کره بادام زمینی

دیدن یا خوردن کره بادام زمینی در خوابتان بیانگر این است که شما در ابراز افکار و ایده هاتان و در ارتباط گذاشتن آنها مشکل دارید. ممکن است بیانگر سو تفاهم باشد، کلام شما، همه، غلط برداشت می شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید