تعبیر خواب مرگ

من دیشب تو خواب مردم!

خواب های مربوط به مرگ کاملا وحشتناک و ترسناک هستند، آنقدری که انگار اخطاری از مرگ قریب الوقوع شما یا مرگ شخص مورد علاقه تان باشند. هرچند، نیازی به احساس خطر یا وحشت نیست. شما واقعا نمی میرید، اگر شما قبل ازینکه در خواب بمیرید، بیدار شوید 

به خاطر اینکه رویای مردن را به بهترین شکل درک کنید، مهم است که به چیزی که در زندگی بیداریتان صورت میگیرد نگاهی بیندازید، تا ببینید چه چیزی باعث دیدن این رویا شده است.

مرگ به معنی شروع تازه است

خواب دیدن مرگتان سمبلی از تغییرات درونی، دگرگونی درونی، خود شناسی و رشد مثبت است که در شما یا زندگی تان صورت میگیرد. شما دستخوش یک دوره گذار هستید و روشنفکر تر و معنوی تر می شوید. تغییرات بزرگ در پیش روی شما قرار دارد، جایی که شما یک شروع جدید دارید و گذشته را پشت سر می گذارید. اگر شما در حال ازدواج یا طلاق گرفتن ، ارتقای شغلی و یا مهاجرت به یک کشور جدید هستید، شما ممکن است خواب مرگ خود را ببینید. اگر شما خواب ببینید که ادای مردن یا در می آوردید، بیانگر این است که شما کنترل زندگی تان را دارید و یک شروع تازه را می سازید. شما می خواهید در زندگی تان تغییر ایجاد کنید

اگر شما خواب مرگ دوست پسر یا دوست دختر(یا همسر) قبلی خود را ببینید، یک روش ناخودآگاه است که به شما می گوید که رابطه تان مرده و شما ازین رابطه می گذرید. خواب دیدن در مورد مرگ والدین تان که زنده هستند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییر مهمی در زندگی بیداری تان می شوید. رابطه ی شما با والدین تان به یک حوزه ی جدیدتر و متکامل تر وارد شودد. وقتی یک کودک، به نقاط عطف و سنین خاصی در زندگی میرسد و بزرگ می شود، دیدن خواب مردن آنها، سمبلی از خودشناسی شان، و گذار به مرحله ی جدیدی از زندگی است

مرگ به معنی بخشی از شماست که مرده است

از نظر استعاری، مرگ می تواند به عنوان پایانی برای مسیر ها و روش های قدیمی شما، عادات بد شما، رفتار مخرب یا دیگر جنبه های شما باشد. پس مردن، همیشه به معنی مرگ فیزیکی نیست، اما پایان یک چیز است. در این خواب ها، مرگ معمولا برای فرد دیگری (به جز شما) است. پس اگر شما خواب ببینید که کسی مرده است، پس به این معنی است که شما می خواهید آن جنبه از خودتان را سرکوب کنید، که توسط فرد دیگر که مرده است، نمایش داده می شود. هرچند که فرد، دیگر در زندگی تان، هیچ سهمی نداشته باشد

در کل، خواب دیدن در مورد مرگ یک نفر، بیانگر این است که احساسات شما برای آن فرد مرده است و یک تغییر یا فقدان بزرگ است که در رابطه تان با آن فرد، در حال وقوع است. اگر شما ببینید یک غریبه در خواب شما مرده است، بیانگر این است که شما نسبت به تغییراتی که در اطراف شما در حال وقوع است کاملا جدا هستید. اگر خواب شما در مورد مرگ یک کودک باشد، پس بیانگر این است که شما نیاز دارید، نابالغی خود را کنار گذارید و شروع کنید فرد جدی تری باشید. مرگ کودک می تواند به معنی این باشد که کودک درون شما، در نطفه خفه شده است(خاموش مانده است)

مرگ به معنی هشداری برای بیدار شدن (با مرگ، از شما درخواست می شود که بیدار شوید و به خود آیید)

ماهیت ترسناک و هشدار گونه ی مرگ می تواند به خودی خود، درخواستی برای بیداری چیزی باشد. این روش ذهن شماست که تلاش می کند توجه شما را معطوف چیزی کند که در زندگی بیداریتان وحشت آور است و شما نیاز دارید که در مورد آن اقدامی صورت دهید. حستان را در خواب در نظر گیرید و در مورد موقعیت زندگی بیداریتان فکر کنید، جایی که همان حس را دارید

در برخی مواقع، خواب دیدن مرگ خودتان، هشداری برای سلامتی تان است. شاید شما، مراجعه به پزشک را به تعویق می اندازید یا شاید شما نیاز دارید تغییراتی در شیوه ی زندگی ناسلامتان اعمال کنید

مرگ به معنی فرار کردن است

خواب دیدن اینکه شما می میرید ممکنن است به این معنی باشد که شما شخصا تلاش می کنید از نیاز ها و مطالبات زندگی روزمره تان فرار کنید. این ممکن است یک عامل استرس زای مهم، یک الزام، مسئولیت باشد یا شاید شما می خواهید از یک رابطه ی پر از درد و غم، خارج شوید

مرگ به معنی کنار آمدن با مرگ است

خواب دیدن مرگ ممکن است روش ناخودآگاه شما برای کنار آمده با ایده ی مرگ و میرا بودن خودتان باشد. طبیعی است که در مورد مرگ نگران باشید. چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ چگونه اتفاق خواهد افتاد؟ آیا درد دارد؟ برخی اوقات سخت است که هشیارانه به مرگ فکر کنیم چونکه ناخوشایند است و یک تابو است یا شما نمی خواهید در مورد آن فکر کنید. در نتیجه شما آن را به سمت ضمیر ناخودآگاهتان هدایت می کنید که ممکن است در خوابتان به سراغتان آید

اگر کسی در زندگی تان به سختی مریض باشد یا در حال مرگ باشد، عجیب نیست که مدام، مرگ در ذهنتان باشد و در خوابتان هم اغلب به سراغتان بیاید

مرگ به معنی از خود گذشتگی است

در برخی موارد، خواب دیدن اینکه شما می میرید، سمبلی از از خود گذشتگی هاتان است. شما حس می کنید که همیشه نیاز های دیگران را به خودتان ارجحیت داده اید

مرگ به معنی یک ویژگی است که ندارید(یا از دست داده اید)

خواب دیدن در مورد مرگ کسی که دوستش دارید بیانگر این است که شما یک جنبه ی خاص یا یک ویژگی خاصی که او دارد را، ندارید. از خودتان بپرسید، چه چیز این فرد را خاص می سازد یا چه چیز را در مورد او دوست دارید. این ویژگی ای است که شما واقعا در رابطه هاتان یا موقعیت هاتان، فاقد آن هستید

مرگ به معنی خشم است

خواب دیدن در مورد مرگ یک فرد ممکن است به این معنی باشد که شما یک خشم عمیق نهفته نسبت به این فرد دارید

خواب دیدن فردی که قبلا مرده است

دیدن یا حرف زدن با مرده در خواب، اخطاری به شماست که تحت تاثیر افراد منفی هستید و با یک جمع نا مناسب رفت و آمد می کنید. این خواب ممکن است راهی برای شما باشد که احساساتتان را با کسانی که مرده اند، مطرح کنید و حستان را بیان کنید و خودتان را خالی کنید. تعبیر دیگر این است که این رویا سمبلی از از دست دادن مادی است

اگر شما خواب یک نفر را ببینید که مدت ها قبل مرده است بیانگر این است که موقعیت یا رابطه فعلی تان در زندگی، مشابه ویژگی فردی است که فوت شده است. رویا ممکن است نشانگر این باشد که چگونه نیاز دارید به این موقعیت یا رابطه پایان دهید و آن را تمام کنید

اگر شما خواب کسی را ببینید که اخیرا مرده است، پس به این معنی است که مرگشان هنوز در ذهنتان زنده است ومرگ آنها را باور نکرده اید. شما هنوز تلاش می کنید تا مرگ او را باور کنید. اگر شخص فوت شده تلاش می کند تا شما را همراه خودش به جایی ببرد، پس بیانگر این است که شما تلاش می کنید مرگش را بفهمید. شما نمی خواهید تنها باشید

دیدن و صحبت کردن با پدر و مادر فوت شده تان در خواب بیانگر ترس شما از دست دادن آنهاست یا راهی است که شما برگزیدید تا با این فقدان کنار آیید. شما از خواب به عنوان شانس آخری استفاده می کنید تا برای آخرین بار با آنها خداحافظی کنید

دیدن برادر یا خواهر مرده تان، خویشاوند یا دوست مرده تان که درخواب شما زنده هستند بیانگر این است که شما دلتنگ آنها هستید و تلاش می کنید که خاطرات گذشته تان را که با آنها داشته اید بازیابی کنید. شما در تلاشید تا با سرعت زندگی روزمره ی بیداری تان کنار آیید، همراه شوید، خوابتان تنها راه شما برای کنار امدن با از دست دادن یک عزیز است

خواب دیدن بچه ی مرده تان، راهی برای شماست که بچه ی خود را از طریق خوابتان، زنده نگه دارید. برای یک مادر یا پدر، از دست دادن بچه، سخت است. این رویا دیده می شود چون که هنوز شما نمی توانید قبول کنید یا درک کنید که چگونه و چرا، بچه تان انقدر زود از دستتان رفت

مهم است که در ذهن داشته باشید که اگرچه یک فرد مرده است، اما ضرورتا به این معنی نیست که رابطه تان با آنها مرده است، الان فقط نوع رابطه متفاوت شده است. خواب ها می توانند راهی برای شما باشد تا یک ارتباط را حفظ کرده نگه دارید

نتیجه گیری

خواب شما در مورد مرگ، معمولا عینا صورت نمیگیرد. به خواب مرگ، به عنوان سمبلی از چیزی در زندگی بیداری تان نگاه کنید که در حال تغییر یا پایان یافتن است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید