بادام

دیدن یا خوردن بادام در خواب بیانگر موفقیت و غنی بودن است دیدن درخت بادام در خواب بیانگر شادی است. شما ازدواج شاد و موفقی را در آینده ای نزدیک دارید. تعبیر دیگر این است که این امر، سمبلی از انعطاف پذیری شماست، که به راحتی می توانید بعد از شرایط سخت، دوباره به حالت اولیه برگردید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید