تعبیر خواب لباس بچه

لباس بچه

دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه ای نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر این است که لباس های بچه بیانگر طرز فکری قبلی شما یا عادات قبلی شماست که بزرگتر شده است
مطالب مشابه  تعبیر خواب پرنسس(شاهزاده دختر)
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!