چهل و نه

بیانگر واقعیت است. زمان آن رسیده است که با حقیقت روبرو شوید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید