چهل

بیانگر این است که دور دور شماست و اوضاع به نفع شماست. دوره ی تذهیب، مهیا شدن و رشد رسیده است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید