تعبیر نمادهای حرف «آ»

آ

اگر شما در خواب حرف آ را ببینید، تعبیر آن شروع یک مرحله جدید است.شما به جایگاهی بالاتر و بهتر انتقال پیدا خواهید کرد. بعبارت دیگر حرف آ در بر دارنده ی یک حس برتری و شکوه است.حرف آ میتواند نشان دهنده ی اسم و یا اول اسم شخصی نیز باشد.

آب

دیدن آب در خوابتان نمادی از ضمیر ناخودآگاه و حالت ذهنی احساسی تان است. آب، جوهره ی زندگی روح و روان و جریان انرژی زندگی است. نمادی از معنویت، دانش، شفا و نیرو بخشی است. خواب دیدن اینکه آب می جوشد بیانگر این است که شما یک درد عاطفی را ابراز می کنید. حس کردن اینکه ضمیر ناخودآگاهتان به سطح می رسد و آماده است که شناخته شود. شما نیاز دارید که این بخار را بیرون دهید

دیدن آب آرام و تمیز در خوابتان به این معنی است که با روحیات خود سازگارید(با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است

دیدن آب گل آلود یا کثیف در خوابتان بیانگر این است که شما در احساسات منفی تان غوطه ور هستید. ممکن است اندک زمانی برای تمیز کردن ذهنتان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تفکر/قضاوت شما، شفاف نیست و مبهم است. اگر شما در آب گل آلود غوطه ور هستید، بیانگر این است که شما در یک موقعیت، عقل خود را کنار گذاشته اید و مغلوب احساساتتان شده اید

خواب دیدن اینکه آب در خانه تان بالا میاید بیانگر این است که شما زیر فشار احساساتتان هستید.

شنیدن صدای آب جاری در خوابتان بیانگر مدیتیشن و تفکر است. شما افکار و احساساتتان را بازتاب می کنید.

خواب دیدن اینکه شما روی آب راه می روید بیانگر این است که روی احساساتتان کنترل کامل دارید. بیانگر این است که نیاز دارید بر احساسات خود مسلط باشید و اجازه ندهید که از دستتان در رود. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی از ایمان به خودتان است

خواب دیدن اینکه کسی به شما آب می پاشد بیانگر این است که نیاز دارید احساسات بیشتری از خود نشان دهید. شما خیلی از دیگران دور بوده اید(ارتباطی نداشته اید). تعبیر دیگر این است که ممکن است به معنی این باشد که نیاز دارید خونسرد باشید

خواب دیدن اینکه یک دیوار آبی(مثل سیل) به سمت شما میاید بیانگر این است که احساساتتان فوران می کنند و می تواند به صورت بالقوه راه ارتباطی شما با بقیه را ببندد

خواب دیدن اینکه شما می توانید آب را خم کنید بیانگر این است که توانایی کنترل احساساتتان را دارید. شما می توانید احساساتتان را به خوبی پنهان کنید

دیدن یا پرت کردن بادکنک پر آب در خوابتان بیانگر انفجار احساسات است. نا امیدی و خشمتان را به شیوه ای غیر مستقیم و بازی بازی، تخلیه می کنید. شما در تجربه کردن احساسات واقعی تان مشکل دارید

خواب دیدن کسی که بادکنک پر آب به شما پرت می کند بیانگر احساسات منفی یا خشمی است که مستقیم به سمت شماست اما شما به آن بی توجه هستید

آب پرتقال

دیدن یا نوشیدن آب پرتقال در خوابتان نمادی از انرژی و زنده دلی است. بویژه اگر آب پرتقال را در خوابتان بریزید بیانگر این است که نیاز دارید از پوسته ی خود بیرون آیید و اجتماعی تر باشید

آب خوری

دیدن یا نوشیدن ازین آب بیانگر این است که شما از نظر احساسی، حس تازگی و جوان شدن دارید

آب رفتن: کوچک شدن

خواب دیدن اینکه شما آب می روید بیانگر این است که اعتماد به نفس و عزت نفس ندارید. ممکن است احساس خجالت زدگی، غیر مهم بودن یا ناچیز بودن در یک موقعیت میکنید. شاید شما حس می کنید که توسط دیگران نادیده گرفته شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به زمانی اشاره کند که شما جوان و کوچک بودید، پس نمادی از کودکی شما باشد

دیدن اشیائی که در خوابتان آب می روند بیانگر این است که آنها آنقدری که در ابتدا بودند، مهم نیستند

آب شور: آب دریا

دیدن یا مزه کردن اب شور در خوابتان نمادی از اشک و اندوه است. ممکن است بیانگر طغیان یا درد احساسی باشد

آب شور: آب دریا

دیدن یا مزه کردن اب شور در خوابتان نمادی از اشک و اندوه است. ممکن است بیانگر طغیان یا درد احساسی باشد

آب مروارید

خواب دیدن اینکه آب مروارید دارید  ، بیانگر این است که شما به دنبال  این هستید که یک موقعیت را شفاف سازی کنید. شما همه ی جزئیات را به وضوح نمیبینید

آب معدنی

خواب دیدن اینکه آب معدنی می نوشید به این معنی است که شما نیاز به بنیان قوی و جای پای سفت و سختی خواهید داشت تا بتوانید از خواسته هایتان را به زندگی بیاورید و از آن لذت ببرید.

آب نبات

دیدن یا خوردن آب نبات در خوابتان نمادی از لذت و رفتار های خاص در زندگی است. بیانگر زیاده روی، نفس اماره و/یا لذت ممنوعه است. شما ممکن است زمان زیادی را صرف مسائل غیر مهم می کنید. تفسیر مستقیم تر بیانگر این است که شما آب نبات و شیرینی زیادی می خورید

آب و هوا

خواب دیدن در مورد آب و هوا بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. آب و هوای طوفانی یا بادی بیانگر کشمکش و تهاجم است. بارش باران و تگرگ بیانگر افسردگی و ناراحتی است. رنگین کمان و تابش آفتاب بیانگر امید و شادی است.

خواب دیدن اینکه آب و هوا مدام تغییر می کند بیانگر گذر زمان است

خواب دیدن اینکه شما اخبار هواشناسی را می خوانید به این معنی است که شما دارید حرکت بزرگی می کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر تصمیمی است که نیاز است گرفته شود

آباژور

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که به دنبال حمایت از طرف قدرت یا انرژی ای سخت هستید. شما ممکن است تلاش کنید که خودتان را بپوشانید یا کمتر قابل توجه قرار دهید

آب نبات چوبی

دیدن یا لیس زدن آب نبات چوبی در خوابتان بیانگر سورپرایز، تجربه ی جدید و ماجراجویی است. بیانگر زیاده روی، نفس اماره و جنبه های خوش خوشان زندگی شماست

آبدارچی

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما آبدارچی هستید بیانگر این است که نیاز دارید روی تمیز کردن جنبه ای از زندگی تان کار کنید

آبرو

خواب دیدن در مورد اینکه اعتبار و آبرویتان زیر سوال می رود بیانگر این است که خیلی نگران این هستید که مردم راجع به شما چه فکری می کنند

آبرو ریزی: رسوایی

خواب دیدن اینکه شما در یک رسوایی و ننگ دخیل هستید بیانگر این است که بسیار نگران چیزی هستید که دیگران راجع به شما می گویند یا فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن رسوایی بیانگر این است که نیازدارید مجددا توجه خود را متمرکز مسائل مهم تر کنید

آبسه

دیدن آبسه در خواب نشانه ی آن است که شما احتیاج دارید یک چیزی (موضوعی) را بیان و یا آن را باز کنید.

آبشار

دیدنش در خوابتان نمادی ازین است که اجازه دهید برود (رهایش کنید). شما همه ی احساسات در قید و بند شده و احساسات منفی را رها می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر اهداف و تمایلات شماست. بویژه اگر آبشار تمیز است، بیانگر تجدید حیات، بازسازی و نوسازی است.

خواب دیدن اینکه شما در ته یک آبشار هستید بیانگر این است که از نظر احساسی، حس در هم شکستن می کنید. شما در کنار آمدن با احساساتتان، مشکلاتی را تجربه می کنید.

آبکش

دیدن آبکش در خوابتان بیانگر این است که شما از شر احساسات اضافی تان خلاص می شوید. یا از طرف دیگر، می تواند بیانگر این باشد که شما از نظر احساسی، حس تخلیه شدن دارید

آبگرم کن

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما خشم را درونتان نگه می دارید به جای اینکه آن را ابراز کنید. تا اینجا شما قادر بوده اید احساساتتان را تحت کنترل نگه دارید. اگر آب گرم کن خوب کار نکند یا منفجر شود پس بیانگر این است که خشمتان در آستانه ی این است که به شیوه ای خشونت آمیز فوران کند

دیدن آب گرم کن زنگ زده و پوسیده در خوابتان به این معنی است که شما از خشمتان خودداری می کنید یا از ان غفلت می کنید

آبمیوه

نوشیدنش در خوابتان بیانگر هدیه زندگی و انرژی و زنده دلی است

آبمیوه گیری

دیدن یا استفاده از آب میوه گیری در خوابهاتان بیانگر این است که نیاز به انرژی بیشتر دارید

آبیاری

خواب دیدن اینکه شما گیاه یا دانه را آبیاری می کنید، فرآیند شفاست. نمادی از غنای روحی و رشد احساسی است

آپارات

دیدن اینکه شما در آپارات ویدئو نگاه می کنید بیانگر افکار و ایده های ناخودآگاه است که در ذهنتان جاری است. محتوی ویدئویی که تماشا می کنید را در نظر گیرید. اگر شما یک ویدئو در مورد اینکه چگونه می شود کاری را کرد را میبینید،   به این معنی است که می خواهید دانش خودتان را بسط دهید. شما آغوشتان را به سوی تجارب جدید باز می کنید. اگر یک موزیک ویدئو تماشا می کنید،   آهنگ یا ویدئو ممکن است موازی چیزی باشد که در زندگی بیداری تان پیش می رود. تعبیر دیگر این است که تماشای یوتیوب به این معنی است که شما روی افکارتان کنترل دارید

آپارتمان

خواب دیدن یک آپارتمان به وضعیت احساسی و مالی شما بر می گردد. خواب دیدن یک آپارتمان بزرگ و گران قیمت به معنی این است که شما در مسیری درست در زندگی پیش رفته اید. شرایط برای شما بهبود خواهد یافت. خواب دیدن یک آپارتمان شلوغ و کهنه بیانگر برخی آشفتگی های احساسی و مالی در زندگی تان است

آپارتمان

دیدن یا زندگی در آپارتمان در خوابتان بیانگر وضعیت مالی و احساسی شماست. شما به دنبال استقلال مالی یا احساسی هستید. ظاهر آپارتمان را در نظر بگیرید که حاکی از وضعیت فعلی زندگی تان است

آپولو: پسر زئوس

دیدن آپولو در خواب بیانگر رشد است. مثل خدای خورشید، او بیانگر روشنفکری و بینش است

آتش

بسته به محتوی خوابتان، دیدن آتش در خواب می تواند نمادی از تخریب، شور و شوق، میل، روشن سازی، خلوص، تحول، روشنگری یا خشم باشد. اگر شما از آتش نمی ترسید و تحت کنترلتان است یا در یک منطقه در دستتان است، نمادی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکار شما و دیدگاه های شما تغییر می کنند. اگر آتش، شما و کس دیگری را محاصره می کند، بیانگر این است که در قید او هستید. هر دوی شما، چیزی مهم را به اشتراک می گذارید. خواب ممکن است استعاره ای از کسی باشد که آتشی مزاج است. می تواند بیانگر عامل محرک، انگیزه و انرژی خلاق شما باشد. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما در مورد فعالیت های ریسکی یا خطرناک هشدار دهد. شما با آتش بازی می کنید.

خواب دیدن اینکه با آتش می سوزید بیانگر این است که خلق و خوی شما از کنترل خارج می شود. یک مساله یا یک موقعیت، شما را از درون می سوزاند

خواب دیدن اینکه یک خانه در اتش می سوزد بیانگر این است که نیاز به کمی تحول دارید. اگر شما خواب های مکرر در مورد این میبینید که خانه تان در آتش می سوزد، بیانگر این است که هنوز برای تغییر یا جنگیدن با تغییر آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که روی شور و شوق و عشقتان به یک نفر تاکید می کنید

خواب دیدن در مورد اینکه شما آتش را خاموش می کنید بیانگر این است که شما بر موانع زندگی تان با کار و تلاش زیاد غلبه می کنید. اگر شما چیزی را آتش می زنید یا خودتان را آتش می زنید(یعنی برای چیزی یا خودتان آتش درست می کنید)، بیانگر این است که استرس بزرگی را متحمل می شوید. شما در آستانه ی نا امیدی هستید و می خواهید چیزی یا جنبه ای از خودتان را تخریب کنید

خواب دیدن اینکه شما می توانید با دست هاتان آتش درست کنید بیانگر خشمی است که تلاش می کنید سرکوبش کنید. شما در ابراز خودتان مشکل دارید و تمایل دارید واکنش زیاده از حد نشان دهید

خواب دیدن اینکه شما می توانید آتش را مهار کنید به توانایی شما برای کنترل خشمتان اشاره دارد

خواب دیدن آتش نامرئی، روی دوره ای برای پاکسازی عمیق اشاره دارد. زمان آن رسیده که یک شروع تازه داشته باشید. تعبیر دیگر این است که آتش نامرئی به این معنی است که شما ریسک هاتان را در تلاش یا فعالیت، دست کم میگیرید

دیدن یک پرنده که کنار آتش می خواند به کسی اشاره دارد که غرق شور و اشتیاق است.

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما با آتش شعبده بازی می کنید بیانگر این است که قادرید خشم و تهاجم خود را تحت کنترل نگه دارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما به معنای واقعی کلمه توسط خشمتان خورده می شوید(خشمتان مثل خوره شما را می خورد)

دیدن ماشین آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به نیاز های دیگران توجه کنید و از نیاز های خود چشم بپوشید. شما در موقعیت هایی که فرای کنترلتان است، نگرانی و استرس دارید. ازین که تلاش کنید همه اش در همه چیز دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. به این اعتماد کنید که چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاحدید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

آتش سوزی

دیدن کسی که آتش سوزی راه می اندازد در خواب بیانگر خشم ابراز نشده است که پتانسیل مخرب بودن را دارد. بهتر است که خشم خود را ابراز کنید به جای اینکه درون خودتان بریزید

آتش نشان

خواب دیدن آتش نشان در خوابتان بیانگر این است که خود را بالاتر میبینید. شما یک دوره خودسازی و خالص کردن روحتان را تجربه می کنید. آتش نشان، نماد قهرمان واقعی و نماد امید است

خواب دیدن اینکه شما آتش نشان هستید بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت داغ را قبل از اینکه از دستتان در برود، آرام کرده خنک کنید. شما نیاز دارید که حتی در اوج داغی یک لحظه در سطح بالا خود را نگه دارید

دیدن ماشین آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید به نیاز های دیگران توجه کنید و از نیاز های خود چشم بپوشید. شما در موقعیت هایی که فرای کنترلتان است، نگرانی و استرس دارید. ازین که تلاش کنید همه اش در همه چیز دخالت کنید و حساسیت به خرج دهید دست بکشید، و از تلاش برای درست کردن چیزها دست بکشید. به این اعتماد کنید که چیزها در آخر خودشان درست می شوند. از صلاحدید و بصیرت بیشتری استفاده کنید.

دیدن یا استفاده از کپسول آتش نشانی در خوابتان بیانگر این است که تلاش می کنید احساساتتان را تحت کنترل بگیرید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید، هرچه که شما را عصبانی می کنید و هنوز به آن چسبیده اید را رها کنید

آتشفشان

دیدن آتشفشان در خوابتان بیانگر این است که شما قادر به کنترل احساساتتان نیستید، خصوصا اگر آتشفشان فوران می کند. شما آماده اید که منفجر شوید. پیامد ممکن است آسیب زننده باشد، خصوصا به اطرافیانتان. اگر آتشفشان، خاموش است، بیانگر مسائل گذشته است که حل شده و کناری گذاشته شده است(آرام گرفته است)

آجر

دیدن آجر در خوابتان بیانگر ایده ها و افکار فردی است. تجربه و/یا اینکه قلبتان شکسته شود، ممکن است شما را سنگدل کرده باشد

خواب دیدن اینکه شما با آجر یک دیوار می سازید، بیانگر دیواری است که شما می چینید تا از خودتان در مقابل آسیب دیدن حفاظت کنید. شما تلاش می کنید که خودتان را ایزوله کنید. تعبیر دیگر این است که آجر ممکن است بیانگر این باشد که شما ممکن است از بیرون سرسخت به نظر برسید اما هنوز از درون فرد حساسی هستید

آجیل

خواب دیدن اینکه شما آجیل می خورید بیانگر موفقیت و دستیابی به تمایلاتتان است. شما تلاش می کنید که به مرکز هر موضوع یا موقعیت برسید

آگهی ترحیم

دیدن یا خواندن آگهی درگذشت در خوابتان بیانگر این است که به نگرش های قدیمی و باور های از دور خارج شده تان پایان می دهید. تعبیر دیگر این است که خواندن آگهی درگذشت خودتان به این معنی است که شما توانایی هاتان را درک می کنید

آچار

دیدن یا استفاده از اچار در خوابتان بیانگر این است که تمایل دارید یک موقعیت یا رابطه را تعمیر کنید. شما حس می کنید که کارتان، تعمیر کردن و برگرداندن به حالت اولیه و مرتب کردن چیزهاست

آدامس

خواب دیدن اینکه شما آدامس می جوید بیانگر این است که شما قادر به ابراز موثر خود نیستید. شما ممکن است حس آسیب پذیر بودن بکنید. تعبیر دیگر این است که نمادی از موقعیتی چسبنده و دست و پا گیر است که اسیرش شده اید

خواب دیدن اینکه شما قادر نیستید از شر آدامستان را حت شوید بیانگر این است که شما بلاتکلیفی، بی قدرتی یا نا امیدی را تجربه می کنید. شما ممکن است درکی از یک موقعیت ندارید یا می فهمید که مساله ی فعلی دارد له تان می کند. آدامس در دهانتان استعاره ای از چیزی است که شما تلاش می کنید حل و فصلش کنید یا هضمش کنید.

آدامس بادکنکی

جویدن آدامس بادکنکی در خوابتان بیانگر نگرش بی خیال شماست. شما نیاز دارید که زندگی را کمی جدی تر بگیرید

آدرس

خواب دیدن آدرس قدیمی تان بیانگر این است که شما نیاز دارید برگردید و به گذشته نگاه کنید و از آن یاد بگیرید. دیدن خواب آدرس جدید بیانگر نیاز به تغییر است

خواب دیدن اینکه روی یک پاکت آدرس می نویسید بیانگر نیاز شما برای کشف فرصت های بیشتر است. گزینه های خود را قبل ازین که تصمیم نهایی را بگیرید، بسنجید (کدام مورد مهم تر است). تعبیر دیگر این است که، رویا بیانگر این است که شما جهت خود را در زندگی پیدا کردید و آماده اید که اهدافتان را دنبال کنید

آدم آهنی: روبات

دیدن روبات در خوابتان بیانگر این است که شما در زندگی به روشی مکانیکی، روشمند و سفت و سخت پیش می روید. شما توانایی ابراز احساساتتان را از دست داده اید. تعبیر دیگر این است که روبات نمادی از روشی است که به زندگی بیدار یتان نگاه می کنید

آدم برفی

دیدن آدم برفی در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی، سرد یا خشک هستید. شاید شما کمی سنگدل و بی عاطفه بوده اید. تعبیر دیگر این است که آدم برفی، نماد بازیگوشی، خوش گذرانی تعطیلات و زمان با هم بودن است

آدم بومی

دیدن یک بومی در خواب نشان دهنده ی درون رام نشده، طبیعت دست نخورده و وجه خالص و معصوم شماست. شما احتیاج دارید که با  نیروی غریزی و درونی خود بیشتر در ارتباط باشید. همچنین این پیغام را به ما می دهد که شما بیش از حد افراطی و یا بیش از اندازه عاطفی هستید.

آدم ربایی

دیدن اینکه ربوده شده اید در خواب نشان می دهد که توسط شرایط و یا شخصی کنترل می شوید. شما دچار فقدان کنترل برخویش هستید.  به تعبیر دیگر خواب دیدن اینکه شما ربوده می شوید بیانگر این است که حس می کنید گیر کرده اید یا حس محدود بودن می کنید. کسی یا موقعیتی، ممکن است تمرکز و حواس شما و توجه شما از اهدافتان را پرت کند.

اگر شاهد یک آدم ربایی در خواب باشید به معنای احساس بیچارگی و درماندگیست. خواب دیدن اینکه کسی دزدیده شده است بیانگر این است که شما به جنبه ها و خصوصیات یک فرد اجازه نمی دهید که درون شما بوجود آید (اجازه نمی دهید خصوصیاتش در شما هم ایجاد شود). شما تلاش می کنید که ویژگی های این فرد راا سرکوب کنید

اگر خواب ببینید که شما کسی را می ربایید به این معناست که می خواهید چیزی را نگه میدارید که در واقع باید رهایش کنید.  ممکن است شما نظرات و عقیده خود را به دیگران تحمیل می کنید.

آدم فضایی

خواب دیدن اینکه شما آدم فضایی هستید، سمبلی از قسمت کشف نشده ی وجود شماست. وقتی شما به صورت یک آدم فضایی دیده می شوید ممکن است، این راهی شما برای فرار از واقعیت باشد. خواب هایی ازین دست، سمبلی از ایده های عجیب غریب است و تصویری خام و وحشی از خودتان است

خواب دیدن اینکه شما توسط آدم فضایی، مورد حمله واقع شده یا ربوده شده اید بیانگر ترس شما از تغییر محیط اطرافتان یا ترس شما از دست دادن خانه و خانواده تان است. شما حس می کنید که به فضا و یا حریم خصوصی تان، تجاوز شده است

دیدن آدمهای فضایی در خواب بیانگر این است که شما در قبول و وفق پذیری با محیط جدیدتان مشکل دارید. شما احساس بیگانگی و مرتبط نبودن می کنید. شما ممکن است مشکلاتی با این داشته باشید که چگونه موقعیت یا فرد خاصی را مدیریت کرده یا با آن برخورد کنید. در سطح روانشناسی، دیدن بیگانگان بیانگر رویارویی با جنبه ی ناآشنا خودتان است یا جنبه ای که تا به امروز در موردش، دچار غفلت بوده اید

آدم کش

خواب دیدن اینکه شما ترور شده اید، بیانگر یک موقعیت عاری از امید است که نیاز به توجه و اقدام فوری شما دارد

خواب دیدن اینکه شاهد یک ترور هستید بیانگر این است که شما نیاز دارید به جزئیات ریز، توجه بیشتری کنید. از چیزهایی که به نظر بی اهمیت می رسند ساده نگذرید. بویژه خواب دیدن اینکه یک شخصیت سیاسی مهم، جلوی چشمان شما، ترور می شود، بیانگر این است که شما در زندگی بیداری تان، حمایت نمی شوید. شما حس می کنید که در مورد نظرات و تصمیماتتان، تنها هستید و هیچ کس طرف شما نیست

خواب دیدن اینکه شما یک آدم کش(تروریست) هستید، بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه ای از خودتان را در خودتان بکشید. شاید شما تلاش می کنید به یک عادت یا رابطه، پایان دهید. ویژگی های شخصیتی یک فرد را که تلاش می کنید ترورش کنید در نظر بگیرید و این را در نظر بگیرید که این خصوصیات، به چه طریق، به شما مربوط می شود

آدم نیمه انسان نیمه بز

دیدن یا خواب دیدن اینکه اینکه شما نیمه انسان نیمه بز هستید نمادی از باروری مردانه و قدرت ج- ن -سی مردانه است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید جنبه هایی از ذهن و جسمتان را یکپارچه کنید. یا اینکه نیاز دارید هم نوا تر با محیطتان باشید(منطبق باشید). این جور موجودات برای ماهیت بی خیالشان شناخته می شوند و خواب دیدن در مورد آنها ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید بی خیال تر باشید

آدم و حوا

دیدن آدم و حوا در خوابتان، بیانگر این است که شما، جنبه ی مردانه ی خودتان را (اگر زن هستید) یا جنبه ی زنانه ی خودتان را (اگر مرد هستید) ندیده می گیرید. آدم و حوا، سمبل کلاسیک زنانگی و مردانگی است. تعبیر دیگر این است که رویا بیانگر یک رخداد در زندگی تان است که باعث خواهد شد که امید و شانس موفقیت را از دست دهید

آرام بخش

خوردن آرام بخش در خوابتان بیانگر این است که شما از یک مساله، مسئولیت یا موقعیتی که استرس عاطفی به شما می دهد خودداری می کنید. شما نیاز دارید با مساله روبرو شوید و به کمکی به غیر از خودتان تکیه نکنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره باشد و توانایی شما برای آرام کردن دیگران باشد.

آرام کردن

اگر خواب دیدید که دارید کسی یا چیزی را ساکت می کنید بیانگر توانایی شما برای آرام نگه داشتن یک موقعیت است.  دیگران در زمان بحران به شما چشم می دوزند

آرامش

خواب دیدن اینکه آرام هستید بیانگر یک زندگی تمام و کمال است. شما از چیزی که دارید راضی و خوشحال هستید

خواب دیدن اینکه یک نفر تلاش می کند شما را آرام کند بیانگر این است که شما موانعی را تجربه خواهید کرد خصوصا اگر شما به این روند ادامه دهید که اجازه دهید احساساتتان از کنترل خارج شوند

آرایش

خواب دیدن اینکه شما آرایش می کنید بیانگر این است که تلاش می کنید جنبه ای از خودتان را بپوشانید یا پنهان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما بهترین چهره را به خود بگیرید. شما تلاش می کنید که تصویر خود را افزایش دهید و حس اعتماد به نفستان را افزایش دهید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز دارید رابطه تان را با کسی درست کنید. زمان آن رسیده که ببخشید و فراموش کنید

خواب دیدن اینکه شما آرایش زیادی دارید بیانگر این است که تاکید زیادی روی زیبایی و ظاهر دارید تا درون

آرایشگر

خواب دیدن اینکه شما یک آرایشگر هستید بیانگر این است که ایده ها و نظراتتان را به دیگران تحمیل می کنید. شاید شما نیاز دارید که روی تصویر خودتان کار کنید و تصویر خودتان را بهبود بخشید.

خواب دیدن اینکه در آرایشگاه هستید بیانگر این است که به دنبال تغییر نگرش هستید. شما آماده ی تغییر و حرکت در جهتی متفاوت هستید

آرتروز

خواب دیدن اینکه شما آرتروز دارید بیانگر این است که شما در رسیدن به اهدافتان مشکلاتی دارید. شما حس می کنید که در انجام چیزی، بی یاور (تنها) هستید یا اینکه انگیزه ندارید و یا تمایل پیش رفتن در برنامه هاتان را ندارید. تعبیر دیگر این است که این بیانگر نگرش های سفت و سخت است

آرد

دیدن آرد در خوابتان نمادی از روش شاد زندگی کردن است، شاد اما با صرفه. بیانگر سخت کوشی است.

آرنج

دیدن آرنج در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید فضایی برای خود بسازید. خواب شما ممکن است بیانگر تردید یا ترس در خلق فضای خودتان برای ترس و مورد بررسی قرار گرفتن باشد(میترسید چنین فضایی بسازید).

خواب دیدن اینکه آرنجتان زخمی است بیانگر این است که در عمل در یک موقعیت بیداری، ناتوانید. آرنج راست به مسائل روحیه ای و اخلاقی مربوط است در حالی که آرنج چپ بیانگر انفعال و ویژگی های توسعه نیافته ی شماست

آروغ زدن

خواب دیدن اینکه آروغ می زنید بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاه شما، به شما آگاهی می دهد که شما دستخوش تغییراتی می شوید. شما هرچه بزرگتر می شوید و تجربه ی بیشتری کسب می کنید، چیزها را متفاوت تر می بینید(دیدگاهتان عوض می شود)

شنیدن صدای آروغ در خوابتان بیانگر این است که از موانع و مشکلات شخصی تان عبور می کنید. شما بر موانع و مخالفت ها و مقاومت ها غلبه می کنید و دیگر مانعی سر راه ندارید

آزادی

خواب دیدن در مورد ازادی بیانگر این است که شما حس محدود شدن می کنید و می خواهید که از موقعیت فعلی فرار کنید. یا زمان آن رسیده که از ناحیه راحتی خود خارج شوید(کمی به خود سختی دهید-از لاک خود بیرون ایید). تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است یادآوری برای شما باشد که آزادی های شخصی و استقلال تان را بی اهمیت نشمارید(ارزان نفروشید)

آزمایش

خواب دیدن اینکه روی یک آزمایش کار می کنید بیانگر این است که نیاز دارید جرات بیشتری داشته باشید و چیزی جدید و متفاوت را امتحان کنید. نوع آزمایش را در نظر گیرید، چونکه مهم است که در چه منطقه ای از زندگی تان نیاز دارید که ماجراجویی کنید یا نیاز دارید که ماجراجوتر باشید

خواب دیدن اینکه مورد آزمایش واقع می شوید یا اینکه شما به عنوان یک موش آزمایشگاهی هستید به این معنی است که شما حس می کنید که کاملا در یک جایی از زندگی تان بی یاور هستید. شما حس می کنید که مورد شفقت کس دیگری هستید و هیچ گونه کنترلی روی تصمیماتی که روی شما اثر می گذارد ندارید

آزمایشگاه

خواب دیدن اینکه در آزمایشگاه هستید بیانگر این است که با احساسات، باورها یا ترس های درونی تان آزمایش می شوید. شما خودتان یا رابطه ای را تحت آزمایش قرار می دهید. تعبیر دیگر این است که بودن در آزمایشگاه به این معنی است که شما وارد یک نوع تحول می شوید

آسانسور

خواب دیدن اینکه در یک آسانسور بالا می روید بیانگر این است که به اوج مقام و ارزش می رسید. شما ممکن است به سطوح بالاتر خودآگاهی برسید و از دیدگاه بالا به جهان نگاه کنید. اگر آسانسور با سرعتی از کنترل خارج شده به سمت بالا می رود یا روی یک سقف سقوط می کند، بیانگر این است که شما به جایگاهی از قدرت پرتاب می شوید که هنوز نمی دانید چگونه باید با آن کنار بیایید. شما از مسئولیت های جدیدی که پیش روی شماست می ترسید. پایین آمدن در یک آسانسور، بیانگر این است که شما زمین می خورید یا به واقعیت برمیگردید. بیانگر موانع و بدشانسی هاست

در کل، بالا و پایین رفتن آسانسور بیانگر بالا و پایین های زندگی شماست. نمادی از احساسات و افکاری است که سر بیرون می آورد و پدیدار می شود و در ضمیر ناخودآگاه شما مخفی می ماند.

خواب دیدن اینکه آسانسور قاطی می کند یا نمیگذارد از آن خارج شوید، نمادی ازین است که احساساتتان از کنترتان خارج شده است. ممکن است انعکاسی از زندگی تان یا شغلتان باشد. شما حس می کنید که در جنبه ای از زندگی تان گیر کرده اید، چه شغلتان باشد چه رابطه یا هرچیز دیگری

خواب دیدن اینکه آسانسور یک وری می رود به این معنی است که تلاش هاتان نتیجه ی عکس می دهد. شما در کارتان، رابطه تان یا موقعیتی دیگر، به هیچ کجا نمیرسید(به هیچ کجا نمی روید)

آستانه

خواب دیدن اینکه شما پاتان را فراتر از حد و مرز می گذارید یا آستانه را رد می کنید، نمادی از یک رابطه جدید، شروع تازه یا ازدواجی محتمل است. شما وارد مرحله ای جدید در زندگی تان می شوید

آستین

توجه به آستین هاتان در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید  در مقابل دشمنانتان  از خودتان حمایت کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید آستین هاتان را بالا بزنید و  برای کار سختی که پیش روی شماست آماده شوید

آسم

اگر شما در زندگی بیداری تان آسم ندارید و خواب می بینید که دارید، پس بیانگر نا امنی و بی ثباتی احساسی است. استرس و تنش زیادی اطراف شما وجود دارد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید لابلای مشکلاتتان یک نفس عمیق بلند بکشید (یک دقیقه بایستید و احساس آرامش کنید). اگر شما آسم دارید، پس خواب ممکن است ترس ها و نگرانی هایی در شرایط زندگی بیداری تان باشد

آسمان

نگاه کردن به آسمان آبی تمیز در خوابتان بیانگر امید، فرصت، خلاقیت، صلح و آزادی بیان است. اگر آسمان ابری و گرفته است، پس هشدار ناراحتی و مشکل است

دیدن آسمان سبز در خوابتان نمادی از امید های زیاد است. رنگ عجیب آسمان کمک می کند که توجه شما به آن جلب شود. رنگ سبز و خود آسمان، هردو بیانگر امید، طبیعت یا خلاقیت است. اینها ویژگی هایی است که نیاز است رویش تمرکز کنید. بیانگر نگاهی مثبت و آینده ای موفق است

دیدن آسمان قرمز در خوابتان بیانگر خطری نزدیک است است. تعبیر دیگر این است که چیزی به پایان می رسد. اگر آسمان سفید است، نمادی از خواسته ها است. اگر خواب آسمانی رنگی را ببینید، بیانگر عشق و رومانتیک بودن است

خواب دیدن اینکه آسمان در حال افتادن است بیانگر ترس شما از ناشناخته هاست. شما حس می کنید که امید ها و خواب هاتان، در هم شکسته شده است. شاید شما خیلی ایده آل بوده اید و خواب، تلاشی است که شما را به واقعیت برگرداند.

خواب دیدن اینکه چیزی از آسمان پایین می افتد بیانگر نگرش بدبینانه شماست. شما چشم انداز خود را به یک موقعیت از دست می دهید. اگر شی ای، نزدیک تر می شود و روی شما سایه می اندازد، بیانگر این است که یک موقعیت را نادیده می گیرید. شما نیاز دارید که از زیر سایه بیرون آمده و چشم انداز متفاوتی را در مورد چیزها به دست آورید.

آسیاب

دیدن آسیاب در خوابتان بیانگر این است که شما قادرید از تجارب گذشته تان یاد بگیرید و آنها را در مورد مسائل و موقعیت های فعلی تان به کار گیرید. تعبیر دیگر این است که نمادی از تحول است

آسیاب آبی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از منابعی استفاده کنید که در دسترس شماست. خواب یکی از انگیزه ها و تجدید است. شما نیاز دارید که با سرعتی ثابت در درک اهدافتان پیش روید

آسیاب بادی

دیدنش در خوابتان نمادی از قدرت ذهنی است. بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. تعبیر دیگر این است که آسیاب بادی به کاردانی شما اشاره دارد

آسیابان

دیدن آسیابان در خوابتان بیانگر قدرت روحی در زندگی تان است

آشپزخانه

دیدن آشپزخانه در خوابتان بیانگر این است که نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکن است نمادی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که شما با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر این است که آشپزخانه نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است.

آشپزی

 خواب دیدن اینکه آشپزی می کنید، بیانگر این است که تمایل دارید به شیوه ای روی دیگران اثر گذارید تا شما را دوست داشته باشند یا به شما وابسته باشند. تعبیر دیگر این است که بیانگر بعد پرورش یافته و بالغ شماست. شما می خواهید دوست داشته شوید. یا خواب می تواند به این معنی باشد که نیاز دارید خلاقیت خود را ابراز کنید

خواب دیدن اینکه شما در اشپزی مشکل دارید، بیانگر این است که سخت تلاش می کنید

آشغال

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما آشغال می ریزید نمادی از ایده ها یا مسائلی است که دور انداخته شده و ازشان دست کشیده اید و دیگر کاربردی ندارد. آشغال ممکن است بیانگر موقعیت یا فردی باشد که ممکن است ارزش وقت گذاشتن نداشته باشد.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید ایده هاتان و جنبه های زندگی تان را اولویت بندی کرده و سازماندهی کنید. ایده هاتان ممکن است در این اشغال ها گم شوند

آشنا

دیدن یک آشنا در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما هنوز تلاش می کنید آنها را بشناسید.

خواب دیدن اینکه شما با یک آشنا بحث می کنید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما رد می کنید. شما قبول کردن چیزهای خاص در مورد خودتان را رد می کنید

آغوش

خواب دیدن اینکه شما خودتان را در آغوش میگیرید نمادی از پذیرش خود و عشق به خود است

خواب دیدن اینکه کس دیگری را در آغوش میگیرید بیانگر این است که نیاز به عاطفه ی بیشتر دارید یا نیاز دارید که عشق بیشتری نشان دهید. نمادی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده شماست. شما کسی یا چیزی را نزدیک به قلب تان نگه می دارید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید مهربان تر باشید

خواب دیدن اینکه کسی شما را بغل می کند بیانگر این است که نیاز دارید کمی رها کنید(انقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایش داده شود. به این معنی است که نیاز دارید به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید(خوب شوید)

آغوش

خواب دیدن اینکه شما کسی را در آغوش می گیرید بیانگر این است که نیاز به تماس فیزیکی و/یا احساسی دارید. از معنای واقعی این خواب چشم پوشی نکنید، که بیانگر تمایل و کشش قلبی شما به سمت یک فرد خاص است. نماد این فرد را که او را در آغوش می گیرید در نظر بگیرید و تعیین کنید که چگونه نیاز دارید که این ویژگی ها را در خودتان تایید کرده، قبول کنید و در خود ایجاد کنید.

آفتاب سوختگی

خواب دیدن اینکه شما آفتاب سوخته شدید بیانگر این است که یک موقعیت یا مساله ی احساسی وجود دارد که شما دیگر نمی توانید از آن خودداری کنید. یک موضوع اضطراری، روح شما را می سوزاند و توجه فوری شما را طلب می کند

آفتاب گرفتن

خواب دیدن اینکه شما برنزه می شوید بیانگر جنبه ی سایه وار خودتان و غرایز اولیه و احساسات طبیعی تان است. بیانگر سخت کوشی هم هست.

خواب دیدن کس دیگری که آفتاب میگیرد و برنزه است، بیانگر این است که شما درست، یک ویژگی یا جنبه ی آن فرد را در خودتان نمی شناسید و تایید نمی کنید

آفریقا

اگر شما می خواهید به آفریقا سفر کنید یا در مورد بازدید از آفریقا فکر می کنید، پس خواب شما ممکن است بیانگر پیش بینی چنین سفری باشد. یا اگر شما در آفریقا زندگی کرده اید یا انجا بوده اید، پس خواب، انعکاسی از احساسات و خاطرات شخصی ازین قاره است.

این خواب ممکن است اشاره ای به خیابان آفریقا نیز باشد. آیا شما رابطه خاصی با این خیابان دارید؟

آکاردیون

گوش دادن به موسیقی اکاردیون در خواب؛ بیان گر یک موضوع  غم انگیز و ناامید کننده است. شما احتیاج دارید که بر روی لحظات شادتری تمرکز کنید.

دیدن رویای اینکه شما در خواب آکاردیون میزنید، نشان دهنده ی احساسات شدیدی ست که باعث گرفتگی ها و فشارهای فیزیکی بر روی جسم شما می شود.شما احساس خستگی دارید. تعبیر دیگر، دیدن این رویا این پیغام را به شما می دهد که شما احتیاج دارید برای بدست آوردن اهدافتان سخت کار کنید.

آکروبات

دیدن آکروبات یا آکروبات بازی در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز به ایجاد تعادل بهتر در جنبه های زندگی تان دارید. این می تواند به این معنی باشد که ترس ها، شما را از دستیابی به اهدافتان باز می دارد.

آکنه

لطفا تعبیر خواب جوش را نگاه کنید

آکواریوم

دیدن آکواریوم در خواب بیانگر این است که شما به احساسات خود واقف هستید اما هنوز با آنها رو برو نشده اید. همچنین شما ممکن است حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رسد یا اینکه در یک دور باطل افتاده است. تعبیر دیگر این است که آکواریوم ممکن است بیانگر این باشد که نیاز است آرام باشید و برای خودتان وقت بگذارید تا آرام شوید و از تنش خلاص شوید

دیدن یا تمیز کردن آکواریوم در خوابتان بیانگر این است که چگونه احساساتتان را تحت کنترل کامل خود دارید. شما احساسات خود را مدام چک می کنید. اگر شما ماهی را در آکواریوم نگاه می کنید، پس ممکن است حس کنید که زندگی تان به هیچ کجا نمی رود یا اینکه در زندگی تان، دور دایره ای به دور خود می چرخید(دور باطل می زنید)

خواب دیدن اینکه در یک آکواریوم زندگی می کنید بیانگر این است که از جامعه جدا می افتید. شما کنار می کشید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد تحت فشار افراد اطرافتان هستید. این عبارت را در نظر گیرید زندگی کردن در تنگ ماهی. شما حس می کنید که قضاوت می شوید، نقد می شوید و مورد نقد و بررسی قرار میگیرید(موشکافی می شوید)

آگهی بازرگانی

خواب دیدن اینکه شما آگهی بازرگانی تلویزیون را نگاه می کنید، بیانگر این است که تمایل دارید از چیزی به چیز دیگر بپرید، بدون اینکه مسئولیت ها و وظایف اولیه تان را کامل کنید. شما تمایل دارید که در مورد موقعیتی که با آن روبرو هستید، احساسی نباشید و منطقی باقی بمانید

آلبوم

دیدن یک آلبوم در خواب بیانگر این است که شما با دوستانی حقیقی و درست، احاطه شده اید

خواب دیدن اینکه شما به یک آلبوم عکس نگاه می کنید بیانگر این استکه شما مشتاق نیستید که خاطرات و گذشته تان را رها کنید. شما در مورد گذشته، ایده آل گرا و آرمان گرا هستید

آلبوم عکس

خواب دیدن اینکه به آلبوم عکس نگاه می کنید بیانگر این است که دوست ندارید خاطرات و گذشته تان را رها کنید. شما در مورد گذشته تان ایده آل سازی می کنید

آلرژی

خواب دیدن اینکه شما آلرژی دارید بیانگر حساسیت شما به برخی موقعیت هاست. شما ممکن است حس کنید که از نظر فیزیکی یا احساسی، مانعتان شدند تا کاری را انجام ندهید.

آلزایمر: بیماری آلزایمر

خواب دیدن اینکه شما یا یک نفر دیگر، بیماری آلزایمر دارید به ترس های شما در مورد رها کردن گذشته اشاره دارد(یعنی می ترسید گذشته را رها کنید). شما به خاطرات گذشته ی خود چسبیده اید و می ترسید آنها را فراموش کنید. تعبیر دیگر این است که رویا ممکن است یک خواب پر از نگرانی باشد، جایی که شما در مورد فراموش کردن یک قرار عاشقانه، یک قرار ملاقات کاری یا یک حادثه، نگران هستید(شما خیلی نگرانید که یک قرار مهم را فراموش کنید). اگر کسی در زندگی بیداری شما از بیماری آلزایمر رنج می برد، خواب ممکن است بیانگر استرس و یا ناراحتی ای باشد که شما به خاطر سروکار داشتن با این بیماری دارید

آلو

دیدن یا خوردنش در خوابتان نمادی از جوانی و زنده دلی است. آلو ممکن است نشاگر تصویر شخصی خودتان باشد و روشی که در مورد بدنتان حس می کنید. شاید خوابتان جناسی از چاق و چله بودن باشد

دیدن درخت آلو در خوابتان بیانگر جوانی، زنده دلی و بی گناهی است. خواب بیانگر این است که شما بر مشکلاتی غلبه می کنید

آلو خشک

دیدنش در خوابتان بیانگر انسداد خلاقیت یا احساس است. ممکن است بیانگر پیری باشد به طوری که با این استعاره بیان می شود: مثل آلو چروکیده است

آینه جلوی ماشین

خواب دیدن اینکه شما از درون این آینه نگاه می کنید بیانگر این است که خیلی در گذشته زندگی می کنید. ممکن است بیانگر پشیمانی و حسرت، صدمات گذشته یا چه می شد اگر ها باشد. از طرف دیگر خواب ممکن است به شما بگوید که گذشته و چیزی که پشت سر گذاشته اید را فراموش نکنید. شما نیاز دارید که میانه ای را بین چیزی که در اینده پیش رو داردی و چیزی که در گذشته گذاشته اید را نگه دارید

آلو ورا

استفاده از آلوئه ورا در خواب بیانگر این است که شما آماده اید که زخم عاطفی ای را که خورده اید التیام دهید. شما آماده اید که خیانت یک نفر را ببخشید یا فراموش کنید

آلودگی

خواب دیدن آلودگی بیانگر این است که نیاز دارید کلام و افکارتان را ترو تمیز کنید

آلومینیوم

دیدن آلومینیوم در خواب بیانگر توانایی شما برای حفظ چیزی است که برای شما با ارزش است. شما با چیزهایی که دارید خوشحالید. چیزی که به نظر برای دیگران مهم نیست برای شما مهم است

آلیاژ

دیدن آلیاژ در خواب بیانگر این است که شما، مشکلاتی را در زندگی کاری تان تجربه خواهید کرد

آلیس در سرزمین عجایب

خواب دیدن در مورد آلیس در سرزمین عجایب بیانگر این است که شما یک تصویر عجیب غریب از خودتان دارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر تمایل شما برای فرار از روتین و امور دنیوی زندگی روزمره است. شما به دنبال هیجان هستید

آمار

دیدن آمار در خوابتان بیانگر تصمیمی است که روی دوش شما سنگینی می کند. شما نکات مثبت و منفی موقعیت را در نظر میگیرید. شاید در مورد انتخابی که کرده اید شک دارید

آمبولانس

دیدن آمبولانس در خواب بیانگر فعالیت های سبکسرانه و بی ملاحظه ی شماست که ممکن است مشکلات بزرگی را در پی داشته باشد. این خواب ممکن است از ترس های شما ناشی شود، ترس هایی ناشی از ابتلا به یک بیماری یا سلامتی تان که به خطر افتاده است. شاید شما باید کاری را که انجام می دهید متوقف کنید و توجه بیشتری به برخی موقعیت های بیداری تان داشته باشید

دیدن یک آمبولانس پر از مجروح بیانگر ترس ازین است که خود قدیمی تان را رها کنید و فضایی برای خود جدیدتان بسازید. شما جراحات احساسی(روحی) و تجارب دردناک خود را به دیگران نمایش می دهید. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این معنی باشد که شما با دوستان ناباب می گردید و بیشتر ازینکه به نفعتان باشد، به خودتان صدمه می زنید

خواب دیدن اینکه یک نفر با آمبولانس تصادف می کند بیانگر برخی جنبه های روحی روانی شماست که صدمه دیده است و نیاز به مراقبت و توجه فوری دارد

آمپلیفایر: تقویت کننده صدا

دیدن یک آمپلی فایر در خواب بیانگر نیاز شماست برای اینکه شنیده شوید. شما نیاز دارید که نظرتان را ابراز کنید

آمپول

خواب دیدن اینکه به شما، به دلایل پزشکی، دارو تزریق می شود بیانگر این است که نیاز دارید سطح روحی و ذهنی خود را توسعه دهید. شما به دنبال متعالی ساختن احساسی هستید یا نیاز به زمان برای شفا دارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که نیاز به تزریق انرژی بیشتر در زندگی بیدار یتان دارید

خواب دیدن اینکه کسی به زور به شما تزریق می کند، بیانگر نگرش های منفی در مورد موقعیت/فرد خاصی است. بیانگر تاثیر فشار کاری همکاران علیه شماست. شما کسی را شناسایی می کنید که دیدگاه ها/ارزش های منفی و ناخوشایندی را به شما تحمیل می کند

آمریکا

اگر شما ساکن آمریکا نیستید، خواب ممکن است بیانگر تجارت، ثروت یا فراوانی باشد. نگرش های سیاسی شما، روی این تصورات، خیلی زیاد، اثر خواهد داشت

آمفی تئاتر

دیدن یا بودن در یک آمفی تئاتر در خوابتان به گسترش خرد یا دانش اشاره دارد

آموزش

خواب دیدن اینکه شما برای چیزی آموزش میبینید بیانگر این است که اعتماد به نفس ندارید و در مورد توانایی تان نگرانی دارید. خواب ممکن است بازتابی از تمایل شما برای تغییر جایگاه و موقعیت تان در زندگی باشد

آمونیاک

دیدن یا بوییدن آمونیاک در خواب بیانگر این است که موضوع ناراحت کننده یا زننده ای وجود دارد که نیاز است شما با آن روبرو شوید

آناناس

دیدن آناناس در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، جاه طلبی و موفقیت است. شما به کاری که می کنید مطمئن هستید. تعبیر دیگر این است که آناناس نمادی از خوشرویی است. یا شاید شما نیاز دارید که آرام باشید و به مسافرت روید.

آنتن

دیدن آنتن در خواب بیانگر ارتباط شما با محیط اطرافتان است. شرایط آنتن را در نظر گیرید تا توانایی خود را برای انتقال ایده و انتقال افکارتان به دیگران تعیین کنید

آنتی بیوتیک

خواب دیدن اینکه شما آنتی بیوتیک می خورید بیانگر این است که یک سری موارد منفی وجود دارد که شما تلاش می کنید خودتان را در برابر آنها حفظ کنید

آنوبیس(الهه مرگ مصر باستان)

دیدنش در خواب بیانگر این است که شما به دنبال شفافیت و روشنی هستید. شما نیاز به راهنمایی های معنوی دارید.

آنورکسیا: بی اشتهایی ناشی از تصور اضافه وزن

خواب دیدن اینکه شما بی اشتها هستید بیانگر احساس عدم پذیرش خود و عدم عزت نفس است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید خودتان را دوست داشته باشید و بپذیرید که چه کسی هستید، به جای اینکه خودتان را تنبیه کنید. خواب، سمبلی از این است که شما به دنبال کمال هستید

آه کشیدن

شنیدن صدای آه یا خواب دیدن اینکه آه می کشید بیانگر این است که حس می کنید زیر فشار مسائل بیداری تان له می شوید.

آهن

دیدن فلز آهن در خوابتان نمادی از خشونت، خشم، پرخاشگری، بی رحمی و تعارض است. جنبه ی مثبتش، ممکن است بیانگر قدرت، استقامت و اراده باشد

دیدن آهن داغ و قرمز در خوابتان بیانگر عملکرد است. شاید خواب به شما می گوید که تا تنور داغ است نان را بچسبانید. شما نیاز دارید که از فرصت های خاصی در حالی که هنوز در دسترس شما هستند استفاده کنید

دیدن آهن زنگ زده، کهنه در خوابتان بیانگر فقر و نا امیدی است

آهو

دیدن آهو در خوابتان نمادی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکن است به جنبه ی زنانه ی درونتان اشاره داشته باشد. بیانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکن است از شما و ساده لوحی شما سو استفاده کنند

اگر آهو سیاه است، به معنی این است که شما ویژگی های زنانه ی خودتان را تایید نمی کنید، یا آنها را رد می کنید. شما ممکن است همگام با بعد زنانه تان نباشید

خواب دیدن اینکه یک آهو را شکار می کنید یا می کشید بیانگر این است که تلاش می کنید این ویژگی های زنانه را سرکوب کنید

دیدن بچه آهو در خوابتان نمادی از دوستان صاف و صادق و با وفایی در عشق است

آواز خواندن

آواز خواندن در خوابتان بیانگر شادی، هارمونی و لذت در موقعیت یا رابطه ایست. شما دیگران را با نگرش مثبت و خوش مشربی تان شاد می کنید. آواز خواندن روشی برای جشن گرفتن، ارتباط برقرار کردن، پذیرفتن و ابراز احساساتتان است

شنیدن صدای کسی که در خوابتان آواز می خواند بیانگر ارضای روحی و احساسی است. مود شما دارد کم کم بهتر می شود. تغییر می کند و دیدگاهتان به زندگی، مثبت است.

آواکادو

دیدن یا خوردن آووکادو در خوابتان سمبلی از باروری، پتانسیل و تداوم زندگی است. تعبیر دیگر این است که آووکادو سمبلی از غنی بودن است

دیدن درخت آووکادو در خواب بیانگر این است که اگر شما زمان و تلاش زیادی را صرف هدف یا پروژه ای کنید، پاداش و نتیجه خوبی خواهید گرفت

آیپاد

دیدن یا گوش دادن به آیپاد در خوابتان بیانگر این است که به لذت نیاز دارید. شما نیاز دارید که حواستان را از نیاز های روزمره زندگی پرت کنید. آیپاد در خواب بیانگر این است که شما روی احساساتتان کنترل کامل دارید. نوع موزیک و عنوان آهنگی که به آن گوش می کنید را در نظر گیرید. خواب ممکن است بیانگر پیامی از ضمیر ناخودآگاه شما باشد

خواب دیدن اینکه صفحه آیپاد شما ترک دارد بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه ای سالم ابراز نمی کنید

آیپد

دیدن آیپد در خوابتان بیانگر زندگی مدرن و ارتباط شما با دیگران است. بیانگر این است که شما می خواهید چیزی را نمایش دهید. اهمیت چیزی که با آیپد انجام می دهید را در نظر گیرید و اینکه چگونه موازی جنبه ای از زندگی بیدار یتان می شود. تعبیر دیگر این است که دیدن آیپد در خوابتان ممکن است جناسی از خانه تان یا محل زندگی تان باشد

آینده

خواب دیدن اینکه شما در آینده هستید بیانگر امید ها و ترس هاتان ازین است که چگونه چیز ها وارونه می شود. شما در مورد آینده حس نگرانی می کنید

آینه

خواب دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی تان می اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را درمیابید و چگونه می خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید

خواب دیدن اینکه شما بازتاب(تصویر) خود را در آینه نمیبینید بیانگر این است که شما هویت شخصی خود را از دست داده اید. شاید شما به خاطر دیگران تغییر کرده اید(به نفع دیگران کنار کشیده اید)، طوری که دیگر نمی دانید که هستید

خواب دیدن اینکه شما به یک آینه دو طرفه نگاه م یکنید بیانگر این است که شما با خود درونی تان یا یک مساله ی جهانی، رو به رو می شوید. چیزی که می بینید به شخصیت و ضمیر ناخودآگاه شما مربوط است. دیدن تصاویر در آینه ممکن است راهی امن برای ما باشد که مسائل را از ضمیر ناخودآگاه در نظر گیرید و/یا با آن روبرو شوید. آینه نمادی از تصور و لینک بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه است

اگر شما از یک آینه دو طرفه تماشا می شوید، پس بیانگر این است که حس می کنید دارید مورد بررسی قرار میگیرید و نقد می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما مشتاق نیستید که احساسات ناخودآگاه خود را تایید کنید

دیدن آینه در خوابتان نماد کسی است که دوستش دارید یا نماد دوست خوب است. شکستن آینه در خوابتان بیانگر این است که شما تصویر قدیمی خودتان را می شکنید. شما ممکن است به یک عادت قدیمی پایان دهید.

دیدن آینه شکسته یا ترک خورده در خوابتان بیانگر تصویر ضعیف یا تحریف شده است. تعبیر دیگر این است که به معنی این است که شما به عادات و روش های قدیمی تان پایان می دهید

دیدن آینه ی غبار آلود در خوابتان بیانگر مفهوم مبهم از این است که چه کسی هستید و بیانگر سردرگمی در مورد اهداف زندگی تان است. شما شفافیت و هدف ندارید و هویت خود را زیر سوال می برید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی بازتاب نگاه کنید

آئین

دیدن انجام آئینی در خواب، بیانگر این است که عادتی هست که نیاز دارید ترکش کنید. یک الگوی بیداری هست که خودش را تکرار می کند و به شکل یک چرخه ی مضر در میاید. شما نیاز دارید که روی انرژی هاتان تمرکز کنید و از نظر معنوی و احساسی خود را تطهیر کنید.

فرهنگ الفبایی

تعبیر خواب آتعبیر خواب آئینتعبیر خواب آبتعبیر خواب آب پرتقالتعبیر خواب آب خوریتعبیر خواب آب رفتن (کوچک شدن)تعبیر خواب آب شور (آب دریا)تعبیر خواب آب مرواریدتعبیر خواب آب معدنیتعبیر خواب آب نباتتعبیر خواب آب و هواتعبیر خواب آباژورتعبیر خواب آبدارچیتعبیر خواب آبروتعبیر خواب آبرو ریزیتعبیر خواب آبسهتعبیر خواب آبشارتعبیر خواب آبکشتعبیر خواب آبگرم کنتعبیر خواب آبمیوهتعبیر خواب آبمیوه گیریتعبیر خواب آبیاریتعبیر خواب آپاراتتعبیر خواب آپارتمانتعبیر خواب آپولو (پسر زئوس)تعبیر خواب آتشتعبیر خواب آتش سوزیتعبیر خواب آتش نشانتعبیر خواب آتشفشانتعبیر خواب آجرتعبیر خواب آجیلتعبیر خواب آچارتعبیر خواب آدامستعبیر خواب آدامس بادکنکیتعبیر خواب آدرستعبیر خواب آدم آهنیتعبیر خواب آدم برفیتعبیر خواب آدم بومیتعبیر خواب آدم رباییتعبیر خواب آدم فضاییتعبیر خواب آدم کشتعبیر خواب آدم نیمه انسان نیمه بزتعبیر خواب آدم و حواتعبیر خواب آرام بخشتعبیر خواب آرام کردنتعبیر خواب آرامشتعبیر خواب آرایشتعبیر خواب آرایشگرتعبیر خواب آرتروزتعبیر خواب آردتعبیر خواب آرنجتعبیر خواب آروغ زدنتعبیر خواب آزادیتعبیر خواب آزمایشتعبیر خواب آزمایشگاهتعبیر خواب آسانسورتعبیر خواب آستانهتعبیر خواب آستینتعبیر خواب آسمتعبیر خواب آسمانتعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب آبیتعبیر خواب آسیاب بادیتعبیر خواب آسیابانتعبیر خواب آشپزخانهتعبیر خواب آشپزیتعبیر خواب آشغالتعبیر خواب آشناتعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آفتاب سوختگیتعبیر خواب آفتاب گرفتنتعبیر خواب آفریقاتعبیر خواب آکاردیونتعبیر خواب آکروباتتعبیر خواب آکنهتعبیر خواب آکواریومتعبیر خواب آگهی بازرگانیتعبیر خواب آلبومتعبیر خواب آلبوم عکستعبیر خواب آلرژیتعبیر خواب آلزایمر: بیماری آلزایمرتعبیر خواب آلوتعبیر خواب آلو خشکتعبیر خواب آلو وراتعبیر خواب آلودگیتعبیر خواب آلومینیومتعبیر خواب آلیاژتعبیر خواب آلیس در سرزمین عجایبتعبیر خواب آمارتعبیر خواب آمبولانستعبیر خواب آمپلیفایر: تقویت کننده صداتعبیر خواب آمپولتعبیر خواب آمریکاتعبیر خواب آمفی تئاترتعبیر خواب آموزشتعبیر خواب آمونیاکتعبیر خواب آناناستعبیر خواب آنتنتعبیر خواب آنتی بیوتیکتعبیر خواب آنوبیس(الهه مرگ مصر باستان)تعبیر خواب آنورکسیاتعبیر خواب آه کشیدنتعبیر خواب آهنتعبیر خواب آهوتعبیر خواب آواز خواندنتعبیر خواب آواکادوتعبیر خواب آیپادتعبیر خواب آیپدتعبیر خواب آیندهتعبیر خواب آینهتعبیر خواب رسواییتعبیر خواب روبات

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید