پری دریایی

دیدن پری دریایی در خوابتان بیانگر جنبه ی زنانه ی شماست که پر رمز و راز، آسیب پذیر و مرموز است. ممکن است ترس از رابطه ی ج – نسی باشد. بویژه برای یک مرد، خواب دیدن پری دریایی بیانگر این است که او ازین می ترسد که غرق جنبه ی زنانه ی روح و روانش شود. برای یک زن بیانگر شک در مورد زنانگیش است. خواب دیدن در مورد گردنبند صدفی که لغت پری دریایی رویش حک شده است بیانگر این است که شما اجازه نمی دهید نقاط ضعفتان پدیدار شود. شما یک نمای ظاهری سفت و سخت دارید. تعبیر دیگر این است که پری دریایی ممکن است نمادی از چیزی شخصی برای شماباشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید