانس دوباره یا تلاش دوباره ای در مورد چیزی داده می شود

خواب دیدن اینکه شما در خوابتان می میرید، نمادی از تغییرات درونی، گذار، کشف خود و توسعه ی مثبتی است که درون شما یا زندگی تان رخ می دهد. شما یک فاز گذار را می گذرانید و روشنگر تر یا روحانی تر می شوید. اگر چه این خواب ممکن است احساس ترس و نگرانی بیاورد، دلیلی برای زنگ خطر نیست و معمولا یک نماد مثبت است. خواب هایی در مورد تجربه ی مرگ خودتان، معمولا به معنی این است که تغییرات بزرگی پیش روی شماست. شما به سمت شروع های جدیدی می روید و گذشته را پشت سر خود می گذارید. این تغییرات ضرورتا بیانگر تغییر منفی حوادث نیست. از نظر استعاری، مردن می تواند به عنوان پایان یا خاتمه ی روش ها و عادات قدیمی شما باشد. پس مردن همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست بلکه پایان یک چیز است

اگر شما خواب می بینید که کسی به شما می گوید که دارید می میرید، پس بیانگر این است که تحت فشارید تا تغییر مهمی را ایجاد کنید یا انتخاب مهمی بکنید. شما وارد یک ماجراجویی جدید در زندگی تان می شوید

اگر کی که دوستش دارید مرده باشد، اما شما خواب ببینید که او آن بار واقعا نمرده بود و الان دوباره دفن شد، بیانگر این است که فردی که دوستش دارید، خیلی زود مرده است و شما هرگز شانس این را نداشتید که درست حسابی خداحافظی کنید. شاید یک مساله ی تمام نشده وجود دارد که هنوز بعد از مرگش هم تا مدت ها رها نشده است. شما دوست داشتید که زمان بیشتری را با آنها داشتید

به تعبیر منفی، خواب دیدن اینکه شما می میرید ممکن است بیانگر این باشد که درگیر رابطه ای عمیقا دردناک یا رفتاری ناسالم و مخرب هستید. شما ممکن است حس افسردگی کنید یا توسط یک موقعیت یا فرد در زندگی بیداری تان، احساس خفگی کنید. شاید ذهن شما مشغول کسی است که بی نهایت مریض است یا رو به موت است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تلاش کنید از زیر مسئولیت، تعهد یا موقعیتی دیگر، خلاص شوید. شما به شدت تلاش می کنید که از تقاضاهای زندگی روزمره تان فرار کنید

دیدن اینکه کسی در خواب شما می میرد بیانگر این است که احساسات شما نسبت به آن فرد مرده است یا اینکه یک تغییر/فقدان بزرگ در رابطه تان با آن فرد در حال وقوع است. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است بخواهید آن جنبه از خودتان را که توسط فرد مرده ارائه شده است، سرکوب کنید. اگر شما مرگ غریبه را در خوابتان ببینید بیانگر این است که حس می کنید از تغییراتی که در اطراف شما در حال رخ دادن است، جدا هستید

داشتن تجربه ای تا مرز مرگ در خواب بیانگر این است که شما یک جور برگشت را تجربه می کنید. شما به عادات و روش های قدیمی تان برمیگردید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به شما در مورد چیزی، شانس دوم داده می شود یا اینکه دوباره می توانید امتحان کنید

لطفا به بخش خواب های رایج مراجعه کنید: خواب مرگ برای تحلیل های بیشتر.

مرمر: سنگ مرمر

دیدن مرمر سفید در خواب بیانگر موفقیت در زندگی عاشقانه است. شما روابط شخصی سالمی دارید

خواب دیدن اینکه یک مجسمه مرمر سفید را می شکنید بیانگر غم و اندوه و تاسف است

خواب دیدن چیزی که از مرمر ساخته شده است به ثابت قدمی و یک کلامی شما در یک بحث اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که شاید بیانگر تجمل و توانگری باشد

مروارید

دیدن مروارید در خوابتان نمادی از روح انسان، زیبایی درونی، کمال، خلوص و پاکدامنی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر اشک و ناراحتی است

دیدن یک رشته مروارید دد خوابتان بیانگر انطباق و یکسانی است

دیدن یا انداختن گوشواره مروارید در خوابتان بیانگر این است که به شما نصایح عاقلانه ای داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر این است که گوشواره مروارید،یادآور  فردی در زندگی تان است که آنها را می انداخته است

دیدن حلقه مروارید در خوابتان نمادی از محبت، خلوص عشق و رومانتیک بودن اولیه است

دیدن مروارید سیاه در خوابتان بیانگر بدشانسی است. نقصی در تفکرتان وجود دارد.

مریخ

دیدن مریخ در خوابتان نمادی از انرژی، انگیزه، شور و اشتیاق، نترسی و جاه طلبی است. بیانگر جنگ، خشونت و قدرت مردانه است

مزاحم

دیدن مزاحم در خوابتان بیانگر حس گناه است. این را در نظر بگیرید که چه حس یا فکر نا آشنایی، آرامش فکری شما را بهم می زند.

مزایده

خواب دیدن اینکه شما در یک مزایده هستید بیانگر این است که شما ممکن است چیزی یا رابطه ای را، بیش از حد دست کم یا دست بالا بگیرید. این ممکن است به این معنی باشد که شما از تجارب گذشته تان یاد گرفته اید و آماده اید که پیش بروید

خواب دیدن اینکه کسی در مزایده در حال قیمت دادن نیست بیانگر این است نظرات و ایده های شما مورد قدر دانی واقع نمی شود. نظرات شما نادیده گرفته می شود

مزد: دستمزد

خواب دیدن اینکه شما دستمزد پرداخت می کنید بیانگر این است که مدیون کسی هستید. تعبیر دیگر این است که شما بیشتر از چیزی که دریافت می کنید میدهید. شما حس می کنید که یک رابطه، خیلی یک طرفه شده است. در نتیجه شما از نظر احساسی، حس خسته بودن و بریدن دارید

خواب دیدن اینکه دستمزد دریافت می کنید نمادی از کاری است که به خوبی انجام شده است. تعبیر دیگر این است که بیانگر دریافت و وصول عشق است

مزرعه

دیدن یا زندگی کردن در مزرعه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید جنبه ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل خود استفاده کنید. آماده ی رشد هستید

مزرعه دار

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما مزرعه دار هستید، به بهره وری شما اشاره دارد. آیا شما از تمام ظرفیت خود استفاده می کنید؟ ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید سخت تر کار کنید تا منافع را کامل بدست اورید

مزه

مزه کردن چیزی بد مزه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت، رابطه یا تصمیم را دوباره در نظر گیرید. شانس دوباره به آن دهید. برای مزه ای خاص، لطفا به شور، شیرین، ترش در فرهنگ نمادها نگاه کنید.

مژه

توجه به مژه گانتان یا خواب دیدن اینکه آنها رشد می کنند بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را به شیوه ای نهفته یا نامحسوس، بیان کنید. بیانگر خوش شانسی است

خواب دیدن اینکه همه ی مژه هاتان می افتد، بیانگر این است که شما در ابراز خود مشکل دارید. ممکن است به این معنی باشد که قدرت زنانه تان از دست می رود. اگر فقط یک مژه بیفتد، بیانگر خوش شانسی است

مس

دیدن مس در خوابتان بیانگر قدرت شفاست. بیانگر جریانی از ایده هاست، بیانگر ارتباط شما با یک موقعیت با دیگران و جریان اطلاعاتی است

مسابقه

خواب دیدن اینکه شما در یک مسابقه هستید بیانگر روحیه رقابتی شماست و اینکه چگونه تمایل دارید خودتان را بادیگران مقایسه کنید. تعبیر دیگر این است که این خوا ممکن است به این معنی باشد که نیاز است شل کنید و مسیری متفاوت در زندگی پیش بگیرید

اگر خواب ببینید که مسابقه را می برید بیانگر پتانسیل کامل شما و توانایی شما برای بدست آوردن اهدافتان است. شما احساس قدرت می کنید و قادرید به موانعتان و کسانی که سر راهتان هستند غلبه کنید. خواب به شما اعتماد به نفس می دهد و ممکن است تمرینی برای موفقیت شما باشد

اگر شما خواب ببینید که مسابقه را می بازید، بیانگر این است که ممکن است خودتان را خیلی کش میدهید(بیشتر از ظرفیت خود برای خود تعیین می کنید). شما اهدافتان را خیلی بالا می گیرید

مسابقه اسب دوانی

خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید(تلاش هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از ماهیت رقابتی شماست

مسابقه ملکه زیبایی

اگر خواب این را دیدن که در یک رقابت ملکه زیبایی شرکت می کنید،  به این به این مساله اشاره دارد که در مورد ظاهر خود اعتماد به نفس ندارید . شما مدام خودتان را با دیگران مقایسه می کنید ، اینکه چقدر از آنها بهتر هستید یا نیستید . ممکن است فردی باشید که استاندارد های دست نیافتنی جامعه در مورد زیبایی را تایید می کنید و به دنبال آنهاست

مسابقه: امتیاز

دیدن امتیاز بازی در خوابتان نمادی از موفقیت یا شکست شماست، بسته به این است که تیمتان برده یا باخته است

دیدن بورد امتیازها در خوابتان بیانگر این است که چگونه شما در زندگی عمل می کنید و چگونه با دیگران خود را مقایسه می کنید. چگونه به پای استاندارد های دیگران می رسید؟ اهمیت اعداد یا ارقام خاص را روی بورد امتیاز در نظر گیرید

مسافر

خواب دیدن اینکه شما مسافر هستید بیانگر این است که شما در کنترل زندگی تان نیستید(شما زندگی تان را در کنترل ندارید). شما به دیگران اجازه می دهید که برایتان تصمیم بگیرند. دیدن مسافران دیگر در خوابتان بیانگر این است که انرژی زیادی را صرف راضی کردن دیگران می کنید. شاید حس می کنید که دیگران مثل زالو خون شما را مکیده اند و از شما سو استفاده کرده اند

مسافر خانه

دیدنش در خوابتان بیانگر تحول در زندگی بیدار یتان است. شاید شما به این نیاز دارید که به صورت موقت از واقعیت فرار کنید.

اگر مسافر خانه در خوابتان رها شده یا کهنه باشد، بیانگر این است که شما جنبه ای از هویت تان را از دست می دهید

مسافر قاچاق

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما مسافر قاچاق هستید بیانگر این است که درگیر فعالیتی پنهانی هستید. همچنین ممکن است به نبود احساس تعلق در شما اشاره داشته باشد.

مساوی

دیدن علامت مساوی در خوابتان بیانگر تعادل و تقارن است. شما به دنبال نظم و ترتیب در زندگی تان هستید. دو خط موازی، علامت مساوی است که نمادی از عدد 11 هم هست

مسائل مالی

خواب دیدن در مورد مسائل مالی تان بیانگر نگرانی در مورد پول یا نگرانی های شما به خاطر منابع محدودتان است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از احساسات شما و توانایی شما برای ابراز عشق و عاطفه باشد

مست

خواب دیدن اینکه شما مست هستید بیانگر این است که شما بی دقت و بی حس و حال عمل می کنید. شما کنترل زندگی خود را از دست می دهید و واقعیت را ول می کنید. شاید تلاش می کنید از یک موقعیت در زندگی بیداری تان فرار کنید

مستاجر

خواب دیدن اینکه شما مستاجرید بیانگر نبود مسئولیت در مورد راه و روشی است که زندگی می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما پاتان را در محدوده های کس دیگری می گذارید.

خواب دیدن اینکه شما مستاجر دارید بیانگر این است که شما برای متعهد شدن به یک رابطه آماده اید.

مستخدم

خواب دیدن اینکه شما یک مستخدم در خانه دارید بیانگر این است که کسی ممکن است تلاش کند که در حاشیه یا پس زمینه، زندگی تان را پیش ببرد. آنها ممکن است به شیوه ای، بر شما تسلط یابند یا شما را دستکاری و دستخوش کنند. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید مسائل و احساساتتان را دسته بندی کنید. زمان آن رسیده که زندگی تان را مرتب کنید

مستطیل

دیدن مستطیل در خوابتان بیانگر دوام، مادیت و ثبات است. به خاطر 4 گوشه و 4 طرف، نمادی از عدد 4 است

مستقل

خواب دیدن اینکه شما مستقل هستید بیانگر مسئولیت های ناتمام است. خواب ممکن است به شما بگوید که نیاز دارید روی پای خود بایستید، و تصمیماتتان را خودتان بگیرید و خودتان فکر کنید

مستمری

خواب دیدن اینکه شما مستمری می گیرید، سمبلی از پاداش های کارتان است.

مستند

اگر خوابی که می بینید به صورت یک مستند باشد بیانگر این است که نیاز دارید قدر زندگی ای که دارید را بدانید و اثری که روی دیگران دارید را بفهمید. شما مهمید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چیزی در شما وجود دارد که باید سند سازی شده یا به خاطر بماند

مسجد

دیدن بیرون مسجد در خواب، بیانگر تقدس و تغذیه معنوی و روحانی است. بیانگر سیستم ارزش شما ست و چیزهایی که شما مقدس نگه داشتید

خواب دیدن اینکه شما داخل مسجد هستید بیانگر این است که به دنبال روشن نگری و راهنمایی روحی هستید. چشمتان به این است که به طریقی خود را بالا بکشید. شاید شما اشتباهات گذشته ای کرده اید که شما را در مسیر رسیدن به اهدافتان، دور نگه داشته است. با حمایت درست تر، شما دوباره در مسیر درست پا می گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که شما مسیر زندگی تان را مورد سوال قرار می دهید، در موردش و در مورد اینکه به کجا می رود، بحث می کنید. شما چیزی را که می خواهید انجام دهید دوباره ارزیابی می کنید

خواب دیدن اینکه شما در مسجد هستید نمادی از ایمان، باور های مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. اگر شما در مسجد عبادت می کنید، بیانگر این است که به انتخاب هایی که کرده اید شک دارید. شما به دنبال راهنمایی و اطمینان هستید

مسخره کردن

خواب دیدن اینکه شما دست انداخته می شوید بیانگر این است که در موقعیتی در بیداری، نادرست رفتار می کنید یا عمل می کنید. شما کارهاتان را جدی نمی گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که حس می کنید قربانی دیگران یا شرایط هستید.

خواب دیدن اینکه شما کس دیگری را دست می اندازید بیانگر این است که شما در پذیرش جنبه ای از شخصیت خود، که در فردی که دست می اندازید دیده می شود، مشکل دارید. آنها روی شک تان به خودتان و نا امنی هاتان تاکید می کنند

خواب دیدن اینکه کسی را مسخره می کنید بیانگر جنبه ای از خودتان است که ازش شرمنده اید. این را در نظر گیرید که چه جنبه هایی از شما هست که در این فرد می بینید

خواب دیدن اینکه کسی شما را مسخره می کند یا دستتان می اندازد بیانگر این است که شما از اعتماد به نفس و عزت نفس پایین رنج می برید شاید خیلی نگران این هستید که مردم راجع به شما چه می گویند

مسواک

دیدن یا استفاده از مسواک در خوابتان بیانگر این است که شما در مورد انتقادی که از شما می شود، حالت تدافعی می گیرید. شما یک مانع برای حمایت از خودتان برای صدمات بالقوه دور خود می کشید. تعبیر دیگر این است که شما درگیر ظاهرتان هستید و در مورد اینکه مردم چگونه شما را می بینند، نگرانید

مسیج: پیام

خواب دیدن اینکه شما پیام می فرستید بیانگر این است که پیام مهمی وجود دارد که شما نیاز دارید انتقال دهید و اجازه دهید دیگران آن را بدانند

خواب دیدن اینکه شما پیامی دریافت می کنید بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شماست

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی نامه نگاه کنید

مسیر

راه رفتن در یک مسیر باز در خوابتان بیانگر شفافیت فکر و آرامش ذهنی است. نماید از پیشرفت شماست

دیدن مسیر بسته یا مسیری پرباد در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید توجه جدی به جهتی که در زندگی کاری و یا شخصی تان پیش گرفته اید بکنید. شما نیاز دارید که زمان بگذارید و در مورد پیامد های انتخاب هاتان، قبل ازین که عمل کرده و انتخاب کنید، دوباره فکر کنید

مسیر جنگلی

خواب دیدن اینکه شما در یک مسیر جنگلی هستید بیانگر پیشرفت شما در زندگی است. سختی و شرایط این مسیر را در نظر گیرید.

مشاور

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما مشاور هستید، بیانگر این است که شما به دنبال حمایت و هدایت در زندگی تان هستید. توجه زیادی به چیزی که مشاور می گوید و/یا می کند بکنید.خواب تلاش می کند که پیغامی را به شما برساند که نیاز دارید به آن فکر کنید یا به آن عمل کنید

مشاور روانشناس

دیدن درمانگر در خوابتان بیانگر خرد از ضمیر ناخودآگاهتان است. درمانگر ممکن است برای این ظاهر شود که به شما کمک کند روی مشکلاتتان کار کنید، چیزهایی که نمی بینید، یا مسائلی که از مواجهه با آنها خودداری می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که روزنه ای برای ابراز احساساتتان را ندارید. شما کسی را برای صحبت کردن ندارید و جلسات خواب درمانی ممکن است راهی برای تسکین باشد

مشت

دیدن مشت در خوابتان نمادی از خشم، قدرت و تهاجم است. بیانگر این است که آماده ی جنگ کردن و دفاع از خود هستید

خواب دیدن اینکه شما به کسی یا چیزی مشت می زنید بیانگر خشم و خشونت نهفته ی شماست. ممکن است نمادی از قدرت و توانایی شما برای کشیدن قدرت از درونتان باشد. اگر کسی به شما مشت می زند، خواب روی بی یاوری و بی قدرتی در موقعیتی در بیداری تاکید دارد. بیانگر این است که کسی دیدگاه هایش را به شما تحمیل می کند. بویژه خواب دیدن اینکه به شکمتان مشت می خورد بیانگر این است که نوعی پوچی احساسی را تجربه می کنید

خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید مشت بزنید بیانگر این است که احساس بی یاوری می کنید. شما ممکن است مسائل عزت نفس و اعتماد به نفس دارید. خواب ممکن است به خاطر فلج REM باشد

مشتری

دیدن مشتری یا مشتری ها در خواب، به کسانی اشاره دارد که نقطه نظرات و ایده های شما را به اشتراک می گذارند. اگر شما متوجه شوید که مشتری ای در فروشگاه نیست، بیانگر این است که شما با ایده هاتان تنها هستید. شما حس می کنید که هیچ کس با فکر شما موافق نیست. اگر مشتری هستید، به این معنی است که به دنبال نوعی تایید و اعتبار سازی ایده هاتان هستید

مشعل

دیدنش در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، توانایی موفق شدن، روشنگری و اعتماد معنوی است

خواب دیدن اینکه شما یک مشعل حمل می کنید نمادی از عشق است.

مشق شب: تکلیف خانه

خواب دیدن اینکه شما مشق شب انجام می دهید نمادی از درس هایی است که یاد گرفته اید یا دارید یاد میگیرید. به تکالیف در خوابتان توجه کنید و تجسم کنید که چگونه می توانند در زندگی بیداری تان به کار گرفته شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نگرانی شما در مورد توانایی و عملکردتان است. اگر شما در زندگی واقعی تان واقعا مشق شب دارید، پس خواب ممکن است تمایل و نگرانی شما نسبت به آن مشق شب باشد

مشکوک

خواب دیدن اینکه شما به چیزی مشکوکید بیانگر شهود و عدم امنیت شما در مورد یک موقعیت یا رابطه است. شما حس می کنید که در باره یک سری اطلاعات شما در تاریکی و ناآگاهی نگه داشته شده اید. به تعبیر دیگر خواب بیانگر این است که حس آماده نبودن می کنید. از ناشناخته ها می ترسید

مشهور

خواب دیدن اینکه شما یک فرد مشهور هستید، بیانگر آرمان های دورودراز شماست که ممکن است در حال حاضر فراتر از دسترس شما باشد. شما دارید باعث احساس ناامید در خودتان می شوید.

خواب دیدن اینکه یک دوست یا کسی که شما را دوست دارد، فرد مشهوری می شود، بیانگر ترس شما در مورد از دست دادن دوستی و وفاداری این فرد است

دیدن یک فرد مشهور در خواب، بیانگر باور ها و درک شما از اوست. این را در نظر گیرید که فرد مشهور برای چه معروف شده و اینکه چگونه شما به این ویژگی(که او به خاطرش مشهور شده) مربوط می شوید. چیزی در زندگی بیداری تان، این باور ها و احساسات مشابه را دنبال کرده است. دور از تصور نیست که علاقه مندی تان نسبت به یک فرد مشهور خاص، او را به خوابتان آورده باشد. افراد مشهور، به عنوان قهرمان دیده می شوند و اینها همه ش بزرگی است. هر گونه جناسی را در مورد آن فرد مشهور در نظر گیرید

خواب دیدن اینکه شما با یک فرد مشهور دوست هستید، بیانگر مدل ایده آل کسی است که شما در زندگی تان می شناسیدش. شاید شما امید دارید که یک دوست در زندگی واقعی، می تواند بیشتر شبیه یک فرد مشهور خاص عمل کند. ویژگی هایی که در این فرد مشهور می بینید و اینکه چگونه می خواهید دوستانتان این ویژگی ها را داشته باشند، در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است تلاش کند، عدم اعتماد به نفس شما را جبران کند. شما می خواهید از واقعیت خود فرار کنید و در سطح بالایی از زندگی، سپری کنید. شما می خواهید خود را با آن متناسب کنید(خودتان را تا آنجا بالا بکشید)

خواب دیدن اینکه شما یک فرد مشهور را می بوسید یا با او رابطه ی زناشویی دارید، بیانگر تمایل شما برای موفقیت است. اینکه چه فیلم هایی را این فرد مشهور بازی کرده که شما دیده اید و اینکه چه چیز این فرد را مشهور کرده و نشانه هایی که شما چه موفقیتی را در کجا می خواهید به دست آورید، در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر شیفتگی و علاقه مندی زیاد نسبت به این فرد مشهور خاص در بیداری باشد

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی بازیگر نگاه کنید

مصاحبه

خواب دیدن اینکه شما در یک مصاحبه هستید بیانگر نگرانی شما ازین است که توسط دیگران قضاوت می شوید. شما ممکن است در مورد جنبه ای از خودتان احساس نارضایتی می کنید

مصر

خواب دیدن مصر بیانگر ریشه و هسته ی احساسات و روحیات شماست. بیانگر زمانی در زندگی است که چیزها ممکن است ساده تر بوده باشد

مصنوعی

دیدن یا پیدا کردن یک چیز مصنوعی در خواب سمبلی از جنبه ای از خود قبلی تان است که هنوز کاملا رهایش نکرده اید. اگرچه شما ممکن است رشد کنید و تحول یابید، هرگز فراموش نمی کنید که اهل کجایید (از کجا آمده اید). شی مصنوعی ممکن است به رابطه ی قبلی اشاره داشته باشد که هنوز عزیز است و با انبساط خاطر به آن نگاه می کنید.

مطبوعات

دیدن مطبوعات در خوابتان بیانگر این است که پیام هایی وجود دارد که نیاز دارید به دیگران انتقال دهید و برسانید. شما نیاز دارید که توجه بیشتری به دنیای خارج کنید و خیلی خودشیفته نباشید

خواب دیدن اینکه مطبوعات در تعقیب شماست بیانگر این است که حریم شخصی ندارید. شما ممکن است حس کنید که کسی یا موقعیتی، به فضای شما حمله می کند

معبد

دیدن معبد در خوابتان بیانگر الهام، تفکر معنوی، مدیتیشن و رشد است. نمادی از جسم فیزیکی و توجهی است که به آن دارید. شاید شما نیاز دارید که از خودتان مراقبت کنید و اجازه بدهید از نعمت های اطرافتان لذت بیشتری ببرید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که به دنبال مکانی برای پناه گرفتن و نگه داشتن چیزهایی که برایتان عزیز است هستید.

معبد بودایی

دیدن  یک معبد بودایی در خواب ، بیانگر حس معنویت شماست . شما ممکن است چیزی را در بر داشته باشید  که احتمالا با آن آشنایی ندارید .

معبد هندوها

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما در معبد هندوها هستید، بیانگر نیاز شما به تجدید روحانیت(تجدید معنوی) و شفاست. شما نیاز دارید که فرصتی گذارید و از درگیری های زندگی خلاص شوید تا بتوانید انرژی تان را دوباره بازیابید.

تعبیر این خواب ممکن است به این برگردد که شما در باره معبد هندو چگونه فکر می کنید؟

معتاد

خواب دیدن اینکه شما یک معتاد هستید بیانگر این است که دیگر در کنترل یک موقعیت نیستید. شما قدرتتان را تسلیم کرده اید و مسئولیت اعمالتان را به عهده نگرفته اید. این خواب، بیانگر ترس، اعتماد به نفس پایین و ناامنی است

معجزه

دیدن معجزه در خوابتان بیانگر این است که شما هدف محور هستید و برای آینده برنامه ریزی می کنید. شما اعتماد به نفس زیادی به خاطر دستاورد هاتان دارید

معدن

خواب دیدن اینکه شما در معدن هستید بیانگر این است که شما به مرکز یک مساله یا شرایط می رسید. تعبیر دیگر این است که بیانگر چیزی از ضمیر ناخودآگاه شماست که به سطح می رسد.

معلق بودن

خواب دیدن اینکه در هوا معلقید بیانگر رضایت، شادی و پذیرش یک موقعیت است. شما مسائلتان را رها می کنید برود و موانع خود را جا می گذارید(اوج میگیرید). شما آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز جدیدی در مورد چیز ها می رسید(چیزها را از زاویه دیگر میبینید). هیچ چیز  به نظر سخت یا غیر قابل مدیریت نیست که نشود از پس آن بر آمد. تعبیر دیگر این است که شناور بودن در خوابتان بیانگر این است که بدون هدف در زندگی پیش می روید. شما با جریان پیش می روید

خواب دیدن اینکه در اب شناورید بیانگر این است که بر احساسات خود سلطه دارید(می توانید کنترل کنید)

خواب دیدن اینکه شما شناورید، اما می ترسید که حرکت کنید بیانگر این است که توانایی هاتان را زیر سوال می برید. شما به خودتان شک دارید

معلق: توقیف شده

خواب دیدن اینکه شما از مدرسه(دانشگاه) معلق شده اید بیانگر این است که حس عدم ارتباط (جدا شدن) می کنید. شما ممکن است هویت تان را زیر سوال ببرید و اینکه که هستید. شاید شما آینده تان را زیر سوال می برید. تعبیر دیگر این است که خواب به احساس گناه و شرم از کارهاتان اشاره دارد. شما نیاز دارید که وجدانتان را پاک کنید

معلم

دیدن معلم(معلم فعلی یا معلم قدیمی) در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. شما در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تجارب شخصی تان را با آن معلم خاص در نظر گیرید. چه موضوعی آموزش داده شده؟ تعبیر دیگر این است که معلم مربوط به مسائل اختیار و جست و جوی تایید است. شما ممکن است وارد یک موقعیت در زندگی بیداری تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید که در معرض آزمون قرار میگیرید. به رفتار و نگرش معلم در خوابتان توجه کنید. اگر معلم در خوابتان، بدرفتار است، بیانگر این است که شما ممکن است فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید.

خواب دیدن اینکه شما معلم هستید بیانگر این است که شما در موقعیت نشر دانش و خردتان به دیگران هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که چگونه درسی به کسی می دهید و در مورد چیزی به آنها سخت می گیرید. اگر شما در زندگی واقعی معلم هستید، پس خواب، بازتابی از کسی است که هستید و در مورد کار شماست

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مدرسه نگاه کنید

معلم سرخانه: معلم خصوصی

خواب دیدن اینکه شما معلم سرخانه هستید بیانگر این است که نیاز دارید دانش خود را با دیگران به اشتراک گذارید و بهره برسانید.

دیدن یا داشتن یک معلم سرخانه در خوابتان بیانگر این است که به دنبال توصیه یا راهنمایی شخصی هستید. چیزی هست که شما هنوز نیاز دارید یاد بگیرید

معلولیت

خواب دیدن اینکه شما یا کسی معلول هستید نمادی از ضعف یا نیاز شماست. شما با چالش های زیادی روبرو هستید و نیاز دارید که ظرفیت کامل خود را به بیشترین حد برسانید. در نظر بگیرید که چه قسمت از بدن شما معلولیت دارد و نمادش را در نظر گیرید. تعبیر دیگر این است که شما خیلی مغرور شده اید. نیاز دارید که فروتن تر باشید

معما

خواب دیدن اینکه شما تلاش می کنید معما حل کنید بیانگر این است که در یک موقعیت بیداری، صبرتان به آزمایش گذاشته می شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از روی عمد در مورد احساسات و مقاصد واقعی تان، مرموز هستید

دیدن یک معمار در خواب بیانگر این است که خلاقیت شما به کار بسته می شود. شما پروژه ی جدیدی را بدست می گیرید که نیاز به خلاقیت دارد

معماری

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ساختمان نگاه کنید

مغرور: افاده ای

خواب دیدن اینکه شما افاده ای هستید بیانگر تمایل شما برای پیش داوری کردن و از بالا به دیگران نگاه کردن است. شاید شما یک موقعیت را اشتباه قضاوت کرده اید

مغز

خواب دیدن در مورد مغزتان بیانگر این است که تحت استرس فکری سختی هستید. شما نیاز دارید که توانایی های حل مساله تان را به کار گیرید. تعبیر دیگر این است که است که ایده هاتان، توجه و اعتبار کافی دریافت نمی کند. شما نگرانید که دانش و آموزه هاتان، واضح انتقال نیابد

خواب دیدن اینکه شما تحت عمل جراحی مغز قرار میگیرید، بیانگر این است که نیاز دارید راجع به مساله ی مهمی، مجددا فکر کنید. نیاز دارید که طرز فکرتان را عوض کنید و کج فهمی هایی که دارید را کنار گذارید

مفصل

حس کردن یا توجه کردن به مفصل هاتان در خواب بیانگر انعطاف پذیری است. به موقعیت بده بستان اشاره دارد و اینکه نیاز است با هم به عنوان یک تیم کار کرد

خواب دیدن اینکه شما مشکلات مفصلی دارید بیانگر این است که چیزها جوری که می خواهید کنار هم نمیاید. شما مشکلاتی را در مسیر پیشرفتتان تجربه می کنید

مقاله

خواب دیدن اینکه شما مقاله می نویسید بیانگر این است که نیاز است به چیزها، قبل از اینکه عمل کنید فکر کنید. نیاز دارید وقتی که یک موقعیت را ارزیابی می کنید، بیشتر هدفمند باشید

دیدن یا خواندن مقاله در خوابتان بیانگر فرجه یک مساله یا نگرانی در مورد یک مساله است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تحت آزمایش و تست قرار میگیرید

مقبره

دیدن مقبره در خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده اید

خواب دیدن اینکه شما مقبره خودتان را میبینید بیانگر این است که در مورد قسمت هایی از شخصیتتان ریسک می کنید که فراموش شده است یا فکر می کردید که مرده است

خواب دیدن اینکه شما در یک مقبره گیر کرده اید بیانگر این است که هنوز، به خاطر درد گذشته و ترس های قدیمی، عقب نگه داشته می شوید. شما گیر کرده اید

مقدس

خواب دیدن اینکه چیزی مقدس است نمادی از چیز هایی است که نزدیک نگه داشته می شود و ارزشمند است. شما زمان و انرژی تان را در توسعه ش صرف کرده اید(سرمایه گذاری کرده اید) و هزینه ش را پرداخت می کنید

مقصر

خواب دیدن اینکه شما برای چیزی مقصر شناخته شده اید، بیانگر این است که شما حس می کنید در موقعیت بیداری تان، قدرتی ندارید و بی یاور هستید

مقصر شناختن کس دیگر برای چیزی که شما مقصرش هستید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید مسئولیت های کار های خود را از سر باز کنید

مقعد

دیدن مقعد در خواب بیانگر احساسات منفی است که شما ممکن است توی خودتان بریزید و سرکوبش کنید. بیانگر احساس گناه، شرم و احترام به خود است. تعبیر دیگر این است که مقعد در رابطه با سخاوت و بخل شماست.

مقوا

دیدن جعبه مقوایی در خوابتان بیانگر نبود حمایت در مقابل ریسک است.

مکار

دیدن شیاد در خوابتان بیانگر فریب است. تعبیر دیگر این است که شیاد نمادی از بعد بی رحم و بدبینانه ی شخصیت شماست. شیاد ممکن است در خوابتان ظاهر شود تا در زندگی تان خرابی ایجاد کند. یا تلاش کند که یکنواختی زندگی روزمره تان را بشکند

مکانیک

دیدن مکانیک در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روی شفای زخم ها و صدمات گذشته کار کنید

مکزیک

خواب دیدن مکزیک یا یک فرد مکزیکی بیانگر حفظ سنت، خانواده، ایمان و فرهنگ است. به طرز فکر سخت کوش اشاره دارد. اگر شما در مکزیک بوده اید، پس خواب ممکن است نماد شخصی تری برای شما داشته باشد. احساسات شخصی تان را در مورد کشور در نظر گیرید

مکعب

دیدن مکعب در خوابتان نمادی از مایملک مادی و چیزهای زمینی است. ممکن است استعاره ای از با چارچوب بودن یا خیلی محافظه کار بودن باشد

مکیدن

خواب دیدن اینکه چیزی را میک می زنید بیانگر این است که نیاز به پرورش احساسی دارید. شما تمایل دارید از مسئولیت ها روزمره تان فرار کنید. تعبیر دیگر این است که خواب به عزت نفس پایین و احساس پستی اشاره دارد. خواب ممکن است استعاره ای از این است که آویزان یکی میشوید یا در یک موقعیت بیداری، مثل زالو هستید

خواب دیدن اینکه کسی آویزان شماست و شما را می مکد بیانگر این است که حس تهی بودن، فیزیکی و یا احساسی می کنید. شما حس می کنید که در یک موقعیت یا رابطه، فقط دهنده هستید.

مگس

دیدن مگس در خوابتان نمادی از کثیفی و آلودگی است، هم فیزیکی هم احساسی. بیانگر احساس گناه یا سقوط ناگهانی یک برنامه است. مگس ها ممکن است اخطاری از یک بیماری مسری باشد. تعبیر دیگر این است که مگس میتواند بیانگر فردی آزار دهنده و رنج آور در زندگی تان باشد. شاید یک نفر نداند که که کارش چقدر آزار دهنده است.

خواب دیدن اینکه شما مگس را می کشید یا به طور کلی منهدم می کنید بیانگر این است که شما خودتان را بازیابی خواهید کرد(نجات خواهید داد) و بعد ازینکه از افتادید، دوباره بلند می شوید و خود را پیدا می کنید

دیدن یک مگس به رنگ سفید در خوابتان بیانگر مرگ است. این ممکن است ضرورتا بیانگر مرگ فیزیکی نباشد، اما یک شبه مرگ است. شما یک تغییر مهم در سبک زندگی تان ایجاد خواهید کرد.

خواب دیدن اینکه در گوشتان مگس است بیانگر کسی است که تلاش می کند محتاطانه به شما چیزی بگوید که نمی خواهید بشنوید

مگس کش

دیدن یا استفاده از مگس کش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به یک موقعیت، واکنش سریع نشان دهید یا فرصت دیگری را از دست خواهید داد

ملاقات

ملاقات کسی در خوابتان بیانگر این است که شاید نیاز دارید دوباره در زندگی بیداری تان با این فرد ارتباط برقرار کنید. شاید شما این رابطه را فراموش کرده اید. ببینید ملاقات با فرد به چه دلیل انجام شده است. شاید این فرد بعدی از روان خودتان است که نیاز دارید ملاقاتش کنید و با وی رو به رو شوید.

داشتن یک ملاقاتی در خوابتان بیانگر این است که اخبار یا اطلاعات مهمی به زودی برای شما نمایش داده خواهد شد. ممکن است بیانگر این باشد که عشق همین دور و بر می پلکد. تعبیر دیگر این است که ویزیتور بیانگر این است که مرحله ی جدید را در زندگی تان تجربه می کنید. اگر شخص ملاقات کننده خیلی خوش مشرب و خوشرو به نظر نرسد، بیانگر این است که از تغییر خودداری می کنید

خواب دیدن اینکه شما یک ویزیتور هستید بیانگر این است که نیاز دارید به تصویر کلی یک مساله نگاه کنید. شما نیاز دارید که چشم اندازه گسترده تری را در مورد چیزها بدست آورید

ملاقه

دیدن ملاقه در خوابتان بیانگر این است که با عشق تغذیه می شوید. نمادی از شفا و راحتی است. چیزی که با ملاقه برمی دارید را در نظر بگیرید

دیدن ملاقه شکسته بیانگر غم و اندوه در عشق است

ملخ

دیدن ملخ در خوابتان نمادی از ازادی، استقلال یا روشنگری معنوی است. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که در حل و فصل کردن یا تعهد به یک تصمیم، توانایی ندارید

ملکه

دیدن ملکه در خوابتان نمادی از بینش، قدرت شخصی، قدرت و تاثیر است. مکله نمادی از مادرتان است

برای یک زن، خواب دیدن اینکه ملکه است بیانگر تمایل برای جایگاه و قدرت فزاینده است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید به دیگران گوش دهید.

ملکه زیبایی

اگر خواب این را دیدن که در یک رقابت ملکه زیبایی شرکت می کنید،  به این به این مساله اشاره دارد که در مورد ظاهر خود اعتماد به نفس ندارید . شما مدام خودتان را با دیگران مقایسه می کنید ، اینکه چقدر از آنها بهتر هستید یا نیستید . ممکن است فردی باشید که استاندارد های دست نیافتنی جامعه در مورد زیبایی را تایید می کنید و به دنبال آنهاست

ملوان

دیدن ملوان در خوابتان بیانگر تمایلات شما برای ماجراجویی، آزادی و اکتشاف است. شما آماده اید که در آب های عمیق تر ماجراجویی کنید، خصوصا در یک رابطه شخصی. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که با مساله ای احساسی روبرو می شوید یا با ضمیر ناخودآگاهتان سرو کار دارید.

ملوان زبل

دیدن ملوان زبل در خوابتان بیانگر این است که شما پاتان را از محدوده تان فراتر گذاشته اید. شاید نظرات یا باور های خود را به دیگران تحمیل می کنید

مناظره

خواب دیدن اینکه در یک مناظره هستید نمادی از آشفتگی یا کشمکش درونی ای است که تجربه می کنید. به این معنی است که شما راه تمام کردن مسائل حل نشده را پیدا خواهید کرد

منتقد

خواب دیدن اینکه شما یک منتقد هستید، بیانگر این است که شما دیگران یا یک موقعیت را خیلی قضاوت می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر نظم و انضباط شخصی شما است

منجم: اخترشناس

دیدن خواب اینکه شما یک منجم هستید بیانگر این است که شما به اهدافتان می رسید، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد! شما در مورد موانع و مشکلات زندگی تان در مسیری که پیش می روید، روشمند و مراقب حرکت می کنید

منجمد

خواب دیدن چیزی که منجمد است بیانگر چیزی است که سرکوب شده، رد شده یا انکار شده است. می تواند بیانگر چیزی باشد که به طور کامل توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به احساسات شما و حس های تلخ یا سرد شما اشاره داشته باشد

خواب دیدن کسی که یخ زده است بیانگر سردی شما در مورد ان فرد یا برعکس است

منشی

خواب دیدن اینکه شما منشی هستید بیانگر این است که نیاز دارید مرتب تر باشید و سازمان دهی بیشتری در زندگی تان داشته باشید. ازینکه وقتی نیاز به کمک دارید درخواست کمک کنید نترسید

منظومه شمسی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما در زندگی تان جهت ندارید. شما یک ذهن سرگردان دارید.

منقار

دیدن نوک پرنده در خواب بیانگر این است که شما یا شخصی دیگر در یک موقعیتی دخالت و فضولی می کنید/، که ربطی به شما ندارد. نمادی از دلخوری یا دخالت است

خواب دیدن اینکه نوک پرنده در گردن شما گیر کرده است به این معنی است که شما خیلی غیبت کرده اید

منگنه

دیدن منگنه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید زندگی تان را سازمان دهی کنید و چیزها را منظم نگه دارید. یاد بگیرید که احساساتتان منظم کنید و سپس بیانشان کنید. خواب ممکن است جناسی از ضروریات اولیه زندگی تان باشد.

منو

دیدن منو در خوابتان بیانگر این است که به دنبال غنای احساسی یا روحی هستید. نوع مواردی که در منو بود و قیمت ها را در نظر گیرید تا تعیین کنید که چقدر ارزش برای هر مورد قائلید

مو

دیدن مو در خوابتان بیانگر اغوا، احساس، غرور و سلامت است. بیانگر نگرش های شماست. اگر موهاتان گوله و گوله یا در هم باشد، نمادی از عدم اطمینان و سردرگمی در زندگی تان است. شما ممکن است قادر به تفکر مستقیم نباشید. اگر خواب ببینید که تغییر شدید در مدل مویتان می دهید، به این معنی است که شما یک رویکرد جدی، جدید در مورد یک مساله از زندگی بیداری تان به کار میگیرید

خواب دیدن اینکه موهاتان را کوتاه می کنید بیانگر این است که نبود قدرت را تجربه می کنید(قدرتتان را از دست می دهید). شما ممکن است حس کنید که کسی تلاش می کند که شما را سانسور کند. تعبیر دیگر این است که شما ممکن است تفکر یا آرزوهاتان را تغییر شکل می دهید(مجددا شکل می دهید) و افکار/عادات ناخواسته را حذف می کنید

خواب دیدن اینکه شما موهاتان را شانه می زنید، نوازش می کنید(دست می کشید) یا حالت می دهید، بیانگر این است که یک ایده، مفهوم، نگرش یا طرز فکر جدید را به کار گرفته و ارزیابی می کنید. شما ممکن است افکارتان را مرتب کنید. تفسیر تحت اللفظی و دقیق تر بیانگر نگرانی های شما در مورد تصویر و ظاهر خودتان است

خواب دیدن اینکه موهای بلند دارید بیانگر این است که شما قبل از گرفتن تصمیم، خیلی زیاد و با دقت فکر می کنید. شما روی یک نقشه یا موقعیت تمرکز می کنید

خواب دیدن اینکه شما موهاتان میریزد(موهاتان را از دست می دهید) بیانگر این است که شما نگران این گفته هستید که پیرتر شوید و جاذبه و مردانگی تان را از دست دهید. ذهنتان درگیر پیر شدن و ظاهرتان است. ریختن موهاتان بیانگر نبود قدرت است، شما قدرت این را ندارید که در یک تعهد و مسئولیت، موفق شوید. شما ممکن است احساس ضعف و آسیب پذیر بودن کنید

خواب دیدن اینکه انگشت هاتان را در موهای کسی می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید با آن فرد، در سطح معنوی یا فکری ارتباط برقرار کنید. به همدردی، حمایت و عشق  برادرانه اشاره دارد

خواب دیدن اینکه باد در موهاتان می وزد بیانگر آزادی ابراز احساسات مهار نشده است.

خواب دیدن اینکه شما موهای جو گندمی یا سفید دارید بیانگر چیزی مهم است شما به تازگی از آن آگاه شده اید. نمادی از دانش، خرد و نگرش است.

خواب دیدن کسی با موهای مشکی یا پرکلاغی به کسی اشاره دارد که مرموز است. اگر شما خواب ببینید که موهای مشکی دارید یا موهاتان را مشکی می کنید، بیانگر این است که احساس بسته شدن می کنید. شما تلاش می کنید که احساسات حقیقی تان را سرپوش گذارید

خواب دیدن اینکه بی نهایت ساس از موهاتان در میاید بیانگر چیزی است که در ذهنتان سنگینی می کند و شما را گیج کرده است. شاید شما از کاه کوه ساخته اید. تعبیر دیگر این است که خواب به نگرانی شما در مورد تصویرتان در برابر عموم اشاره دارد

خواب دیدن اینکه کسی موهاتان را کوتاه می کند بیانگر این است که شما احساس کمبود(کاهش) قدرت می کنید. شما حس می کنید که ناعادلانه مورد نقد واقع می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد اصلاح مو، نمادی از شروع تازه است. شما جنبه های ناخواسته ی خودتان را حذف می کنید

مواد شوینده

دیدن یا استفاده مواد شوینده در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید یک مساله ی مهم را در زندگی تان حل کنید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که تصویر خودتان را ترو تمیز کنید یا نگرش خود را تعدیل کنید

موازی

دیدن خط موازی در خواب بیانگر خودداری کردن شما از کشمکش و مشاجره است. خواب ممکن است روی این تاکید داشته باشد که چگونه شما افکار سفت و سخت و تک بعدی دارید.

خواب دیدن اینکه شما در یک بعد موازی یا جهان موازی هستید ،بیانگر برخی افسوس ها و پشیمانی ها در مورد تصمیم یا انتخابی است که در گذشته گرفته اید

موتور سیکلت

دیدن یا راندن موتور سیکلت در خوابتان نمادی ازین است که تمایل دارید آزاد باشید و نیاز به ماجراجویی دارید. شما ممکن است تلاش کنید از موقعیت یا مسئولیت دیگری در زندگی بیداری تان فرار کنید. تعبیر دیگر این است که موتورسیکلت نمادی از تمایلات غریزی خام است. شاید زیادی سریع جلو می روید

دیدن یا بودن در یک تعقیب و گریز با موتورسیکلت در خوابتان بیانگر این است که شما از مسئولیت هاتان اجتناب می کنید

موتور ماشین

دیدن موتور در خوابتان بیانگر قلب شما و قدرت شماست. شرایط موتور را در نظر بگیرید و اینکه چگونه کار می کند. اگر روشن نشد، نمادی از یک مانع است که مانع پیشرفت شما و رسیدن به اهدافتان می شود

خواب دیدن اینکه موتور جوش آورده یا کار نمی کند، بیانگر این است که به شما خیانت شده است. تعبیر دیگر این است که عادات کهنه شما و روش های قدیمی که چیزها را به آن روش ها انجام می دادید، مانع پیشرفت شماست

خواب دیدن اینکه موتور ماشین آتش می گیرد بیانگر این است که شما به نوعی دل شکستگی را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از شور و شوقتان در مورد یک هدف است

موج

دیدن موجی آرام، تمیز در خوابتان بیانگر تجدید و شفافیت است. شما به یک تصمیم مهم در زندگی تان فکر می کنید که نیاز است گرفته شود. تعبیر دیگر این است که اگر شما روی موج سوارید، پس بیانگر این است که تلاش می کنید بر احساساتتان تسلط داشته باشید(آن را مدیریت کنید). موج ها نمادی از پتانسیل و قدرت هستند.

دیدن اینکه گیر موج کشنده افتاده اید بیانگر یک مساله ی عاطفی در هم شکننده است که نیاز به توجه شما دارد. ممکن است احساسات خود و احساسات منفی را برای مدتی طولانی درون خود نگه داشته ا ید. ممکن است مانع اشک هایی شوید که می ترسید در زندگی بیداری تان ابراز کنید. به شکلی مثبت، موجی کشنده نمادی از کنار گذاشتن عادات قدیمی است. اگر شما با یک موج بزرگ و کشنده برده شده اید، به این معنی است که آماده اید یک شروع جدید را در یک جای جدید بسازید.

دیدن امواج خروشان و گل آلود در خوابتان بیانگر خطایی مهلک در مورد یک تصمیم مهم است.

خواب دیدن اینکه یک موج به قایق شما می خورد و شما را در آب می اندازد به این معنی است که شما اجازه می دهید احساساتتان برایتان تصمیم بگیرند و تصمیماتتان را هدایت کنند. شاید شما خیلی غیر عقلانی عمل می کنید

موج سواری

خواب دیدن اینکه موج سواری می کنید موازی بالا پایین های موقعیت یا رابطه ی احساسی است. شما ممکن است احساس له شدن کنید. یک دقیقه در کنترل احساساتتان هستید و دقیقه ی بعدی نیستید. به تعبیر دیگر خواب به این معنی است که شما با جریان پیش می روید(هرجا باد شما را ببرد می روید)

موچین

دیدن موچین در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید نزدیک تر و دقیقتر به یک موقعیت نگاه کنید. چیزی هست که به دقت نیاز دارد

مودم

دیدن یا استفاده از مودم در خوابتان بیانگر ارتباطات است. شما نیاز دارید که احساساتتان را بهتر به دیگران انتقال دهید

مورچه

دیدن مورچه در خواب بیانگر نارضایتی کلی شما از زندگی روزمره تان است. شما حس می کنید که فراموش شده اید، نادیده گرفته می شوید و مهم نیستید. یا چیزهای کوچک، شما را در روز آینده آزار خواهند داد. رویا ممکن است استعاره ای از این باشد که حس ناشکیبا بودن و بی قراری داشته باشید.

مورچه ها سمبل سخت کوشی، سعی و تلاش، همکاری و صنعت هستند. افزایش فعالیت های کاری(تجاری-بیزینس)، انتظار می رود. اگر کمتر مثبت اندیش باشیم، مورچه ها سمبلی از هم نوایی اجتماعی و حرکت دسته جمعی هستند. با توجه به این، شما ممکن است حس کنید که زندگی تان خیلی ساختار یافته و ترتیب یافته است

مورچه ها سمبلی از سخت کوشی هستند. علی رغم سایز کوچکشان، مورچه ها، بارهای سنگینی را به دوش می کشند و در زمان های فراوانی غذا جمع می کند

مورچه خوار

دیدن مورچه خوار در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، در زمینه برخی تلاشهایتان با احتیاط پیش بروید.

مورس

استفاده یا شنیدن کد مورس در خوابتان بیانگر این است که شما مهارت های ارتباطی ندارید. نیاز دارید که احساساتتان را ابراز کنید و هیجانات خود را نشان دهید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید در مورد یک مساله مستقیم تر رفتار کنید. سر اصل مطلب روید

مورفین

خواب دیدن اینکه مورفین می خوریدبیانگر این است که از واقعیت دور می شوید(فاصله می گیرید). شما مسائل دردناکی را تجربه می کنید که از مواجهه با آن سرباز می زنید(می زدید)

موریانه

دیدن موریانه در خوابتان بیانگر حمله به روحتان یا موجودیت تان است.

موز

دیدن موز در خواب ممکن است استعاره از تمایلات سرکوب شده باشد. شاید سمبل جنس مذکر باشد.

خواب دیدن اینکه موز می خورید بیانگر این است که سخت کوشی شما، دستاورد کمی دارد و پاداش کمی میگیرد

دیدن پوست موز در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید مراقب باشید که نلغزید و اشتباه نکنید. اگر پوست موز خراب شده باشد، بیانگر اشتباهات برگشت ناپذیر(جبران نشدنی) است

موزائیک

دیدن موزائیک در خوابتان بیانگر جنبه ها و مولفه های مختلف است که زندگی را به عنوان یک کلیت می سازد. شما نیاز دارید که چیزها را از جنبه ای گسترده تر در نظر بگیرید. چیزها ممکن است به نظر غیر مهم و بی معنی به نظر برسند اما نیاز است که برگردیم و تصویر کلی رادر نظر بگیریم

موزه

دیدن موزه در خوابتان بیانگر این است که مسیر غیر معمول و غیر سنتی شما  به سمت موفقیت، شما را از بقیه مجزا می کند. برخی اوقات نیاز دارید ریسک کنید. تعبیر دیگر این است که موزه بیانگر تاریخچه ی شخصی خود شماست. شما ممکن است از گذشته تان و از میراثتان خیلی یاد بگیرید. چیزی که ازین تجارب بدست آورده اید را در نظر گیرید و در فرآیند های فعلی تان به کار گیرید

خواب دیدن اینکه در موزه هستید بیانگر چیزهایی است که در زندگی برایشان ارزش قائلید. اشیا داخل موزه نمادی از خاطرات و استعداد ها هستند

موزیک ویدئو

تماشای موزیک ویدئو در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید هیجان و تپش بیشتری را به زندگی تان وارد کنید. خواب ممکن است موسیقی متن زندگی بیداری تان باشد. موزیک و تصویر ویدئو را در نظر بگیرید و اینکه چگونه موازی زندگی بیداری تان می شود

خواب دیدن اینکه شما موزیک ویدئو می سازید یا در موزیک ویدئو هستید بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر ابراز کنید و بیشتر تصور کنید. نوع ویدئویی که در آن هستید را در نظر گیرید

موس کامپیوتر

دیدن یا استفاده از موس کامپیوتر در خوابتان نمادی از کنترل روی افکارتان است. اگر موس، کار نمی کند، بیانگر سردرگمی است

موسیقی

شنیدن صدای موسیقی آرام و هماهنگ در خوابتان بیانگر کامیابی و خوشی است. شما احساسات خود را به شیوه ای مثبت ابراز می کنید. موسیقی، باعث شفای روح می شود(غذای روح است)

شنیدن موسیقی ناموزون یا خارج از ریتم در خوابتان بیانگر ناشادی، نبود هارمونی و مشکل در رابطه یا زندگی خانوادگی تان است.

دیدن یا باز کردن جعبه موسیقی در خوابتان بیانگر چیزهایی است که برایتان گنج است و در قلبتان عزیز است. ملودی جعبه موسیقی و چیزی که درونش است را در نظر بگیرید. اگر جعبه موسیقی شکسته و خراب است، به این معنی است که شما غم و اندوه و دل شکستگی را تجربه می کنید

شنیدن جعبه موسیقی در خوابتان بیانگر خاطرات گذشته است

موش

دیدن موش در خوابتان بیانگر ترس، بی حوصلگی، بی اهمیتی و نبود خشم است. شما حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می کنید که مناسب نیست. خواب ممکن است به شما بگوید که شما زمان زیادی را صرف می کنید که رد پای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که موش نمادی از ناراحتی ها و ناملایمتی های کوچک است. شاید شما به مسائل کوچک یا مسائل بی اهمیت اجازه می دهید که روی شما تاثیر تمام و کمال بگذارد(مثل خوره شما را بخورد). خواب ممکن است جناسی از موس کامپیوتر و ارتباط شما با کار یا دنیای مجازی باشد

دیدن موش مرده در خوابتان بیانگر این است که به مسائل کوچک اجازه نمی دهید که شما را آزار دهد. شما به ترس هاتان اجازه نمی دهید که به چیزی که می خواهید راه یابند. تعبیر دیگر این است که موش مرده بیانگر این است که چیزی هست که شما برای مدت طولانی نادیده ش گرفته اید یا فراموشش کرده اید

خواب دیدن اینکه یک موش را می کشید یا به دام می اندازید بیانگر این است که دیگران از مسائل کوچک در زندگی شما، چیز بزرگی می سازند(از کاه کوه می سازند)

خواب دیدن اینکه شما یا کسی، یک موش را می خورد بیانگر این است که چیزی وجود دارد که مدام سر وجدان شما غر می زند(وجدان شما را می آزارد). شما نیاز دارید که این بار را از روی سینه تان بردارید

خواب دیدن اینکه موش تعقیب می شود بیانگر این است که شما روی پای خود نمی ایستید. شما به دیگران اجازه می دهید که به هرکجا می خواهند هلتان دهند.

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می شود.

دیدن تله موش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محتاط تر باشید. به کسانی که زیادی می خواهند بهتان کمک کنند همیشه خوش بین نباشید. تبعیر دیگر این است که تله موش نمادی از نبوغ، بینش و خلاقیت است. شما نیاز دارید که به دنبال شیوه ی بهتری برای انجام چیزی باشید

خواب دیدن اینکه تله موش کار میگذارید بیانگر این است که مخالفانتان را گول خواهید زد و از آنها زرنگتر خواهید بود

خواب دیدن اینکه با تله موش، موش می گیرید بیانگر این است که از شما سو استفاده می شود

دیدن سوراخ موش در خوابتان بیانگر جنبه ی پنهان خودتان است که مشتاق نیستید تاییدش کرده یا با آن روبرو شوید. با وجود اینکه می دانید که خوب نیست که ازین مساله دوری کنید، به انجامش ادامه می دهد. اگر به آن رسیدگی نکنید از کنترلتان خارج می شود.

موشک

دیدن موشک در خوابتان بیانگر این است که برنامه ها یا ایده هاتان، به زودی به مسیر بزرگ پا خواهد گذاشت. شما یک سطح بالاتر از آگاهی را تجربه می کنید. همه ی سخت کوشی تان جواب داده می شود. تعبیر دیگر این است که شما حس می کنید که چیزها خیلی تندو سریع پیش می رود.

موفقیت

خواب دیدن یک موفقیت بیانگر این است که شما با پیامد یک موقعیت یا پروژه، به مقدار زیادی راضی و خشنود می شوید. هرچه موفقیت و دستاورد بزرگتر باشد، رضایت بیشتر است

موکت

لطفا به کلمه فرش نگاه کنید

مومیایی

دیدن مومیایی در خوابتان بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت گیر افتاده اید. شما حس می کنید که صدایتان شنیده نمی شود

مونالیزا

دیدن مونالیزا در خوابتان بیانگر این است که در مورد یک موقعیت، حس بی تفاوتی دارید. شما تلاش می کنید که احساستان را از فرآیند جدا کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر این باشد که مجذوب هنر هستید و تمایل دارید که مونالیزا را بفهمید

خواب دیدن اینکه نقاشی مونالیزا از شکل افتاده است بیانگر این است که در یک رابطه حس نا امیدی دارید. شما احساسات مختلفی را تجربه می کنید

مونوپولی: بازی مونوپولی

بازی کردن مونوپولی در خوابتان بیانگر معاملات تجاری و آرزوهای شما در مورد موفقیت است. شاید تلاش یا ریسک های تجاری را در دست دارید که پول زیادی را در گرو دارد. خواب ممکن است جناسی ازین باشد که چگونه شما یا کسی، زمانتان، یک بحث یا منابع مالی تان را انحصار طلبی می کنید

مه

خواب دیدن اینکه شما وارد مه غلیظ می شوید نمادی از سردرگمی، مشکلات، رسوایی، عدم قطعیت و نگرانی است. شما ممکن است چیزها را به شیوه ای که واقعا هستند نبینید. شما ممکن است حس جهت یابی تان را در زندگی از دست داده اید. تعبیر دیگر این است که مه بیانگر رمز و راز، پنهان کاری و حفاظت است

خواب دیدن اینکه شما در مه گیر کرده اید بیانگر این است که سردرگمی و نا مطمئنی در زندگی بیداری تان است. شما نیاز به شفافیت در یک موقعیت دارید

مه و دود

دیدنش در خوابتان نمادی از احساسات منفی است. شما ممکن است احساس ناراحتی و ترس در مورد یک موقعیت یا رابطه کنید. تعبیر دیگر این است که دود بیانگر این است که شما کاملا، یک موقعیت را برای گرفتن تصمیم آگاهانه، نفهمیدید

مهاجر

اگر شما مهاجر نیستید و خواب میبینید که شما یا کسی مهاجر است، بیانگر این است که شما جنبه ای از خودتان را که ابراز نشده است تایید می کنید. اگر شما به یک مهاجر غیر قانونی در خوابتان کمک می کنید، به معنی مقبولیت است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بازتابی از تجربه ی بیداریتان به عنوان یک مهاجر باشد. یا ممکن است به تجربه والدین یا اجدادتان اشاره داشته باشد. اینکه شما یا آنها، به عنوان مهاجر چه حسی دارند و چیزی که تحمل می کنند یا مسیری که برای مهاجر شدن طی می کنند را در نظر گیرید

مهاجرت

خواب دیدن اینکه مهاجرت می کنید بیانگر این است که از موقعیت بیداری تان ناراضی هستید و به دنبال تغییر هستید. تعبیر دیگر این است که تلاش می کنید از مسائل زندگی فرار کنید به جای اینکه با آن روبرو شوید

مهدکودک

خواب دیدن اینکه شما در مهدکودک هستید بیانگر این است که می خواهید ازتان مراقبت شود و نگران چیز دیگری نباشید. شما می خواهید که به زمانی برگردید که ساده تر بود. شرایط مهدکودک را در نظر بگیرید، مهم است. اگر مهد پر از هرج و مرج، کثیف و درهم بر هم باشد، موازی با این شرایط است که چگونه مسائل را در زندگی تان می بینید(مسائل هم به چشمتان پر هرج و مرج است). اگر مراقبت آرام و ترو تمیز باشد، بیانگر این است که شما روی مسائل زندگی تان تسلط دارید

خواب دیدن اینکه شما در مهد کودک هستید بیانگر این است که شما در مرحله ای از تحول در زندگی تان هستید. خواب ممکن است بیانگر احساسات نگرانی یا جدا شدن باشد که حل نشده است

مهمات

دیدن مهمات در خواب بیانگر این است که شما در حال استفاده از قدرتتان برای راضی کردن یا حمایت کردن از دیگران هستید.

تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما تلاش می کنید از طریق ابزار های مخرب، راه خود را باز کنید

مهمان

دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید

خواب دیدن اینکه شما مهمان هستید، بیانگر یک فرآیند یا مساله در زندگی تان است که موقتی است. این را در نظر بگیرید که از شما به عنوان یک مهمان پذیرایی می شده است(به شما خوشامد گفته می شده است)

خواب دیدن اینکه شما یک مهمان چند روزه دارید بیانگر ماهیت وفق پذیر شماست. شما تمایل دارید که نیاز های دیگران را قبل از نیاز های خودتان تغذیه کنید. اگر شما خواب یک مهمان ناخوانده را ببینید، بیانگر این است که به این درک می رسید که در یک جایی از زندگی تان از شما سو استفاده می شود

مهمان سرا

خواب دیدن اینکه شما در یک مهمانسرا هستید بیانگر این است که شما به دنبال تامین نیاز های اولیه تان هستید. شما می خواهید به نوعی ثبات در زندگی تان برسید

مهمان نوازی

خواب دیدن اینکه خوشرو و مهمان نوازید، بیانگر سخاوت و مهربانی شما در مورد دیگران است. شما چیز ها را انجام می دهید بدون اینکه انتظار بازگشتش را داشته باشید

مهماندار هواپیما

دیدن مهماندار هواپیما در خوابتان بیانگر این است که د رآینده تان برنامه سفر دارید. تعبیر خواب بیانگر این است که خواب بیانگر این است که شما به دنبال کمک د رپروژه ی جدید هستید

خواب دیدن اینکه شما مهماندار هستید بیانگر یک پروژه ی جدید است که نیاز دارید مراقبش باشید

مهمانی

خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. اگر مهمانی بد باشد پس بیانگر این است که شما از مهارت های اجتماعی تان مطمئن نیستید. اگر خواب ببینید که در جشن تولدتان هستید، بیانگر این است که قدر زندگی ای که دارید را می دانید

خواب دیدن اینکه یک مهمانی را برنامه ریزی می کنید بیانگر این است که شما خیلی روشمند هستید و نیاز دارید که کمی بی اختیار رفتار کنید. زمان آن رسیده که کمی آسان گیرید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به سادگی، بازتابی از سطح استرس شما در مورد برنامه ریزی یک مهمانی واقعی باشد(نگران برنامه ریزی یک مهمانی واقعی هستید)

اگر شما مرد هستید و خواب میبینید که یک مهمانی کاملا مردانه است بیانگر این است که شما توانایی هاتان را قبول ندارید و زیر سوال می برید. شما می ترسید که از پس انتظارات دیگران بر نیایید و به پایشان نرسید و مورد چشم پوشی قرار گیرید. یا شاید شما تمایل دارید که کنار بکشید و ایستادگی نکنید

دیدن دورهمی در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه های مختلف شخصیتی تان را ادغام کنید. شاید شما آرزو می کنید که خصوصیات دیگران را درون خودتان ایجاد کنید. اینکه چقدر خوب این افراد را می شناسید را در نظر گیرید، نکات مهمی در خود دارد. خواب ممکن است جناسی از جمع آوری کردن یا چیزی را کنار هم آوردن باشد، یعنی شواهد، اطلاعات یا چیزی را گرد هم آورید

مهندس

دیدن مهندس در خوابتان بیانگر این است که شما مسئول زندگی تان هستید. بیانگر این است که شما موقعیتی را ارزیابی می کنید و این را ارزیابی می کنید که چگونه تکه های مختلف را با هم متناسب می کنید(چفت می کنید)

خواب دیدن مهندسی بیانگر این است که قادرید دنیای خارج را خلق کنید و دستکاری کنید. شما حس نیرومندی می کنید

میانبر

میانبر رفتن در خوابتان بیانگر این است که شما بی احتیاط هستید. تلاش می کنید که بدون انجام کاری، به موفقیت دست یابید.

میخک

دیدن گل میخک در خواب، بیانگر خوش قلبی، شادابی و نشاط است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر تجرد باشد. رنگ میخک را در نظر گیرید، مهم است

میز

دیدن یا نشستن روی میزتان در خواب بیانگر این است که شما مسائل خود را ارزیابی می کنید و وزن می دهید. حاکی از کشف خود است. اگر شما پشت میز کس دیگری هستید، نمادی ازین است که در مورد توانایی هاتان، اعتماد به نفس ندارید

خواب دیدن اینکه میزتان بهم ریخته است بیانگر این است که نیاز دارید جنبه هایی از زندگی تان را اولویت بندی کرده و مجددا سازماندهی کنید. اگر میز ترو تمیز باشد، بیانگر این است که شما نیاز دارید راه های پربار و سازنده را برای وقت گذرانی پیدا کنید. یک سرگرمی جدید بردارید

دیدن یک میز در خوابتان بیانگر وحدت اجتماعی و ارتباطات خانوادگی است. اگر میز شکسته، لق باشد یا کارایی نداشته باشد، پس بیانگر اختلاف در گروه است. ممکن است به حس عدم امنیت اشاره کند. شاید چیزی هست که نمی توانید دیگر درونتان نگه دارید و نیاز دارید که آن را بیرون بریزید.

خواب دیدن اینکه شما میز را می چینید بیانگر این است که زمینه ی کاری یک برنامه یا تلاش شخصی را طرح می ریزید. بیانگر اعتماد به نفس است.

دیدن میز گرد در خوابتان بیانگر یکنواختی، به اشتراک گذاشتن، همکاری، حقوق و فرصت برابر برای همه است. نمادی از صداقت، وفاداری و جوانمردی است

خواب دیدن اینکه شما روی میز دراز می کشید بیانگر نیاز شما به تغذیه و آرامش است. مربوط به نگرانی سلامتی در مورد رفاه و خوب بودنتان است

خواب دیدن اینکه میز خودش راه می رود یا حرکت می کند بیانگر این است که شما تغییراتی را در زندگی متحمل می شوید که برخی نارضایتی هاتان را کم می کند

میکروسکوپ

دیدن میکروسکوپ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید نگاه نزدیک تری به یک موقعیت بیندازید. چیزی است که ممکن است غیر مهم جلوه کند و ممکن است واقعا مشکلات یا موانع زیادی را سبب شود

میکروفون

دیدن میکروفون در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید تهاجمی تر و پرقدرت تر باشید. شما نیاز دارید که نظراتتان را قویتر ابراز کنید و دیدگاه هاتان را بشناسانید.

میکی موس

دیدن میکی موس در خوابتان بیانگر جادو و لذت کودکی است. زمان آن رسیده که به دوره ای برگردید که می توانستید بی خیال تر باشید

میگو

دیدن یا خوردن میگو در خوابتان بیانگر این است که احساس ناچیز بودن و مغلوب بودن می کنید. شما حس می کنید که می خواهید از جهان پنهان شوید و برای مدتی تنها بمانید

میله پرچم

دیدن میله پرچم در خوابتان بیانگر حس ثبات در زندگی تان است. شما ممکن است دریابید که اطرافیانتان آماده اند در هرچه انجام می دهید یا تصمیم میگیرید شما را حمایت کنند

میله فلزی

دیدن یک میله فلزی در خواب بیانگر قدرت درونی شماست. شما توانایی و ابزار این را دارید که یک اساس سفت و سخت ویک آینده ی سفت و سخت بسازید. تعبیر دیگر این است که میله های فلزی، سمبلی از مخالفت و پرخاشگری است

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی زندان نگاه کنید

میله ی تعادل

خواب دیدن اینکه شما روی یک میله تعادل راه می روید بیانگر این است که یک موقعیت وجود دارد که نیازمند تمرکز و توجه کامل شماست. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای برای جنبه های مختلفی باشد که شما تلاش می کنید در زندگی تان متعادل شان کنید

میلیاردر

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما میلیاردر هستید، به تمایلات شما اشاره دارد. خواب ممکن است الهامی از سخت کوشی برای شما باشد. تعبیر دیگر این است که خواب به بی کفایتی ها و کمبود های شما اشاره دارد. یک فضای خالی(پوچ-تهی) در زندگی شما وجود دارد

میمون

دیدن میمون در خوابتان نمادی از فریب، بینش و شهود است. افرادی که اطراف شما هستند به دنبال نفع خودشان هستند. تعبیر دیگر این است که میمون ها بیانگر نگرش نابالغ، ماهیت بازیگوش و بعد موذی شخصیت شما هستند

دیدن میمونی که از درخت آویزان است یا تاب بازی می کند بیانگر این است که شما حس می کنید در یک مساله گیر کرده اید

خواب دیدن اینکه یک میمون به شما حمله می کند بیانگر کشمکش بین بعد بازیگوش و جدی شماست. شاید شما خیلی عملتان را به تعویق می اندازید(امروز فردا می کنید). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که تلاش می کنید تمایلات حیوانی خود را حفظ کنید(حواستان بهش باشد)

خواب دیدن اینکه به یک میمون غذا می دهید به این معنی است که توسط کسی به شما خیانت می شود که فکر می کردید حواسش به منافع شما هست

طبق سنت ژاپن دیدن سه میمون مقدس معروف اهمیت دارد. (یکی دستش روی گوشش هست، یکی روی دهانش یکی روی چشمش) که چشم، گوش و دهانشان را می پوشانند. به این معنی است که هیچ تصویر شیطانی را نمیبینند، هیچ صدای شیطانی ای را نمی شنوند و هیچ حرف شیطانی ای نمی زنند

مینا: گل مینا

دیدن این گل ها در خواب سمبلی از امیدهاتان، آرزوهاتان و رویاهاتان است

مینی ون

دیدن یا راندن مینی ون در خوابتان نمادی از دورهمی های خانوادگی و ارزش های خانوادگی است. شما ممکن است بار و مسئولیت های درگیر مراقبت کردن از خانواده و تامین خانواده را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که ون کوچک بیانگر محافظه کاری است. شما آرام شده اید

مینیاتور

دیدن مینیاتور در خوابتان بیانگر این است که شما حس تسلط به زندگی دارید. اعتماد به نفس و عزت نفس جدیدی را تجربه می کنید. چیزی که مینیاتوری می شود را در نظر گیرید. اگر کسی که شما می شناسید مینیاتوری شده است، به این معنی است که شما به آنها احترام نمی گذارید. شما خیلی به این آدم فکر نمی کنید. اگر کسی هستید که مینیاتوری ظاهر می شوید، بیانگر این است که شما حس بی ارزشی، بی یاوری، مهم نبودن یا تحت الشعاع قرار گرفتن می کنید

میوه

دیدن میوه در خوابتان بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. میوه های سبز در خوابتان بیانگر شتابزدگی شما و تلاش های ناامیدانه تان است. شما نیاز دارید که سخت تر و طولانی تر کار کنید تا به اهدافتان دست یابید. اگر میوه رسیده باشد، بیانگر باروری و حاملگی است. شما تمایل به بچه داشتن دارید یا آماده اید که بچه داشته باشید

دیدن یا خوردن میوه ی پوسیده/تلخ بیانگر فرصت های رشد و خوشی از دست رفته تان است. تعبیر دیگر این است که بیانگر موقعیت یا رابطه ای است که قبل از موعد مقرر به پایان رسیده است. شما ابراز پشیمانی می کنید

خواب دیدن اینکه میوه می خرید می فروشید بیانگر این است که کارهاتان در تلاشی بی حاصل هدر می رود.

دیدن یا خوردن میوه ی خشک در خوابتان، به مسن بودن و مسائل مربوط به پیری اشاره دارد. خواب ممکن است به ناباروری مربوط باشد

برای اطلاعات بیشتر لطفا ورودی حالات خواب در مورد میوه های خاص را ببینید

تعبیر نمادها بر اساس الفبا

تعبیر خواب حصارتعبیر خواب خودآزاریتعبیر خواب رژ لبتعبیر خواب قابلهتعبیر خواب ماتیکتعبیر خواب ماجراجوتعبیر خواب مادرتعبیر خواب مادر بزرگتعبیر خواب مادر ترزاتعبیر خواب مادربوردتعبیر خواب مارتعبیر خواب مار دوسرتعبیر خواب مار کبراتعبیر خواب ماراتنتعبیر خواب مارچوبهتعبیر خواب مارمالادتعبیر خواب مارمولکتعبیر خواب ماری جوآناتعبیر خواب مازوخیسمتعبیر خواب ماژیکتعبیر خواب ماسازتعبیر خواب ماساژ صورتتعبیر خواب ماستتعبیر خواب ماسکتعبیر خواب ماسک اکسیژنتعبیر خواب ماسک پزشکیتعبیر خواب ماسک زیباییتعبیر خواب ماشینتعبیر خواب ماشین ATVتعبیر خواب ماشین آتش نشانیتعبیر خواب ماشین برقیتعبیر خواب ماشین پلیستعبیر خواب ماشین تحریرتعبیر خواب ماشین چمن زنتعبیر خواب ماشین حسابتعبیر خواب ماشین حمل زبالهتعبیر خواب ماشین ظرف شوییتعبیر خواب ماشین فکستعبیر خواب ماشین لباس شوییتعبیر خواب ماشین مسابقهتعبیر خواب ماشین ونتعبیر خواب ماشین یدک کشتعبیر خواب ماکروویوتعبیر خواب مالت (جو)تعبیر خواب مالیاتتعبیر خواب مام (دئودورانت)تعبیر خواب ماماتعبیر خواب مانعتعبیر خواب مانور هواییتعبیر خواب مانیکورتعبیر خواب ماهتعبیر خواب ماه عسلتعبیر خواب ماه گرفتگی (خال مادرزادی)تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی (فلس ماهی)تعبیر خواب ماهی پرندهتعبیر خواب ماهی تابهتعبیر خواب ماهی تنتعبیر خواب ماهی قرمز عیدتعبیر خواب ماهیچهتعبیر خواب ماهیخوارتعبیر خواب ماهیگیرتعبیر خواب ماهیگیریتعبیر خواب ماورا الطبیعهتعبیر خواب مایملک (دارایی)تعبیر خواب مایو(لباس شنا)تعبیر خواب مایونزتعبیر خواب مبایلتعبیر خواب مبلمانتعبیر خواب متاسف بودنتعبیر خواب متخصصتعبیر خواب متخصص زنانتعبیر خواب متر مخصوص اندازه گیریتعبیر خواب مترجمتعبیر خواب متروتعبیر خواب متهتعبیر خواب متهمتعبیر خواب متهم شدنتعبیر خواب متواضعتعبیر خواب مثلثتعبیر خواب مثلث عشقیتعبیر خواب مجبور شدنتعبیر خواب مجذوب شدنتعبیر خواب مجردتعبیر خواب مجرمتعبیر خواب مجسمهتعبیر خواب مجسمه آزادیتعبیر خواب مجسمه ابولهول (در اهرام مصر)تعبیر خواب مجسمه سازتعبیر خواب مجسمه یخیتعبیر خواب مجلستعبیر خواب مجلهتعبیر خواب مجنونتعبیر خواب مجوزتعبیر خواب مچ انداختنتعبیر خواب مچ پاتعبیر خواب مچ دستتعبیر خواب محافظتعبیر خواب محبوبتعبیر خواب محرابتعبیر خواب محکومتعبیر خواب مخروطتعبیر خواب مخزن آب (منبع آب)تعبیر خواب مخلوط کردنتعبیر خواب مخلوط کنتعبیر خواب مخملتعبیر خواب مدتعبیر خواب مدادتعبیر خواب مداد شمعیتعبیر خواب مدالتعبیر خواب مدرسهتعبیر خواب مدرکتعبیر خواب مدفوعتعبیر خواب مدلتعبیر خواب مدیتیشنتعبیر خواب مدیرتعبیر خواب مذهبتعبیر خواب مرباتعبیر خواب مربعتعبیر خواب مربیتعبیر خواب مربی ورزشیتعبیر خواب مرتاضتعبیر خواب مرتبتعبیر خواب مردتعبیر خواب مرد عنکبوتیتعبیر خواب مردمتعبیر خواب مردمک چشمتعبیر خواب مردنتعبیر خواب مردهتعبیر خواب مرزتعبیر خواب مرطوب کنندهتعبیر خواب مرغتعبیر خواب مرغ دریاییتعبیر خواب مرغ دریایی بزرگتعبیر خواب مرغ عشقتعبیر خواب مرغدانیتعبیر خواب مرفهتعبیر خواب مرکز خریدتعبیر خواب مرکز شهرتعبیر خواب مرگتعبیر خواب مرمر (سنگ مرمر)تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مریختعبیر خواب مزاحمتعبیر خواب مزایدهتعبیر خواب مزد (دستمزد)تعبیر خواب مزرعهتعبیر خواب مزرعه دارتعبیر خواب مزهتعبیر خواب مژهتعبیر خواب مستعبیر خواب مسائل مالیتعبیر خواب مسابقهتعبیر خواب مسابقه (امتیاز)تعبیر خواب مسابقه اسب دوانیتعبیر خواب مسابقه ملکه زیباییتعبیر خواب مسافرتعبیر خواب مسافر خانهتعبیر خواب مسافر قاچاقتعبیر خواب مساویتعبیر خواب مستتعبیر خواب مستاجرتعبیر خواب مستخدمتعبیر خواب مستطیلتعبیر خواب مستقلتعبیر خواب مستمریتعبیر خواب مستندتعبیر خواب مسجدتعبیر خواب مسخره کردنتعبیر خواب مسواکتعبیر خواب مسیج (پیام)تعبیر خواب مسیرتعبیر خواب مسیر جنگلیتعبیر خواب مشاورتعبیر خواب مشاور روانشناستعبیر خواب مشتتعبیر خواب مشتریتعبیر خواب مشعلتعبیر خواب مشق شب (تکلیف خانه)تعبیر خواب مشکوکتعبیر خواب مشهورتعبیر خواب مصاحبهتعبیر خواب مصرتعبیر خواب مصنوعیتعبیر خواب مطبوعاتتعبیر خواب معبدتعبیر خواب معبد بوداییتعبیر خواب معبد هندوهاتعبیر خواب معتادتعبیر خواب معجزهتعبیر خواب معدنتعبیر خواب معلق (توقیف شده)تعبیر خواب معلق بودنتعبیر خواب معلمتعبیر خواب معلم سرخانه (معلم خصوصی)تعبیر خواب معلولیتتعبیر خواب معماتعبیر خواب معماریتعبیر خواب مغرور (افاده ای)تعبیر خواب مغزتعبیر خواب مفصلتعبیر خواب مقالهتعبیر خواب مقبرهتعبیر خواب مقدستعبیر خواب مقصرتعبیر خواب مقعدتعبیر خواب مقواتعبیر خواب مکارتعبیر خواب مکانیکتعبیر خواب مکزیکتعبیر خواب مکعبتعبیر خواب مکیدنتعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس کشتعبیر خواب ملاقاتتعبیر خواب ملاقهتعبیر خواب ملختعبیر خواب ملکهتعبیر خواب ملکه زیباییتعبیر خواب ملوانتعبیر خواب ملوان زبلتعبیر خواب مناظرهتعبیر خواب منتقدتعبیر خواب منجم (اخترشناس)تعبیر خواب منجمدتعبیر خواب منشیتعبیر خواب منظومه شمسیتعبیر خواب منقارتعبیر خواب منگنهتعبیر خواب منوتعبیر خواب مهتعبیر خواب مه و دودتعبیر خواب مهاجرتعبیر خواب مهاجرتتعبیر خواب مهدکودکتعبیر خواب مهماتتعبیر خواب مهمانتعبیر خواب مهمان سراتعبیر خواب مهمان نوازیتعبیر خواب مهماندار هواپیماتعبیر خواب مهمانیتعبیر خواب مهندستعبیر خواب موتعبیر خواب مواد شویندهتعبیر خواب موازیتعبیر خواب موتور سیکلتتعبیر خواب موتور ماشینتعبیر خواب موجتعبیر خواب موج سواریتعبیر خواب موچینتعبیر خواب مودمتعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه خوارتعبیر خواب مورستعبیر خواب مورفینتعبیر خواب موریانهتعبیر خواب موزتعبیر خواب موزائیکتعبیر خواب موزهتعبیر خواب موزیک ویدئوتعبیر خواب موس کامپیوترتعبیر خواب موسیقیتعبیر خواب موشتعبیر خواب موشکتعبیر خواب موفقیتتعبیر خواب موکتتعبیر خواب مومیاییتعبیر خواب مونالیزاتعبیر خواب مونوپولی (بازی مونوپولی)تعبیر خواب میانبرتعبیر خواب میخکتعبیر خواب میزتعبیر خواب میکروسکوپتعبیر خواب میکروفونتعبیر خواب میکی موستعبیر خواب میگوتعبیر خواب میله پرچمتعبیر خواب میله فلزیتعبیر خواب میله ی تعادلتعبیر خواب میلیاردرتعبیر خواب میمونتعبیر خواب مینا (گل مینا)تعبیر خواب مینی ونتعبیر خواب مینیاتورتعبیر خواب میوه

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید