انجیر

دیدن یا خوردن انجیر در خوابتان بیانگر این است که حوادث به شکل مثبتی تغییر می کند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید