دخترخوانده

دیدن دخترخوانده تان در خواب بیانگر این است که تلاش می کنید حدو مرزی ایجاد کنید بدون کسی پایش را از گلیمش دراز تر کند. مهم است که رابطه ی بیداری تان را با دختر خوانده تان و احساسی که نسبت به او دارید را در نظر گیرید. اگر شما دختر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد دخترتان و شکل زن جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی زنانه ی درون شما اشاره کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید