کفش بلوری / شیشه ای

دیدن یا پوشیدن کفش بلوری در خوابتان نمادی از حقیقت و تحول است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید