تعبیر خواب زعفران

زعفران

دیدن یا بو کردن زعفران در خوابتان بیانگر جادو، فروتنی و تواضع است. به خاطر رنگش، نمادی از عشق و شور و شوق است
مطالب مشابه  تعبیر خواب فرشته
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!