چهل و سه

بیانگر این است که نیاز دارید چیزها را به شیوه ی خاص و در زمان خاصی انجام دهید. دوست دارید که قوانین را دنبال کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید