تعبیر خواب عدد چهار

چهار

ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل ۴ گوشه ی زمین یا ۴ عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب خرگوش
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!