ابدی: جاودان

خواب دیدن اینکه شما جاویدان هستید بیانگر طول عمر، تداوم یا سر نترس است. شما حس می کنید که بهتر از دیگرانید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نسبت به شروع یا مسیری جدید پیش گرفتن، بی میل هستید. شما مخالف تغییرید

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید