بادام زمینی

دیدن یا خوردن بادام زمینی در خوابتان نمادی ازین است که نیاز دارید به حقیقت یا هسته ی چیزی دست یابید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که شروع به هل دادن خود کنید و از ظرفیت کامل خود استفاده کنید. بادام زمینی در خوابتان استعاره ای از پول است و اینکه چقدر کم از آن دارید. آیا شما درگیر مشکلات مالی هستید؟

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید