تعبیر خواب دختر خوانده

دخترخوانده

دیدن دخترخوانده تان در خواب بیانگر این است که تلاش می کنید حدو مرزی ایجاد کنید بدون کسی پایش را از گلیمش دراز تر کند. مهم است که رابطه ی بیداری تان را با دختر خوانده تان و احساسی که نسبت به او دارید را در نظر گیرید. اگر شما دختر خوانده ندارید، پس خواب ممکن است واقعا در مورد دخترتان و شکل زن جوانی در زندگی تان باشد. می تواند به جنبه ی زنانه ی درون شما اشاره کند.
مطالب مشابه  تعبیر خواب سوتین
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!