و

تعبیر نمادهای حرف «و» واتر پولو تماشا یا بازی کردن واتر پلو بیانگر توانایی شما برای فرو ... ادامه مطلب

ب

تعبیر نمادهای حرف «ب» بابا لطفا به تعبیر خواب کلمه ی پدر نگاه کنید باتلاق دیدنش در ... ادامه مطلب