اعداد

دیدن اعداد خاص در خوابتان بیانگر تشویق و ترغیب(یا عدم تشویق) در یک ناحیه از زندگی بیداری تان است. اعداد، بازتابی ازین هستند که در یک جایی از زندگی بیداری تان، کجا ایستاده اید یا وضعیت تان چگونه است. برخی اوقات اعداد ممکن است مستقیما ظاهر نشوند و می توانند به صورت تعداد شخصیت ها، تعداد اشیا یا یک عملکردی باشند که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود

هم چنین لازم به ذکر است که اعداد فرد، تهاجمی تر از اعداد زوج هستند،  در حالی که نفس اعداد زوج، آرام تر در نظر گرفته شده است

به طور کلی ، شما می خواهید که به اعداد اولیه(از 1 تا 9) دقت کنید وقتی که تلاش می کنید معنی اعداد چند رقمی را کشف کنید. برای مثال عدد 1965، می تواند به معنی سال 1965 باشد. اما شما می توانید ارقام را تا زمانی که به یک تک رقم خاص برسید جمع بزنید. پس جمع ارقام 1965 می شود 21 که جمع ارقام آن هم می شود 3


صفر

صفر نمادی از هیچی یا خالی است. شما یک خلا را در زندگی تان تجربه می کنید. نماد ممکن است همان اهمیت دایره را داشته باشد و بیانگر بی نهایت، ابدیت، تکامل، آزادی مطلق و تقدس باشد. تعبیر دیگر این است که خواب هشداری است که شما دارید به دور خود می چرخید و به هیچ کجا نمی رسید. شاید کارهای تان، معکوس بوده است. بیانگر ماندگاری و بی زمانی است


یک

یک نمایانگر فردیت، استقلال، رهبری، اصالت، اعتماد به نفس و نفس خود است. عدد یک بودن به این معنی است که شما برنده اید و بهترین هستید. تعبیر دیگر این است که یک بیانگر تنهایی یا تکی بودن است. بیانگر یک نیروی معنوی بالاتر است


دو

دو بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می تواند نمادی از ضعف دو برابر یا قدرت دوبرابر باشد. جهان، ساخته شده از دو گانگی ها و تضاد ها دیده می شود، مثل مرد و زن، مادر و پدر، تاریکی و روشنایی، بهشت و جهنم، یین و یانگ و غیره


سه

سه بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خود و تجربه است. سه بیانگر نمایش بسته ی سه تایی است مثل (گذشته، حال و آینده) یا (پدر مادر و فرزند) یا (جسم و ذهن و روح.) خواب دیدن عدد سه ممکن است به شما بگوید که «تا سه نشه بازی نشه» !


چهار

ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای سخت و چیزهای زمینی است، درست مثل 4 گوشه ی زمین یا 4 عنصری که زمین از آن ساخته شده(خاک، باد، آتش و آب). هم چنین بیانگر موضوعات مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید.


پنج

بیانگر پذیرفتن، خود بخودی، خیرگی و پر رنگ بودن، ماهیت جسورانه، عمل و انسانیت است. عدد 5 بیانگر 5 حس انسان است و ممکن است به شما بگوید که حساس تر باشید و با حواس پنج گانه تان بیشتر هماهنگ باشید. تعبیر دیگر این است که عدد 5 ممکن است بازتاب یک تغییر در مسیرتان باشد یا اینکه نیاز دارید مسیرتان را تغییر دهید. هم چنین لینکی بین بهشت و زمین است و این دو را به هم متصل می کند


شش

عدد شش بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالات ذهنی احساسی و معنوی تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است


هفت

عدد هفت بیانگر کمال ذهنی، شفا، تکامل، موزیک و دستیابی به معنویت بالاست. عدد 7 ممکن است به 7 گناه مرگبار اشاره کند، 7 روز هفته یا 7 چاکرای بدن. تعبیر دیگر این است که 7 بیانگر منحصر به فرد بودن و بی قاعدگی است. در برخی فرهنگ های شرقی عدد هفت مقدس است.


هشت

بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، کارما، دستاورد های مادی، احیا و ثروت است. وقتی که عدد هشت در خوابتان ظاهر می شود، به غرایز و شهود خود اعتماد کنید.


نه

بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است. شما در مسیر سازنده ای هستید، به دنبال بهبود جهانید. عدد 9 نمادی از طول عمر، احیا، تولد دوباره، الهام بخش بودن و تهذیب است


ده

مطابق مفهوم خاتمه، قدرت بزرگ و دستاورد است. به قوانین یا 10 فرمان اشاره دارد


یازده

بیانگر شهود، تسلط در یک زمینه خاص، معنویت، روشنگری و ظرفیت برای بدست آوردن است. نمادی از خلاقیت و دیدگاه شماست. چونکه عدد 11 با دو خط موازی نشان داده شده است، پس ممکن است بیانگر دو فرد یا یک شراکت باشد. اگر شما 11 را از یک طرف بچرخانید، نمادی از علامت تساوی است. شاید شما به دنبال تعادل و برابری هستید


دوازده

بیانگر قدرت معنوی و کمال الهی است. بیانگر چرخه و تکرار است


سیزده

یک عدد پارادوکس دار و متناقض است که به معنی مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از موانعی است که سر راه شماست و باید به آن غلبه کنید. باید استقامت کنید و سخت بکوشید و به خاطر موفق شدن و رسیدن به اهدافتان سخت تلاش کنید. برای خیلی ها، عدد 13 بیانگر بدشانسی است


چهارده

بیانگر غیر منتظره و نیاز شما برای انطباق با فرآیند هایی است که هر لحظه در حال تغییر است. نمادی از افراط است و اینکه چگونه به تمایلاتتان توجه زیادی می کنید. شما نیاز دارید که بیشتر خویشتن داری کنید و تمرکزتان روی اهدافتان باشد


پانزده

بیانگر حل و فصل شرایط سخت است. مشکلات شما به زودی ناپدید خواهد شد


شانزده

شانزده نمادی از بیگناهی، بی ریایی، آسیب پذیری و عطوفت است. همچنین بیانگر پاکی معنوی و خراب کردن خود قدیمی و تولد جدید است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر سن پیش روی شما باشد.


هفده

هفده نمادی از روح است


هجده

نمادی از کشمکش بین مادی گرایی و معنویت است. همچنین هشداری از خیانت، فریب، دروغ و خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که 18 به معنی دروازه ورود شما به بزرگسالی و مسئولیت هایی است که د رپی آن میاید


نوزده

بیانگر استقلال و غلبه بر کشمکش های شخصی است. شما خواهید فهمید که مجبورید پای حرف و عمل خودتان بایستید. این عدد بیانگر یک دندگی و تردید شما در پذیرش کمک از جانب دیگران است


بیست

عدد بیست بیانگر این است که شما به حمایت نیاز دارید. شاید شما حس کنار گذاشته شدن و ایزوله شدن می کنید.


بیست و یک

بیانگر نقطه عطف در زندگی تان است و گذار کامل به بزرگسالی است. مربوط به مسئولیت هایی است که نیاز دارید خودتان به عهده گیرید.


بیست و دو

بیانگر ظرفیت ذهنی و دانش شماست. بیانگر این است که نیاز دارید عملیاتی تر و هدف محور تر باشید


بیست و سه

بیانگر این است که شما زیادی حواستان به مردم و خواسته هاشان است. که شما اهداف بلند و/یا غیر واقعی دارید. ممکن است در باور ها و خط فکری تان زیادی ایده آل گرا باشید


بیست و چهار

سمبلی از پاداش، شادی، عشق، پول، موفقیت و خلاقیت است. به ملاحظات و تعاملات شما با مردمی با جایگاه و قدرت بالا اشاره دارد یعنی به معاشرت تان با افراد بالا دست اشاره دارد

این عدد ممکن است به شما بگوید که در عشق یا موفقیت، زیادی متکبر هستید. تعبیر دیگر این است که عدد 24 ممکن است بیانگر زمان باشد، مثل 24 ساعت یا کل یک روز


بیست و پنج

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که زمان گذشتن از یک مساله یا موضوع رسیده است.


بیست و شش

نمادی از زمین و کارما است


بیست و هفت

دیدنش در خوابتان به عشق بی قید و شرط و تعهد اشاره دارد. شما از هیچ کاری که برای دیگران از دستتان بر می آمده دریغ نکرده اید


بیست و هشت

بیانگر پول آسان است. ممکن است اهمیتی شبیه عدد 10 داشته باشد


بیست و نه

اگر شماره بیست و نه در خوابتان ظاهر می شود، مربوط به روابط و کار شما با هم به عنوان یک تیم است. شما نیاز دارید که به هم اعتماد کنید و وابستگی داشته باشید


سی

بیانگر سطحی بودن است. شما با احساساتتان صاف و صادق نیستید یا کسی هست که با احساساتش صاف و صادق نیست


سی و دو

بیانگر این است که شما از نظر احساسی بی حس و کرخت هستید


سی و سه

بیانگر پتانسیل بالا و آگاهی معنوی است


سی و چهار

به پشتکار و خرد شما اشاره دارد. شما از اشتباهات و تجارب گذشته تان درس گرفته اید


سی و پنج

خواب دیدن در مورد 35 به این معنی است که شما برای مسیرتان برنامه ریزی کرده اید و راه را تنظیم کرده اید. می تواند به نبود هارمونی در زندگی بیداری تان اشاره داشته باشد


سی و شش

به موانع شما اشاره دارد


سی و نه

نمادی از درک، اندیشه، مدیتیشن و برتری ذهنی است


چهل

بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است


چهل و دو

مربوط به جذابیت اضداد است


چهل و سه

بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید


چهل و چهار

به اتحاد مقدس یا ازدواج الهی اشاره دارد


چهل و نه

بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید


پنجاه

بیانگر همه ی چیزهای مقدس است. بیانگر لذت و جشن و سرور است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر سهم عادلانه ی شما از چیزی است، مثل 50/50 یا همان نصف یک چیز


شصت

عدد مربوط به زمان است. به مساله به اتمام رسیدن زمان یا طول عمر اشاره دارد


هفتاد

بیانگر کامل بودن و کمال است. شما از زندگی لذت می برید


هفتاد و شش

خواب دیدن در مورد 76 بیانگر این است که ایده ها یا برنامه های شما، به بار نشسته است. هزینه سخت کوشی و فداکاری شما داده خواهد شد و عوضش داده خواهد شد. این عدد نمادی از معنویت شماست


هشتاد

عدد 80 در خوابتان به موفقیت و درک و تحقق اهدافتان اشاره دارد. شما در زندگی به پیش می روید


صد

بیانگر کمال 100% است. همچنین ظاهر این عدد در خوابتان به این معنی است که نیاز است تمام هم و غم خود را روی کاری که در دست انجام دارید بگذارید.


111

دیدنش درخوابتان به انگیزه، استقلال، قدرت و موفقیت های شما اشاره دارد. همچنین شما منبع الهام برای دیگران هستید. همچنین خواب بیانگر این است که به سرعت اهدافتان را درک می کنید و به آنها می رسید


333

اگر عدد 333 در خوابتان ظاهر شود، به این معنی است که شما به دنبال راهنمایی هستید. شما راه خود را گم کرده اید و برای برگشتن در مسیر درست نیاز به کمک دارید


555

بیانگر این است که شما در یک دوره تحول بزرگ را متحمل می شوید و در حال گرفتن تصمیمات مهم هستید.


666

دیدن ارقام این عدد در خوابتان بیانگر شیطان و همه ی چیزهای شیطانی است. ظاهرش در خوابتان ممکن است به فعالیت نامشروع یا کاری غلط اشاره کند


777

نمادی از شانس و کمال است. چیزها به وفق مراد شما پیش می روند. تعبیر دیگر این است که به عدد خدا اشاره دارد. شما بر شیطان غلبه خواهید کرد


110

خواب دیدن اینکه به 110 زنگ می زنید و کسی جواب نمی دهد یا اینکه شما پشت خط میمانید و منتظر می مانید بیانگر این است که شما توسط یک فرد با اختیار و با قدرت در زندگی تان، بی اهمیت شمرده شده اید. تعبیر دیگر این است که خواب مثل یک بیدار باش است، حواس شما را به چیزی جمع می کند که فکر نمی کردید مهم یا ضروری است اما در واقع به توجه فوری شما نیاز دارد


1046

وقتی که این عدد را در خواب میبینید، بیانگر این است که به دنبال راهنمایی به سمت مسیر درست هستید


1047

اگر ارقامش در خوابتان ظاهر شود، پس به این معنی است که شما یک مانع را پیش پای اهدافتان تجربه می کنید. همچنین خواب به شما می گوید که یک رویکرد جدید بیابید

فرهنگ موضوعی

تعبیر خواب عدد 1046تعبیر خواب عدد 1047تعبیر خواب عدد 110تعبیر خواب عدد 111تعبیر خواب عدد 555تعبیر خواب عدد 666تعبیر خواب عدد 777تعبیر خواب عدد بیستتعبیر خواب عدد بیست و چهارتعبیر خواب عدد بیست و دوتعبیر خواب عدد بیست و سهتعبیر خواب عدد بیست و ششتعبیر خواب عدد بیست و نهتعبیر خواب عدد بیست و هشتتعبیر خواب عدد بیست و هفتتعبیر خواب عدد بیست و یکتعبیر خواب عدد پانزدهتعبیر خواب عدد پنجتعبیر خواب عدد پنجاهتعبیر خواب عدد چهارتعبیر خواب عدد چهاردهتعبیر خواب عدد چهلتعبیر خواب عدد چهل و چهارتعبیر خواب عدد چهل و سهتعبیر خواب عدد چهل و نهتعبیر خواب عدد دهتعبیر خواب عدد دوتعبیر خواب عدد دوازدهتعبیر خواب عدد سهتعبیر خواب عدد سیتعبیر خواب عدد سی و پنجتعبیر خواب عدد سی و چهارتعبیر خواب عدد سی و دوتعبیر خواب عدد سی و سهتعبیر خواب عدد سی و ششتعبیر خواب عدد سی و نهتعبیر خواب عدد سی و هشتتعبیر خواب عدد سی و هفتتعبیر خواب عدد شانزدهتعبیر خواب عدد شصتتعبیر خواب عدد صدتعبیر خواب عدد صفرتعبیر خواب عدد نهتعبیر خواب عدد هجدهتعبیر خواب عدد هشتتعبیر خواب عدد هفتتعبیر خواب عدد هفتادتعبیر خواب عدد هفتاد و ششتعبیر خواب عدد هفدهتعبیر خواب عدد یازدهتعبیر خواب عدد یک

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید