سیب

دیدن اینکه سیب هایی روی درخت می رویند در خواب، سمبلی از دانش، خرد و کامیابی زیاد است. پاداش هایی برای شما در راه است. این گفته ی مشهور را د رنظر بگیرید: «یک سیب در روز، باعث می شود که شما مریض نشوید و کارتان به دکتر نیفتد» که ممکن است بیانگر این باش که شما نیاز دارید که بیشتر مراقب سلامتی تان باشید. شاید شما نیاز دارید به دکتر بروید. یا حتی خواب ممکن است استعاره ای از یک کامپیوتر مارک اپل باشد خواب دیدن اینکه شما یک سیب می خورید بیانگر هماهنگی، خوشی و باروری است. خوردن سیب ممکن است سمبلی از شهوت جنسی، تمایلات شهوانی و آگاهی جنسی باشد که مربوط به داستان سیب آدم و هوا و باغ ممنوعه می شود دیدن سیب سبز بیانگر پرورش عشق یا عشقی است که هنوز در حال شکوفه زدن و گل دادن است دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است که هرچه که برایش تلاش می کنید و هدفتان است ممکن است کامل نشده باشد (به طور کامل به آن نرسیده باشید و به طور کامل انجام نشده باشد)، و حتی برای شما مضر باشد. ممکن است بیانگر بی خیالی و سهل انگاری و فراموشی باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید